Tampere
29 Mar, Wednesday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Avainsanatutkimus SEOKirjoittanut: Axel Wiklund - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Avainsanatutkimus on prosessi, jonka avulla pyritään ymmärtämään yrityksen asiakaskohderyhmän käyttämää kieltä, kun kohderyhmä etsii hakukoneesta tietoa tuotteista, palveluista tai tietyntyyppisestä sisällöstä. Avainsanatutkimus sisältää hakusanadatan analysointia, vertailua ja potentiaalisimpien avainsanojen priorisointipäätöksien tekemistä. Avainsanatutkimus on ainoa tapa saada selville, mitä hakusanoja ihmiset käyttävät tehdessään hakuja eri aiheista. Avainsanatutkimuksen tekeminen on tärkeää, jotta vältetään sisällön tuottaminen aiheista, joista kukaan ei etsi tietoa hakukoneista (Soulo, 2021). 

Perusteellinen hakusanatutkimus toimii hakukoneoptimoinnin perustana ja antaa suunnan verkkosivun hakukoneoptimoinnille ja sisällöntuottamiselle. 

 

Avainsana (eng. keyword), on sana tai virke, mikä kuvaa sivusi sisältöä kokonaisvaltaisesti parhaiten. Avainsana on hakusana tai -termi, jolle haluat sivusi sijoittuvan mahdollisimman korkealle hakukoneessa (Hallebeek, 2021). 

 

  1. Avainsanatutkimuksen keskeiset mittarit 

 

Avainsanatutkimuksen keskeisenä tarkoituksena on selvittää, millä hakusanoilla asiakaskohderyhmä etsii tietoa liittyen yrityksen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin. Avainsanojen potentiaalia ja arvoa voi määrittää esimerkiksi seuraavilla kolmella tekijällä: 

 

 1. Avainsanan hakuvoluumi, eli kuinka paljon kyseisellä avainsanalla etsitään tietoa hakukoneesta kuukausittain. Paikallista hakukoneoptimointia tehdessä, haku on syytä rajata maantieteellisesti sisällyttämään hakuvoluumi avainsanalle yrityksen toiminta-alueen sisällä. 

 2. Avainsanan kilpailutilanne hakukoneessa, eli kuinka haastavaa hakukoneoptimointi ja avainsanalle sijoittuminen hakutuloksien ensimmäiselle sivulle on. 

  1. Avainsanan hakuvoluumin trendi, eli mihin suuntaan hakujen määrä on kehittymässä. Jyrkästi laskevaa hakuvoluumi trendi ei ole hakukoneoptimoinnin kannalta yhtä houkutteleva kuin nouseva trendi (Johnson, 2020).

 

Avainsanojen suunnittelija -työkalu 

 

Google tarjoaa avainsanatutkimukseen ilmaisen työkalun integroituna Google Ads -mainosportaaliin, Avainsanojen suunnittelijan (eng. Keyword Planner). Avainsanojen suunnittelijalla voidaan selvittää eri avainsanojen hakuvoluumeja ja saada ideoita potentiaalisista avainsanoista. Avainsanojen suunnittelijalla voidaan myös selvittää kunkin avainsanan hakuvoluumiin liittyviä trendejä (Google, n.d.).  

 

Avainsanojen kilpailutilanne 

 

Avainsanojen kilpailutilanteen analysoimiseksi, täytyy tehdä manuaalista tutkimusta korkealle hakutuloksissa sijoittuvista verkkosivuista kunkin avainsanan kohdalla. Avainsanojen kilpailutilanteen analysoinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: 

 

  1. Kuinka hyvin verkkosivun sisältö, metatekstit ja verkko-osoite on optimoitu kyseiselle avainsanalle? Ilmeneekö avainsana sisällössä vaiko jokin sen synonyymeistä? Miten sisältö on otsikoitu sivulla ja hakukoneessa? 
  1. Kuinka moni laadukas ulkoinen verkkosivu ohjaa kyseiselle hakutuloksissa hyvin sijoittuvalle sivulle tai verkkosivustolle yleisesti? 
  1. Kuinka vakiintunut asema verkkosivulla on hakukoneissa kokonaisvaltaisesti? 

 

Manuaalisen kilpailutilanteen analyysin pohjalta on mahdollista saada kuva siitä, onko hakukoneoptimoitavalla verkkosivulla mahdollista kilpailla kyseessä olevilla avainsanoilla nykyisten kärkisijoitusten kanssa Googlen hakutuloksissa 

(Donnelly, 2021). 

 

Erilaiset hakukoneoptimointityökalut määrittävät myös eräänlaisen mittarin suhteessa avainsanalle korkealle sijoittumisen vaikeuteen (eng. SEO Difficulty). 

 

 

Kuva 3. Kuvakaappaus Ubersuggestin SEO- avainsanatyökalusta. 

 

Ubersuggest muodostaa avainsanojen analysointi työkalussaan kullekin analysoidulle avainsanalle SEO Difficulty pisteet asteikolla 0–100. Mitä alhaisempi luku on, sitä helpompi avainsanalle on sijoittua korkealle Googlen hakutuloksissa (Patel, n.d.). 

 

Pohdinta

 

Avainsanatutkimus on kaiken hakukoneoptimoinnin perusta. Jos sijoitus Googlessa hakutuloksissa ensimmäiseksi hakutermillä “autokorjaamo tampereen kalevassa sammonkadulla”, mutta kukaan ei ikinä käytä kyseistä hakutermiä, ei sijoituksella hakutuloksissa ole käytännön sovellutusta tai arvoa. Avainsanatutkimus antaa parhaimmillaan ideoita yrityksen tuotteiden, palveluiden, verkkosivuston ja sisällöntuotannon kehittämiseen. Kun avainsanatutkimus tehdään perusteellisesti, voidaan kaikki hakukoneoptimoinnin resurssit kohdistaa valituille avainsanoille verkkosivujen optimoimiseen, jolloin mahdollisuudet sijoittua hakukoneessa oikeasti liiketoiminnan kannalta merkityksellisille hakutermeille parantuu.

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close