Tampere
01 Jul, Friday
22° C

Proakatemian esseepankki

Avain hyvinvointiin?Kirjoittanut: Veli-Matti Kolari - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Aki Hintsa - Voittamisen anatomia
Oskari Saari
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Onko meidän ihmisten hyvinvointi hyvällä mallilla? Hoivataanko meitä liikaa vai liian vähän? Terveyden ja hyvinvointi laitoksen julkaisun mukaan noin 7-10% ihmisistä käyttää terveyspalveluja paljon sekä usein myös eri palveluita. Heidän käyttämiensä terveyspalvelujen kulut ovat arviolta noin 80 prosenttia kaikista kustannuksista. (Koivisto 2019.) Vanhan kansan ihminen käy lääkärin vastaanotolle kerran tai pari kertaa elämänsä aikana. Miten pieni osa ihmistä tarvitsee terveyspalvelujen palveluita noin paljon? Maallikon silmin aika hulluja lukemia.

Aki Hintsan kirja Voittamisen anatomia pistää ajattelemaan omaa hyvinvointia ja miten siitä pitäisi huolehtia. Herättää myös ajatuksia, kuka on oikea ihminen huolehtimaan missäkin tilanteessa? Olen kokenut ymmärtäväni paljon hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä seikoista, mutta Hintsa nosti kirjassa paljon uusia asioita ja näkökulmia pohdittavaksi. Hintsa kertoo väitteidensä ja kehittämänsä menestyksen ympyrä teorian tueksi esimerkiksi tuloksista tunnettujen urheilijoiden kautta, jotka olivat hänen asiakkainaan. Hän ei ainoastaan suostu kertomaan teorian mahtavasti tuloksista, vaan hän käy kattavasti läpi periaatteen taustat ja perustelee ne hyvin aukottomasti, mutta kansantajuisesti. Teoriaa ja sen syntytarinaa pohjustaessa Hintsa avaa myös oman moninaisen elämänpolun vaiheita, jotka pelkästään ansaitsisivat huomiota. (Saari 2016.)

Hintsan hyvinvointi on menestyksen ympyrä teoriassa jaettu kuuteen eri osaan. Nämä ovat yleinen terveys, biomekaniikka, fyysiseen aktivisuus, ravinto, lepo ja henkinen energia. Kaikista näistä osa-alueista annetaan konkreettisia vinkkejä ruokavalion koostamisesta unen laadun parantamiseen. Eli nykyisen terveydenhuolto järjestelmän pääfocus, yleinen terveys, on vain yksi kuudes osa Hintsan teoriassa. Kaiken ytimessä on core eli ydin, joka muodostuu kolmesta alla olevasta kysymyksestä. Hintsan mukaan kaikkien pitäisi näihin pystyä helposti vastaamaan. Vaikka teoriaa nimitetään menestyksen ympyräksi, niin samoilla lainalaisuuksilla normaalit ihmiset saavat elämästään enemmän irti Hintsa kertoo. (Saari 2016.)

  1. Tiedätkö, kuka olet?
  2. Tiedätkö, mitä haluat?
  3. Hallitsetko omaa elämääsi?

Kolme edellä mainittua kysymystä laittoi miettimään omia vastauksia. Minulle on mielestäni vuosia ollut selvää minuus, minun toiveet sekä tarpeet. Kun näitä Hintsan kysymyksiä pysähtyi miettimään, niin kyllä vastaukseni olikin aika hataria. Olin ehkä ajautunut kiireen keskellä kuplaan ja kuvitelmaan, että olen asioita miettinyt, vaikka kysymyksiä rauhassa pohtiessa ymmärsin asian oikean tilan. Tykkään kirjan tavasta haastaa myös lukijaa.

Hintsa sai kuulla paljon arvostelua alkuaikoina, kun hän keskittyi urheilijoiden valmentamisessa paljon henkiseen puoleen. Sitä pidettiin hölynpölynä. Elettiin aikaa, jolloin varsinkin Suomessa oli totuttu kehittymistä ja menestyksen valmiutta mittamaan hien määrällä. Tämä ajattelutapa on urheilumaailmassa saatu kumottua ja siellä aletaan ymmärtää kokonaisvaltaisen ajattelun merkitystä urheilijan hyvinvoinnin kohdalla. Huolestuttavampana Hintsa pitää nykyisen terveydenhuollon suuntaa. Miten samat ihmiset käyttävät toistuvasti samoja palveluita? (Saari 2016.)

Hintsan mielestä perusongelma on, että hoidetaanko sairautta vai syytä. Hintsan mielestä molemmat pitää tietysti huomioida, pitäisi ajatella ihminen kokonaisvaltaisena yksilönä. Terveyden ja hyvinvointi laitos pitää ihmistä psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena, mutta silti terveydenhuolto keskittyy vain tietyn ongelman korjaamisiin huomioimatta kokonaisuutta Hintsa ihmettelee.  On olemassa visio, mutta toimitaan silti eri tavalla Hintsan mielestä. (Saari 2016.) Ymmärrän tämän hyvin. Jos talonkatosta tulee vesi sisään, niin tietysti pitää akuutisti ongelma korjata, mutta tämän jälkeen lähteä miettimään ja korjaamaan ongelman aiheuttajaa. Ilman aiheuttajan korjausta ollaan myöhemmin taas kattoa korjaamassa. Tästä syystäkö tietty osa ihmisistä käyttää paljon sekä usein eri terveyspalveluja?

Hintsa arvostelee nykyisessä hyvinvointi keskustelussa ylipäätään pääajatus, korjataan vain ongelmia. Miksi lääkärien tehtävänä ei ole ehkäistä näitä ongelmia? Pitäisikö sairaanhoitajan työnimike päivittää mieluummin terveydenhoitajaksi, joka silloin kattaisi myös ennalta ehkäisevää työtä? (Saari 2016.) Hintsan pohdinnat on mielestäni aivan oikean suuntaisia. Muistan ainoastaan pari kertaa lääkärin tai hoitajan neuvoneen minulle ennalta ehkäiseviä toimia jonkun sairauden tai vamman ehkäisemiseksi. Olin näille kerroilla ehkä jopa vähän häkeltynyt, miksi minulle nyt kerrottiin asioita. Minkälaisia vaikutuksia olisi yhteiskunnallisesti, mikäli terveydenhoito järjestelmämme myös ehkäisisi ongelmia? Kotipihan viherpeukalona tiedän, että on hyvin haastavaa ja työlästä saada kuihtuneesta kasvista taas eläväistä. Luulisi saman pätevän myös ihmisiin?

Julkiset terveyspalvelut ovat Sote-uudistuksineen ollut pinnalla. Harvassa keskustelussa on kuitenkin pureuduttu, miten voisimme ennalta ehkäistä kasvavia potilasmääriä. Uskon Hintsan näkemyksen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista perustelluksi ja mistä on osoittaa selkeitä tuloksia. Toivotaan, että julkinen puoli pystyy yllättämään ja ryhtyy paneutumaan myös ongelmien aiheuttajiin. Uskon tämän olevan väylä menestykseen.

”Menestys on hyvinvoinnin sivutuote.” – Aki Hintsa

 

Lähteet:

Saari, O. 2016. Aki Hintsa – Voittamisen anatomia. Äänikirja. WSOY

Koivisto J, Mäntyranta T & Tiirinki H, 2019. Noin joka kymmenes sote-asiakas käyttää paljon palveluja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Luettu 14.12.2019. https://thl.fi/fi/-/noin-joka-kymmenes-sote-asiakas-kayttaa-paljon-palveluja-ketka-hyotyisivat-eri-palvelujen-yhteensovittamisesta-

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close