Tampere
09 Dec, Friday
-7° C

Proakatemian esseepankki

Aloittelevan tilitoimiston brändäysKirjoittanut: Salla Nieminen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Brändin rakentaminen ja sen vaiheet
Brändin rakentaminen - täydellinen opas
Halsas, A.
Nurminen, M.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

1 MINÄKÖ YRITTÄJÄ? 

Että mitäkö mietin? No, olen viimeisen vuoden opiskelija, joten mitäpä luulet.  

Valmistuminen pyörii mielessä jatkuvasti. Opinnäytetyö, Final Camp, vielä viimeiset kirjapisteet, kesän työkuviot, syksyn opintojen rahoittaminen, joulun jälkeinen elämä… Kaikki mitä tällä hetkellä teen liittyy jollain tavalla valmistumisen jälkeiseen aikaan. Olen käynyt läpi siirtymisen päätoimisesta opiskelusta työelämään jo kerran, ja nyt on myönnettävä, että kaipaan kyllä jo takaisin työelämään.  

Valmistun yrittäjyyden ja tiimijohtamisen koulutusohjelmasta, joten viime aikoina olen pohtinut paljon sitä, onko minusta sitten yrittäjäksi. No, oikeastaan sen jo tiedän – on minusta. Ennemminkin olen pohtinut, haluanko toimia tulevaisuudessa yrittäjänä. Kaksi vuotta sitten helmikuussa kirjoitin ja julkaisin ensimmäisen esseeni Proakatemian esseepankissa, ja kyseisessä esseessä kerroin salaisesta haaveestani perustaa oma pub. Haave on tavallaan edelleen ihan todellinen, muttei realistinen. Olisi siistiä omistaa pub, päättää sen olutvalikoimasta ja kehittää sen toimintaa, mutta niin inhottavalta kuin se kuulostaakin, minua ei yhtään kiinnosta se työ, joka ravintolamaailmassa edeltää kaikkea tätä “kivaa”.  

Sen sijaan olen kyllä pyöritellyt mielessäni ajatusta omasta tilitoimistosta. Vuosien vieriessä Proakatemialla olen kiinnostunut kirjanpidosta ja opiskellut sitä paljon. Olisi hienoa pystyä tarjoamaan kirjanpitoon liittyviä palveluja aloitteleville yrittäjille ja auttaa näin heitä omalla yrittäjätaipaleellaan. Juuri tällä hetkellä ryhtyminen yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi ei tunnu ajankohtaiselta, mutta jos siihen olisi syksyllä aikaa ja innostusta, voisin hyvin sellaiseen tarttua. En haluaisi ryhtyä suoraan päätoimiseksi yrittäjäksi, mutta mikäli budjetti sallisi, tilitoimiston voisi vallan hyvin perustaa aluksi joitain asiakkaita varten ja myöhemmin asiakkaiden mahdollisesti lisääntyessä toiminnasta voisi tehdä päätoimista.  

En ole tehnyt oman tilitoimiston varalle mitään tarkkoja suunnitelmia, mutta olen pohtinut paljon sitä, millainen talousalan yrittäjä haluaisin olla ja millaisena haluaisin asiakkaiden näkevän yritykseni. Tuntuu siltä, että esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman tekemiselle on juuri nyt opinnäytetyön ja kaiken muun keskellä vaikeaa löytää aikaa. Olen myös jo pitkään tämän kuluneen markkinoinnin ja viestinnän vastaavan kauteni aikana halunnut tutustua tarkemmin brändin käsitteeseen ja siihen mitä se pitää sisällään, joten päätin nyt läiskäistä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Päätin koota esseen, jossa esittelen, mitä brändi oikeastaan tarkoittaa ja jossa pohdin, miltä oman tilitoimistoni brändi voisi näyttääTässä esseessä luonkin siis pohjan mahdollisen tulevan tilitoimistoyritykseni brändille, jotta yritystoiminnan käynnistäminen olisi tulevaisuudessa helpompaa. 

 

2 MINULLEKO BRÄNDI? 

Brändi on kaikkia niitä odotuksia, muistoja ja tarinoita, jotka vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen (Halsas 2020). Odotuksia ja muistoja on varsin vaikea mitata, ja ehkä siksi brändi onkin aina ollut käsitteenä minulle vaikea ymmärtää. Vaikka brändi liittyy markkinointiin ja yrityksen visuaaliseen ilmeeseen, ei ole mitään tiettyjä kosketeltavia osa-alueita, joista brändi rakentuu. Ei ole mitään, mitä pyörittää kädessään tai tutkia suurennuslasilla. Eikä ole edes välttämättä mitään, mikä pysyy muuttumattomana, puhuttiin sitten minkä yrityksen brändistä tahansa. 

Brändi on siis subjektiivista kilpailuetua, joka ei perustu suoranaisesti tosiasioihin itse myytävästä palvelusta. (Halsas 2020.) 

Ei perustu tosiasioihin? Häh?! Apua! Ja kaiken sen sekamelskan lisäksi, brändi on subjektiivista. Se ei edes näyttäydy samanlaisena kaikille. Jos asiakas ei ole valmis maksamaan ylimääräistä tai suosittelemaan kaverille, brändiä ei välttämättä ole edes olemassa hänelle (Halsas 2020). Voi elämän kevät, miten abstrakti ajatus! Ja sitten taas toisaalta… Kun pohdin tuotteita ja palveluja, jotka ovat juuri minulle tärkeitä, tunnistan kyllä ilmiön. Ilmiö voi olla vaikea palastella, mutta kyllä se siellä jossain on... 

Brändi ei siis tarkoita suoraan “kaikkia visuaalisia juttuja”, mutta yrityksen visuaalinen ilme, kuten vaikkapa kotisivut, logo, sosiaalisen median julkaisut sekä painetut markkinointimateriaalit saattavat toki vaikuttaa brändin rakentumiseen (Nurminen 2020). Halsaksen (2020) mukaan riippuu tosin ihan alasta, kuinka paljon vaikkapa nämä visuaaliset asiat vaikuttavat brändin rakentumiseen. “Brändi on kaikkea, mitä asiakas voi sinulta ostaa, mitä asiakas voi kuulla ja kokea” (Nurminen 2020).  

Nurminen (2020) esittelee blogissaan brändipyramidin, jossa pyramidin huipulla ovat brändin olennaiset rakennuspalikat, tarina (ks. luku 2.1) ja tunne (ks. luku 2.2). Pyramidin alimmalla tasolla taas ovat tuotteen tai palvelun ominaisuudet ja toiseksi alimmalla tasolla tuotteen tai palvelun edut (Nurminen 2020). Tilitoimiston tarjoamien palvelujen ominaisuuksia voisivat olla vaikkapa nopeus, asiantuntevuus ja ajantasaisuus. Nurmisen (2020) mukaan asiakas valitsee aina edullisimman vaihtoehdon, jos yritys kertoo tuotteestaan tai palvelustaan vain ominaisuudet. Edut ovat siis varsin olennaisia kilpailutilanteessa. Oman tilitoimistoni palvelujen etuja voisivat olla esimerkiksi yrityksen pieni koko, jonka myötä jokainen asiakas on tärkeä sekä mahdollisuus kommunikoida myös englanniksi tai ruotsiksi.  

Nurmisen (2020) mukaan brändin rakentaminen on yksi paras tapa erottua kilpailijoista. Halsas (2020) huomauttaa, että hyvä brändi myy itse itseään, mutta hyvä brändi ei rakennu itsestään. No miten se sitten tehdään? Halsaksen (2020) mukaan kaikkien yritysten ei välttämättä edes kannata ryhtyä rakentamaan brändiä.  

Koska me olemme ihmisiä. Ja ihmisinä haluamme ostaa ihmisiltä. (Halsas 2020.) 

Kun ajatellaan yksityistä elinkeinonharjoittajaa ja erityisesti tilitoimistoa, jonka tarkoituksena on alkuun palvella vain muutamia asiakkaita ja laajentua sitten tarpeen mukaan, voisikin olla järkevää puhua henkilöbrändistä. Erityisesti tuolloin on tärkeää muistaa, että kaikki, mitä yrittäjä tekee näkyvästi (vaikkapa vapaa-ajallaan) vaikuttaa olennaisesti myös yrityksen brändin rakentumiseen. Jos haluaisin esimerkiksi luoda tilitoimistolleni brändin, jossa täsmällisyys näyttelee tärkeää osaa, olisi asiakkaiden näkökulmasta harhaanjohtavaa esiintyä samaan aikaan omalla sosiaalisen median tilillä epätäsmällisenä haihattelijana. Tuolloin asiakkaan kokemus asiallisen täsmällisestä tilitoimistosta saattaisi murentua. 

Mitä enemmän pohdiskelen omaa hypoteettista tilitoimistoani, sitä tärkeämpänä koen myös edellä mainitun aloittelevien yritysten tukemisen. Minulle on tärkeää, että voin opastaa aloittelevia yrittäjiä niin, että he saavat itse yritystoimintansa kukoistamaan. Ehkäpä minulla on tarve tuoda näin se Proakatemian valmentava ote mukaan myös taloushallintoon. Haluan ennen kaikkea olla kirjanpitäjä, jonka ohjeita ja neuvoja asiakas ymmärtää ja jolta myös halutaan kysyä neuvoa vaikeissa tilanteissa. Oman yritystoimintani toiminnan laajentuessa haluaisin edustaa myös tilitoimistoa, joka kirjanpidon lisäksi tarjoaisi myös taloushallintoon liittyviä kursseja ja valmennusta yritysten edustajille. 

 

2.1 Tarinatuokio 

Tarinat kiinnostavat ihmisiä. Nurmisen (2020) mukaan tarinan avulla voi tehdä enemmän myyntiä kuin kasvottomana ilman minkäänlaista taustaa. Vaikka näin ensinäkemältä ajatus tuntuu minusta vähän liirumlaarumilta, on pakko myöntää, että siinä on varmasti myös perää. 

Kasvoton mainos jää leijumaan ja huomaamatta, mutta syvällisempi tarina kiinnostaa ja koukuttaa. Nurminen (2020) kuitenkin huomauttaa, että asiakas on tarinan sankari, et sinä. Tarkoitus ei ole myydä kaikille tarvitseville vaan vain niille, jotka uskovat samoihin asioihin kuin sinä itse. Omalla kohdallani olisi siis tärkeää löytää ne asiakkaat, jotka haluavat ymmärtää ja jotka tarvitsevat neuvoja oman kirjanpidon suhteen. 

 

2.2 Tunnetta peliin! 

Mikä on se tunnelma, jota haluat tuoda esiin tarinallasi?  

Brändäämisen tarkoitus on luoda vahva tunneside asiakkaan ja yrityksen ja tuotteen välille. (Nurminen 2020.) 

On eri asia perustaa tilitoimisto, jossa asiallisuus ja täsmällisyys nostetaan jalustalle ja ihan toinen perustaa tilitoimisto, jossa edellä mainittu aloittelevien yritysten tukeminen ja ymmärtäminen ovat keskiössä. Valinta on tehtävä, sillä muuten yrityksen viestintä voi olla asiakkaan mielestä jopa sekavaa.  

Minulle tärkeintä on olla aloittavien yritysten tukena, joten tämä avun saannin tunne on se, jonka viestimiseen haluan panostaa. Asiallisuus ja täsmällisyys ovat myös ominaisuuksia, joita tilitoimistoilta odotetaan, mutta näihin liittyviin tunteisiin panostaminen ei välttämättä ole olennaista, jos halutaan asiakkaiksi aloittelevia yrityksiä. Aloittelevat yritykset etsivät kirjanpitäjäänsä ehkä jopa ensimmäistä kertaa, joten heidän näkökulmastaan on olennaista olla myös helposti lähestyttävä.  

 

3 KOULUAKO TÄMÄ KAIKKI VAIN ONKIN? 

Proakatemia on kyllä mielenkiintoinen paikka. Vasta keskiviikkona pidin Revenalle pajaa esseiden kirjoittamisesta, ja jo perjantaina tuntuu siltä, että olen oppinut taas lisää aiheesta. Aiempia esseitä kirjoittaessani minulla on yleensä ollut edes jotain ennakkotietoa aiheesta, mutta tällä kertaa tuntui kyllä siltä, niin kuin olisin ollut kala kuivalla maalla. Olen osallistunut kyllä pajoihin, joiden aiheena on ollut brändi ja brändäys, mutta silti tuntuu siltä, että vasta nyt pääsin todella kiinni aiheeseen.  

Aivan kuten Revenalle sanoin: “See one, Do one, Teach one”. Kun joku on näyttänyt, miten jokin asia tehdään, osaa sen ehkä jotenkuten mallista. Kun on kokeillut tehdä sen itse, osaa sen ehkä vähän paremmin. Kun taas joutuu opettamaan sen muille (ja sitähän esseiden kirjoittaminen yleensä siis on), huomaa yleensä oppineensa asian paljon syvemmin. Joku on siis näyttänyt minulle, mistä brändäämisessä on kyse, mutta kun nyt pääsin soveltamaan vielä aihetta omaan mahdolliseen tulevaisuuden yritykseeni ja selventämään ajatukseni muille… Ai että…  

Kaikkea sitä viimeisen vuoden aikana tajuakaan. Näin se toimii. Silloin kun se toimii. Kaikki palaset Proakatemialla ovat osa suurempaa kokonaisuutta, joka opettaa silloin, kun kaikki palaset ovat mukana. Kun yksikin pala puuttuu, kokonaisuus kärsii. Kun esseet jäävät kirjoittamatta, pajojen anti ei ole yhtä syvällistä, jolloin myös yhteisön tapahtumista puuttuu sisältö, ja oppiminen jää pinnalliseksi. Piiri pieni pyörii. Ja sehän pyörii. Paitsi silloin kun se ei pyöri.  

Nyt viimeisenä vuonna kurkistaessa taaksepäin, on vaikea erotella, mikä palanen olisi opettanut kaikkein eniten. Brändäys on tullut esille sekä pajoissa, yhteisön tapahtumissa, projekteissa että nyt myös omissa kirjaesseissä. Ihan niin kuin brändikin, myös Proakatemian oppimismenetelmä on yksi iso möykky, joka ei tarkoita samaa kaikille. Jokainen määrittelee sen omalla tavallaan ja jokainen käyttää sitä omalla tavallaan. Minulle se on ollut valtava, uusi kokonaisuus oman oppimisen, mutta myös opettaja- ja yrittäjäidentiteetin kasvun kannalta. Takana on aikamoinen matka.  

Huhhuh! 

 

LÄHTEET 

Halsas, A. 2020. Brändin rakentaminen ja sen vaiheet. Trustmary Finland Oy. Luettu 9.4.2020 https://www.trustmary.com/fi/blogi/markkinointistrategia/brandin-rakentaminen-ja-sen-vaiheet/  

Nurminen, M. 2020. Brändin rakentaminen – täydellinen opas. Suunnittelupaja Pikseli. Luettu 9.4.2020. https://suunnittelupajapikseli.fi/brandin-rakentaminen-taydellinen-opas/

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close