Tampere
04 Mar, Monday
1° C

Proakatemian esseepankki

Blogiessee: Tiimi, yritys vai tiimiyritys?Kirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

http://pieceoftotal.blogspot.fi/2017/10/tiimi-yritys-vai-tiimiyritys.html

 

Viime viikolla tiimimme pajassa nousi sivulauseessa esille kysymys siitä, olemmeko tiimi, yritys vai tiimiyritys. Proakatemialla ollaan opiskelemassa niin yrittäjyyttä kuin tiimijohtamista, ja usein palikat ovatkin hieman sekaisin opiskelun, yritystoiminnan ja tiimin kesken.

Tiimin määritelmäksi voisi koostaa esimerkiksi seuraavaa: joukko ihmisiä, jotka täydentävät toisten taitojaan, ollen hyvin riippuvaisia toisistaan pyrkimyksessään saavuttaa yhteinen tavoite tai suorittaa jokin tehtävä. Tiimillä on myös yhteinen päämäärä, toimintamalli ja yhteisvastuu suorituksistaan. (Lainaukset: Pertti Frilander. 1997. Työorganisaation tiimittäminen ja tiimityön kehittäminen)

Yrityksellä puolestaan Tilastokeskuksen mukaan tarkoitetaan yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, jonka tavoitteena on kannattava tulos (http://www.stat.fi/meta/kas/yritys.html).

Tiimiyritys voisikin olla kenties yritys, jonka tavoitteena on harjoittaa taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa ihmisten kesken, jotka täydentävät toisten taitojaan jolloin myös yhteisen tavoitteen saavuttaminen on riippuvaista tiimin henkilöistä.

Tiiminä Total täyttää määritelmän; joukostamme löytyy monenlaista osaamista, jota myös hyödynnämme kohtuullisen ahkerasti. Toisaalta on vaikeaa peilata tiimiä edellä olevaan tiimin määritelmään, koska yhteisen tavoitteen määrittäminen on ehkä jäänyt sivualalle tai siitä ei ole saatu tarpeeksi konkreettista. Ilmoille heitettyjä on muun muassa erilaiset rahalliset tavoitteet sekä tavoite siitä, että jokainen kehittyy yksilönä parhaaksi mahdolliseksi. Tiimillämme on yhteisiä toimintamalleja ja yhteisvastuuta, mutta ei niinkään liiketoiminnallisissa asioissa vaan muutoin opiskeluun tai tiimihenkeen liittyvissä asioissa.

Kun meillä ei yrityksenä ole konkreettista tuotetta tai palvelua, vaan työosuuskuntamme toimii tarkoituksenaan työllistää jäseniään, on yhtenevän liiketoiminnallisen tavoitteen asettaminen verrattain vaikeaa. Me olemmekin lähteneet siltä kantilta, että työllistetään itse itsemme, kukin yksilö tai pienet ryhmät omien intressiensä kautta. Keskustelimme kyllä viime keväänä siitä, että keskittyisimme ainoastaan johonkin tiettyyn alaan, mutta johtuen 19 henkilön eri mielenkiinnonkohteista ei ajatusta viety koskaan kovinkaan pitkälle.

Total täyttää yrityksen määritelmän; harjoitamme liiketoimintaa tavoitteenamme kannattava tulos.

Entä olemmeko sitten tiimiyritys? Useat tiimityöt liittyvät Totalissa enemmän opiskeluun ja tiimin kehittämiseen, kuin niinkään yritystoimintaan tai sen kehittämiseen. Koska olemme erittäin heterogeeninen joukko, on erittäin hankalaa lyödä lukkoon esimerkiksi ainoastaan yhtä liiketoiminnan alaa, jolla koko tiimimme työskentelisi. En ole kuullut, että yksikään Proakatemian tiimi olisi edes niin tehnyt opiskelujensa aikana – toki jotkut tiimit ovat valinneet, että yritystä markkinoidaan tietyn alan toimijana, mutta taustalla kuitenkin osa tekee edelleen täysin eri juttuja, käyttäen yritystä lähinnä laskutuskanavana.

 

Koen, että olemme kyllä tiimiyritys, mutta enemmän henkisesti kuin liiketoiminnallisesti. Tuemme toinen toistamme, emme tietyllä alalla vaan jokaista yksilönä. Sparraamme ja saamme sparrausta liikeideoillemme muilta tiimimme jäseniltä. Ei kuitenkaan olisi huono asia asettaa uudet tavoitteet ja miettiä visio, arvot ja missio vastaamaan tämän päivän Totalia.

Kommentit
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close