Tampere
30 Jun, Thursday
22° C

Proakatemian esseepankki

Apurahan hakeminen TAMKin tukisäätiöltäKirjoittanut: Johanna Sauvula - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Apurahaa Kiinaan TAMKin tukisäätiöltä

 

Syksyllä 2019 kuulimme TAMKin tukisäätiöllä olevan pulaa apurahahakemuksista. Koska olimme juuri olleet Kiinassa toteuttamassa final campiamme ja olimme toteutuksen onnistumisesta innokkaita suunnittelemaan seuraavalle vuodelle uutta reissua, aloimme tarkastella, voisimmeko saada hankkeelle apurahaa. 

TAMK tukisäätiö on perustettu vuonna 2013. Sääntöjensä mukaisesti säätiö jakaa ammattikorkeakouluyhteisön opiskelijoille ja henkilökunnalle apurahoja opintojen edistämiseksi ja tutkimustoimintaa varten. Säätiö myös tukee opintomatkoja ja ammattikorkeakoulussa tehtävien tutkimusten julkaisemista. (Tampereen Yliopisto TAmpereen Ammattikorkeakoulu, 2019.)

TAMKin sivuilta löysimme myös infoa TAMKin tutkimus- ja kehitystoiminnan painoaloista. Painoaloja ovat älykkäät koneet ja laitteet, energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö, kehittyvä pedagoginen osaaminen, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudet toimintamallit, sekä yrittäjyys ja uusi liiketoimita (Tampereen Yliopisto Tampereen Ammattikorkeakoulu, n.d). Koulutusvienti Kiinaan tukee kehittyvää pedagogisen osaamisen, sekä yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan painoaloja.  

Hakemukselle oli valmis, nyt ilmeisesti suljettuna oleva oma sähköinen hakemussivusto, jonka kautta apurahahakemus tuli tehdä. Kirjoitin hakemuksesta ensimmäisen version, lähetin sen Tirrille kommentoitavaksi ja kirjoitin Tirrin huomioiden myötä uuden, rajatumman ja suppeamman hakemuksen. Oleellista oli ymmärtää TAMKin periaatteet apurahan myöntämiselle ja miten apurahan myöntäminen tälle projektille tukee TAMKin toimintaa. Tutkin tätä arvioidessani myös TAMKin strategiaa, jossa nämä painotusalat näkyvät.

Parin Tirrillä käytetyn korjauskierroksen jälkeen lähetin apurahahakemuksen. Pari viikkoa sitten saimme kuulla, että meille on myönnetty 6000€ apuraha hankkeen toteuttamiseksi. Suunnitelmissamme on tehdä tästä pilotista yksi opinnäytetyö ja kartoittaa, onko palvelu myyntiin valmis tuote. Nähtäväksi jää, poikiiko tämä yhteistyö ja hanke jollekin meistä tulevaisuuden uran. 

 

Tutkimushankkeen nimi:

Muotoiltu koulutusvienti Kiinaan

 

Miten hanke tukee TAMKin TKI-toiminnan painoaloja?

Hanke tukee TAMKin kehittyvää pedagogista osaamista, sekä yrittäjyyttä ja uutta liiketoimintaa syventämällä TAMKin yhteistyötä partneryliopiston Luoyang Institute of Science & Technologyn kanssa, sekä tarjoten heille yrittäjyyden ja innovoinnin opetuskokonaisuuksia.

 

Miten hanke tukee TAMKin strategisia tavoitteita ja edistää TAMKin TKI-toimintaa ja yritysyhteistyötä?

Projekti keskittyy TAMKin suomalaisten, laadukkaiden koulutuspalveluiden vientiin Kiinaan. Yhteistyö Luoyangin yliopiston kanssa on TAMK Edun aloittama. Jo aiemman yhteistyön pohjalta Proakatemian tiimiyrittäjät tekivät opintomatkan Luoyangiin.

Luoyangista on lähetetty opettajia koulutukseen TAMKiin. Yhteistyön vahvistaminen ja syventäminen on molemminpuolinen intressi. Luoyang haluaa nostaa profiiliaan yrittäjyyden ja innovatiivisuuden saralla, ja kokee TAMKin olevan siinä paljon edellä. Yrittäjyyden ja innovoinnin viikko yhteistyössä TAMKin Proakatemian tiimiyrittäjien kanssa poiki uuden kutsun vierailulle, joten Kiina-projektilla halutaan selvittää proakatemiamaisen mallin soveltuvuutta erilaisiin kulttuureihin ja tarpeisiin.

Tiimiyrittäjät ovat kutsuneet Luoyangista opettajia ja opiskelijoita vierailulle TAMKiin ja Proakatemialle, jotta he pääsisivät konkreettisesti tutustumaan tiimioppimisen malliin Tampereella.

Hanke tukee TAMKin laadukkaan koulutuksen vientiä maailmalle, samalla toimien esimerkkinä TAMK Proakatemian opiskelijoille heidän mahdollisuuksistaan kansainvälisen yhteistyön ja koulutusviennin saralta. Kiina-projekti voi olla Proakatemialla jatkuva projektimalli, mitä muutkin opiskelijat voivat hyödyntää.

 

Kuvaus hankkeen aikaisesta yhteistyöstä:

Luoyangin yliopisto on TAMKin partneryliopisto ja he ovat halukkaita syventämään yhteistyötä. Yhteistyötä kehitetään kutsumalla heidät tutustumaan TAMKiin ja Proakatemiaan, käydään Luoyangissa pilotoimassa paikan päällä yrittäjyys-/innovointiviikkoja tai mahdollisia verkkokurssimoduleita.

Mahdollisina yhteistyökumppaneina nähdään esimerkiksi Y-kampus ja InnoEvent sekä mahdollisesti yhteistyöstä kiinnostuneet yritykset. Myöhemmin projektia on mahdollista avata muihin korkeakouluihin ja maihin.

 

Tutkimushankkeen kokonaissuunnitelma:

Taustaa: 08-10/2019
– Final camp -projektin toteutuksesta neuvottelu Luoyang Institute of Science and Technology kanssa
– Toteutuksen suunnittelu
– Toteutus Luoyangissa 12.-21.10.2019
   – tutustuminen heidän yliopistoon
   – TAMKin ja Proakatemian esittely
   – projektityöskentely 6 eri projektin parissa

 

Final campin ydinkysymyksiä opetussuunnitelmasta:

Miten innovoida ja kehittää uutta toimintaa kansainvälisessä toimintaympäristössä?
Mitä toimiminen kansainvälisessä ympäristössä edellyttää?
Mitkä ovat tiimiyrityksen ja -yrittäjän vahvuudet ja kehittämisen tarpeet kansainvälisessä toiminnassa?

 

Final Campin aikana Kiinassa esittelimme TAMKin ja Proakatemian koulutusta, sekä toimimme heidän projektitiimien sparraajina ja haastajina tuoden projekteihin oppimaamme esimerkiki asiakasymmärryksestä, yritysidean pitchaamisesta, markkinoinnista ja eri ansaintamahdollisuuksista. Kahden päivän projektiyhteistyön aikana tunnistimme muun muassa seuraavia kehittämistarpeita projektien kautta:
– innovointi
– monialainen yhteistyö eri koulutusalojen kesken
– presentaation laatiminen, esiintyminen ja pitchaaminen
– palvelumuotoilu ja asiakasymmärrys
– tiimityötaidot, kommunikointi
– markkinointiosaaminen

Luoyangin henkilöstö kiitteli opiskelijoita uusista innovatiivisista näkökulmista ja yrittäjyysosaamisestamme. Viikon jälkeen he olivat kiinnostuneita yhteistyön ja kehitystyön jatkamiselle ensi vuonna. Luoyangiin voitaisiin tarjota esim. InnoEventin kaltaista innovointiviikkoa opiskelijoiden opintojen osaksi tai Academic Adventure -tapahtuman kaltaista tiimioppimismallin esittelyä ja testiviikkoa. Näistä TAMKissa on jo osaamista, joten voisimme pilotoida tapahtumia myös Luoyangissa.

Vastaavan kaltaisten tapahtumien toteuttaminen vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä Kiinan päähän, sekä projektitiimin matkaa paikan päälle. Alkuun olisi kannattavaa saada Luoyangin opettajia ja opiskelijoita tutustumaan TAMKin ja Proakatemian koulutuksiin Tampereelle.

 

11-12/2019
– Apurahan hakeminen projektille
– projektisuunnitelman hiominen ja toteutuksen kehittäminen

 

2020
– tuotteen/palvelun kehittäminen ja testaus
– yhteistyön syventäminen Luoyangiin:
  – keväällä Luoyangin opettajien ja/tai opiskelijoiden mahdollinen vierailu TAMKissa ja Proakatemialla: Tutustuminen käytännössä koulutukseemme
– keväällä/syksyllä vierailu Luoyangin yliopistolla koulutusten aloittamiseen

 

BUDJETTI

– Luoyangin yliopiston vieraiden vastaanotto  Tampereella viikoksi, yhteensä 2 800 €
 – yhteiset illalliset 2x 10 henkeä, 1 000 €
 – saunominen Rauhaniemessä 10 henkeä + saunajuomat, 140 €.
 – Vierailu ja pelit Portaalissa, ryhmävaraus isoon kabinettiin 2h, 660 €
 – muut toistaiseksi määrittelemättömät aktiviteetit/kustannukset vieraille 1 000 €

– 6 hengen vierailu Luoyangissa 2 viikkoa, koulutusten starttaaminen, yhteensä 5 628 €
 – viisumit 768 €
 – matkat Tre-Hki-Tre 180 €
 – lennot arviolta 3 000 €
 – majoitus Luoyangissa 1 680 €

 

Kuvaus opiskelijoiden tekemistä osuuksista (noin 3-8 opiskelijaa) (mielellään ainakin kahdelta koulutusalalta:

Projekti on opiskelijatiimin toteuttama. Opiskelijat harjoittavat liiketoimintaa tiimiyrityksessään Eventa Creative osk. Tiimin vahvuuksia ovat it, palvelumuotoilu, yrittäjyys, projektijohtaminen ja markkinointi. Ida Harjulla on osaamista myös kiinan ja korean kielessä, joten palvelun/tuotteen toteutus vierailla kielillä on myös mahdollista. Projektin tavoite on koostaa tiimiyrittäjien osaamisesta konsepti, jolla TAMK ja Proakatemia voi jatkossakin toteuttaa kansainvälistä koulutusvientiä. Opiskelijoita projekti kehittää kansainvälisen liiketoiminnan ja yhteistyön oppimisessa, sekä oman osaamisen tuotteistamisessa.

Valmentaja Tanja Verholla on pitkä kokemus palvelujen kehittämisestä ja tuotteistamisessa. Projektin yhtenä tavoitteena on lisätä Proakatemian valmentajien osaamista kansainvälisten palvelujen tuotteistamisessa, ja tukea näin myös tulevan englanninkielisen Proakatemian sisältöjen kehittämistä.

 

Arvio miten tutkimustoiminta jatkuu ja miten se rahoitetaan jatkossa?

Liiketoiminnan testaamisen jälkeen perustetaan koulutusvientiä/muotoiltua koulutusvientiä tekevä yritys, joka toimii itsenäisesti ja kannattavasti. Samalla voidaan luoda Proakatemialle tai muihin yksiköihin muovattavissa oleva tuotteistettu palvelu, jota toteutetaan yhteistyössä vastaamaan Proakatemiaan kohdistuvaa kansainvälistä kiinnostusta.

 

Suunnitelma tulosten julkistamisesta:

Hankkeesta tehdään projektisuunnitelma ja loppuraportti. Hanke pyrkii etsimään opinnäytetyön tai gradun tekijää, jonka avulla mm. tuotteistettu palvelu ja sen kehittämisprosessi dokumentoidaan. Muita vaihtoehtoisia tapoja tulosten julkaisemiseksi ovat projektin esittelytapahtuma Proakatemialla, TAMKissa tai yliopistolla. Uutta liiketoimintaa pyritään tuomaan esiin paikallisella ja kansallisella tasolla myös mediassa.

 

Uutuusarvo “Erityisenä vahvuutena katsotaan olevan uusien pitkäjänteiseen alueen tutkimustoimintaan tähtäävien hankkeiden rahoittamisen.”

Hankkeen ideana on vahvistaa TAMKin yhteistyötä partneryliopistoon ja samalla luoda mahdollista uutta yrittäjyyttä, mikä tukee TAMKin arvoja: yhteisöllisyys, sekä osaamisen ja yrittäjyyden arvostaminen. Proakatemian uusi visio on Uuden yrittäjyyden esikuva. Projekti toimii jatkumona perinteisesti kertaluontoisena toimineen final camp – opintokokonaisuuden jatkoksi. Tämä kannustaa opiskelijoita kansainväliseen liiketoimintaan, kansainvälisten verkostojen kasvattamiseen, sekä luomaan uutta ja luovaa liiketoimintaa kertaluontoisten projektin sijaan.

 

LÄHTEET

Tampereen Yliopisto Tampereen Ammattikorkeakoulu. 2019. Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiö. Julkaistu 30.1.2019, päivitetty 7.11.2019. Luettu 21.10.2019

https://intra.tuni.fi/handbook?page=2371

 

Tampereen Yliopisto Tampereen Ammattikorkeakoulu. N.d. TAMKin painoalat. Luettu 21.10.2019

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/tamk/painoalat

 

Tampereen ammattikorkeakoulu. 2016. TAMKin strategia – kohti vuotta 2020. Hyväksytty hallituksessa 12.2.2016. Luettu 21.10.2019

https://www.tuni.fi/sites/default/files/2018-12/tamkin-strategia_2016.pdf

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close