Tampere
25 Sep, Saturday
11° C

Proakatemian esseepankki

Apajan imagon rakentuminen visuaalisen linjan avullaKirjoittanut: Caroliina Sievers - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yrityksen visuaalisen linja ja tavoiteimagon rakentuminen
Satu Laiho
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Imagon merkitys yritystoiminnassa ei pysty kiistämään. Yrityksen maine ja imago yhdessä rakentavat pohjaa liiketoiminnalle. Yrityksen imagolla tarkoitetaan mielikuvaa, joka välittyy ulospäin yrityksestä asiakkaalle ja se luodaan aina tietoisesti. Yrityskuva taas vaikuttaa suuresti yrityksen saamaan maineeseen, joka on imagoa vaikeammin hallittavissa oleva kokonaisuus. Maine koostuu pitkän ajan kuluessa varsinaisesta yrityksen sisällä tapahtuvasta toiminnasta, toimintatavoista sekä visuaalisesta ilmeestä. Hyvä maine antaa tilaa virheille, joita varmasti jokaisesta yrityksessä tulee silloin tällöin. 

 

Imagon rakentamiseen liittyy aina vahvasti visuaaliset tekijät. Imagolliset ratkaisut lähtevät kuitenkin aina siitä, että yritykseltä löytyy selkeä visio. Vision kirkastuttua on helpompi alkaa miettimään kohderyhmää ja muodostamaan erilaisia asiakasprofiileja. Asiakasprofiilien tehtävänä on auttaa hahmottamaan juuri tämän kohderyhmän oikeat tarpeet ja arvot, joilla päätöksiä tehdään. Apajan tapauksessa haasteena on juuri tämä. Isossa ryhmässä on vaikea löytää yhteistä visiota ja rajata aihealuetta, johon kaikki olisivat tyytyväisiä ja mieltyneitä.  

 

Tämän takia tiimiytyminen on erityisen tärkeää. Kaikkien tulisi saada äänensä kuuluviin, jotta he kokisivat turvaa tuoda omia aitoja mielipiteitä julki. Rehellisen keskustelun kautta kyetään löytämään yhteinen punainen lanka, josta jokainen löytäisi itselleen mielekkäitä ja mielenkiintoisia projekteja. Hyvällä pohjatyöllä Apaja tulee saamaan sitoutuneita asiakkaita ja ennen kaikkea sisäinen motivaatio yrityksen sisällä tulee pysymään korkealla, mikäli keskustelu pysyy avoimena.  

 

Alkutaipaleen jälkeen Apajalla tulee pohtia millaista viestiä ja kuvaa yritys haluaa antaa asiakkailleen. Vision pohjalta valitaan asiat ja yksityiskohdat, joita korostetaan. Näitä ovat esimerkiksi vastakkainasettelu modernin ja perinteisen tyylin välillä. Visuaaliset tekijät eivät ole muuttumattomia. Niitä voidaan ja tuleekin muuttaa, mikäli asiakkaiden toiminta ja palaute ei vastaa sitä, mitä yritys otavoitellut. Modernit kirjaisimet, yksinkertaisuus ja särmikkyys viestivät nopeasta, muutosvalmiista ja ajan hermoilla olevasta toiminnasta. Perinteisemmät tyylit markkinoinnissa vetoavat herkemmin vanhempaan kohderyhmään, sillä perinteikkyys yhdistetään luottamukseen ja vakauteen. 

 

Vaikka visuaalista ilmettä pystytään muuttamaan, on se ensimmäinen asia minkä mahdollinen asiakas näkee yrityksestä. Se määrittelee millaisia asiakkaita yritys puoleensa vetää. Vääränlainen mielikuva pahimmassa tapauksessa vetää puoleensa ihmisiä, jotka eivät ole yrityksen kohderyhmää ja siten jatkuvia asiakassuhteita on vaikeampi luoda vääränlaisella sidosryhmällä. Apajalla tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitäettä toisimme esille väärin valttikorttejamme kuten kykyämme muutosvalmiuteen, innovatiivisuuteen ja erilaisuuteen. Huonoja ratkaisuja siten olisi puuttuvat sosiaalisen mediankanavat, erottautumaton tyyli ja tunteita herättämätön yleisilme. Hyvä visuaalinen ilme vastaa kohderyhmän mieltymyksiä, mutta koska asiakkaat ovat aina yksilöllisiä, on imago auttamatta aina erilainen riippuen siitä kuka sitä arvioi. 

 

 

 

Mielikuvakerros on menestymisen ydin. Menestyäkseen Apajan mielikuvan täytyy olla voimakas ja vahva, jotta se jäisi mieleen lukuisten muiden yritysten joukosta. Nimenä Apaja Crew herättää mielleyhtymiä sii, että kyseessä yhteinen porukka, joka on ajan hermoilla, apajilla, valmiina toimimaan. Toisaalta taas mieleen tulee myös luonto, harkitsevuus ja rauhallisuus. Näiden mielleyhtymien avulla on helpompi alkaa miettimään Apajan päävärejä.  

 

Visuaalisen ilmeen tulisi aina olla mahdollisimman yhtenevä, jottei ristiriitoja synny. Ristiriidat heikentävät imagon voimaa. Tahattomien vaikutusten kontrollointi onnistuu perehtymällä värien vaikutuksiin viestimisen osalta. Väripsykologia on mielenkiintoista, sillä jokaisella tulee hieman erilaisia asioita ja tunteita pintaan. Kuitenkin on havaittu, että yleisesti kyetään sanomaan, että esimerkiksi punainen väri yhdistetään rohkeuteen ja voimakkuuteen, kulta kunniaan ja sininen puhtauteen ja vilpittömyyteen 

 

Värimaailman lisäksi tärkeitä ovat yrityksen tuottamat valokuvat, logoratkaisut sekä yleisesti erilaiset tyylitekijät. Apaja nimenä yhdistää niin kovia kuin pehmeitä äänteitä. Terävä A ja toisaalta pehmeät P ja J tuovat tasapainoa. A -kirjain itsessään herättävää ajatuksia räväkästä ja tehokkaasta toiminnasta ja nimen symmetrisyys A -kirjainten osalta tuo vakautta. Siten Apaja nimenä ja ulkoasuna antaa jo täten vahvan perustan yrityksen ideologiasta ja toimintatavoista. Kuitenkin visuaalisesti logoa suunniteltaessa täytyy pysyä yksinkertaisuuden ja helppolukuisuuden raamien sisällä, sillä logon täytyy näkyä kaikissa yrityksen materiaaleissa. Siten ei ole yhden tekevää onko logo pitkä vai lyhyt. Lyhyempi logo on helpompi sijoittaa mihin tahansa materiaaliin. Kirjasintyypinkin valinnassa tulee pohtia tasapainoa: Vahvat ja suorat tekstityylit luovat vaikutuksen maskuliinisesta ja jämerästä toimialasta. Pehmeät ja käsialatyylinen fontti taas viittaa feministiseen alaan. Apaja Crew’n ollessa molempia, täytyy näiden välillä löytää siten tasapaino ja siksi se onkin oma haasteensa. Apajalla kun ei ole selkeää kohderyhmää vielä ei ole tiedossa, olisi hyvä välttää hyvin radikaaleja värejä ja teemoja. 

 

Näiden kaikkien yhdistämiseen tarvitaan myös taitoa. Värien ja fonttien yhdistämisellä pystyy myös korostamaan tai vaimentamaan vaikutuksia. Logossa pehmeät muodot vaimentavat voimakkaita värejä ja siten myös terävät muodot korostavat värien tunnelatausta.  

 

Visuaalisen linjan luominen on todella monisyinen prosessi. Yrityksen verkkosivuilla tulisi kyetä lisäksi miettimään fonttikokoja, sivun asettelua ja tekstien pituuksia. Ihmissilmä automaattisesti länsimaissa katsoo sivulla ensin vasemmalle ja sitten vasta oikealle. Kiinnitämme myös huomiota isompiin kuviin ja erilaisiin poikkeamiin. Luontaisesti nautimme myös tasapainoisuudesta ja siksi koen, että on todella mielenkiintoista päästä rakentamaan Apajan imagoa. Se tuntuu enemmänkin psykologiselta leikiltä, kuin joltain puuduttavalta ”laitetaan tämä tähän, koska vain tykkään tästä” -ajatusleikiltä.  

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close