Tampere
10 Jun, Saturday
8° C

Proakatemian esseepankki

Apajasta huipputiimiKirjoittanut: Anna Lundberg - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Onnistu tiimityössä
Jari Salminen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Olemme paljon puhuneet Apajan kesken etenemisestä ja siitä, miten lähdemme kehittämään Apajaa kesän jälkeen. Erilaisista organisaatiomalleista ja muista on ollut paljon puhetta, mutta riittääkö se? Mikä oikeasti tekee tiimistä huipputiimin? Vaikka Organisaatiomalli tekee työnteosta sujuvampaa ja helpottaa varmasti montaa asiaa, miten saamme itse tiimin huippukuntoon? Onnistu tiimityössä on kirja, joka kertoo siitä, kuinka huipputiimi saadaan toimimaan ja mitkä kaikki pienetkin asiat siihen vaikuttavat.

 

SANAN ”TIIMI” MERKITYS

 

Tiimi sanaa käytetään monessa eri yhteydessä ja usein puhutaan huipputiimistä, mutta mikä tekee porukasta oikeasti tiimin, saati sitten huipputiimin?  Porukkaa voidaan vasta sitten kutsua tiimiksi, kun kaikki siihen kuuluvat ovat sitoutuneet työskentelemään tietyn yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tiimin jäsenet ovat motivoituneet tiimiinsä ja tekevät töitä tiimin hyväksi, eivätkä itselleen.  Useassa tiimissä työntekijät ja johto keskittyy pääosin yksilösuorittamiseen ja oman edun tavoittelemiseen, siksi tällaisia porukoita ei voida kutsua ”oikeaksi” tiimiksi. Tiimissä kaikki ovat samalla viivalla, eikä kukaan ole ylitse muiden. Tiimissä keskitytään jokaiseen tiiminjäseneen ja pidetään huoli siitä, että kaikki saavat hommat hoidettua ja asiat etenemään.

 

MILLAINEN ON HUIPPUTIIMI

 

Huippu tiimi koostuu 5-8 henkilöstä, sillä tiimin ollessa edellä mainittua suurempi on sitä vaikeampi hallita ja tällöin vaikeampi myös saavuttaa huipputiimin piirteitä. Huipputiimissä otetaan kaikki tiiminjäsenet huomioon ja jokainen tiiminjäsen on yhtä tärkeä. Tiimissä tulee olla erilaisia jäseniä ja huipputiimi osaakin valjastaa tiiminjäsenten erilaiset taidot ja piirteet edukseen. Huipputiimin jäsenet tavoittelevat yhteistä päämäärää kohden ja auttavat toisiaan tavoitteeseen pääsemiseksi, eivätkä keskity omaan suorittamiseen ja omiin etuihinsa.  Tiimissä jäsenet ovat sitoutuneita ja motivoituneita tiimilleen ja pyrkivät viemään tiimiä eteenpäin. Jäsenet saavat tiimiltään paljon konkreettista hyötyä, mikä sitouttaa heitä tiimiin entistä enemmän. Ilman konkreettista hyötyä sitoutuneisuus ja motivaatio laskee, mikä näkyy koko tiimin toiminnassa.

Huipputiimissä vaikeidenkin asioiden läpikäyminen on selkeää. Konfliktit ja muut vaikeat tilanteet kohdataan suoraan, eikä niitä jäädä sen enempää puimaan. Tilanteet käydään läpi koko tiimin voimin avoimesti ja heti ongelmien ilmennyttyä. Tiimissä uskalletaan ja osataan puhua suoraan. Asioista sanotaan rehellisesti ja suoraan, mutta asiallisesti. Näin asiat sujuvat kivuttomasti, eikä suuria konflikteja synny ja vaikka syntyisikin ne pystytään selvittämään ja ottamaan konfliktista tulleet opit haltuun.

Huipputiimillä on taito kokoontua tehokkaasti ja pitää tarvittavat palaverit tehokkaina ja selkeinä. Tiimin palaverit on suunniteltu tarkkaan, eikä turhaan puimiseen käytetä liikaa aikaa. Huipputiimi kuuntelee jokaista jäsentään, mutta turhanpäiväinen lätinä jätetään sivuun. Tällä tavoin tiimin toiminta pysyy tehokkaana eivätkä jäsenet tiimissä turhaudu.  Palavereiden ja kokoontumisten tehokkuus näkyy siis suoraan jäsenten toiminnassa ja motivaatiotasossa.

Huipputiimin yksi tärkeimmistä piirteistä on arvioida jatkuvasti omaa toimintaa. Tiimi asettaa itselleen tavoitteita ja seuraa niihin pääsemistä. On tärkeää, että jokainen tiiminjäsen osallistuu arviointeihin ja siellä käydään läpi niin tiimin, kuin yksilönkin toimintaa. Arvioinnissa jokainen tiiminjäsen tuo ajatuksensa suoraa esille ja keskitytään niin kehityskohtiin, mutta myös onnistumisiin. Huipputiimi myös palkitsee jäseniään erinäisistä suorituksista ja saavutuksista.

 

”Tiimityössä piilee salaisuus, joka saa tavalliset ihmiset saavuttamaan epätavallisia tuloksia.”

Ifeanyi Enoch Onuoha

 

HUIPPUTIIMI APAJA?

 

Koen, että Apajalla on kaikki avaimet huipputiimiksi, vaikka olemmekin moninkertaisesti isompi tiimi ihanne huipputiimi kokoon nähden.  Mutta miten ja mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota? Koen Apajalaisena, että meidän tiimissä on hyvä ilmapiiri ja osaamme ottaa asiat positiivisuuden kautta, silti välillä tuntuu, että keskitymme osittain liikaa kehittämiskohtiin ja unohdamme kaiken hyvän, mitä olemme jo saavuttaneet. Meidän tulisi siis tiimissämme keskittyä hieman enemmän vielä positiivisuuteen ja tiimin onnistumisiin. Olemme vielä tiiminä todella alussa, mutta uskon, että varsinkin kesän jälkeen alkaa tapahtumaan. Olemme tiiminä selkeästi kehittyneet puhumaan toisillemme suoraan ja antamaan palautetta, mutta vielä on matkaa todelliseen avoimuuteen. Erilaisia motorolia meidän olisi syytä pitää enemmänkin, jotta voisimme kehittyä palautteen vastaanottamisessa ja antamisessa huipputiimin tasolle.

Apajan suurimpina kehityskohtina koen olevan konfliktitilanteet. Niihin meidän on vaikea tarttua ja ottaa asiaksemme. Usein tilanteet venyvät eikä niistä puhuta suoraan tarpeeksi ajoissa, mikä taas turhauttaa koko tiimiä ja jarruttaa toimintaamme ja tehokkuutta. Muutenkin Apajassa palaverit ja suoritettavat asiat tuntuvat venyvän ja jäävät usein hoitamatta, mistä tämä sitten johtuu? Oma arvaukseni liittyy siihen, ettemme ole määrittäneet yhteistä päämäärää mihin kaikkien tulisi tähdätä. Kesää lukuun ottamatta tiimimme ei anna jäsenilleen niinkään konkreettista hyötyä, minkä uskon vaikuttavan kaikkien motivaatioon ja asenteeseen, mikä näkyy asioiden hoitamatta jättämisenä. Uskon kuitenkin vahvasti, että kesän palaverit ja selkeä suunnitelma syksylle auttaa Apajan tilannetta.

 

 

LÄHDE:

Salminen, J. 2017. Onnistu tiimityössä. Helsinki: J-Impact.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close