Tampere
04 Oct, Wednesday
8° C

Proakatemian esseepankki

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdotKirjoittanut: Tiinu Pärssinen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Soluessee Kerttu Kanerva, Tiinu Pärssinen

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot

Johdanto

Aloittavan yrityksen toimintaan liittyy yhtenä olennaisena osana rahoituksen hakeminen. Halusimme tutkia tätä aihetta, koska sen on ajankohtainen aihe Apajalle. Syksyn aikana olemme laatineet eräälle projektille liiketoimintasuunnitelman, johon olemme hakemassa ulkopuolista rahoitusta. On tärkeä tietää, mitkä seikat vaikuttavat rahoituksen saamiseen ja mitä erilaisia vaihtoehtoja on mahdollisesti saatavilla.

Yhtiömuodon valinta

Yhtiömuoto kannattaa valita liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kannalta sopivaksi. Eri yhtiömuodoilla on omanlaisensa ominaisuudet, jotka vaikuttavat myös rahoituksen hakemiseen. Neuvontaa, joka on maksutonta ja luottamuksellista, saa kuntien yrityspalvelupisteistä ja uusyrityskeskuksista. Yritysmuoto vaikuttaa myös henkilökohtaiseen nettotuloon, joten näitä tarjottuja neuvontapalveluita kannattaa käyttää hyväksi. Apajan on osuuskunta, jonka yhtiömuodon tarkoituksena on tarjota osuuskunnan jäsenille palveluja, jotka tukevat jäsenten harjoittamaa elinkeinoa. Osuuskunnan pääoma vaihtelee jäsenmäärän mukaan. (Yrittäjät 2014.)

Toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista sitoumuksista sekä velvoitteista koko omaisuudellaan. Tämä yhtiömuoto sopii yksityisyrittäjän toimintaan, jossa liikevaihto on maltillista. Se on helppo yhtiömuoto liiketoiminnalle, joka on suhteellisen yksinkertaista, eikä tarvitse esimerkiksi monimutkaista verosuunnittelua. (Yrittäjät n.d.).

Kommandiittiyhtiössä (ky) työpanos on toiminimen tapaan yrittäjän omissa käsissä, mutta siinä on mukana myös sijoittaja. Vähimmillään ky vaatii kaksi yhtiömiestä, joista toinen on vastuunalainen ja toinen äänetön yhtiömies. Äänetön yhtiömies tuo yritykseen rahallisen panostuksen ja vastuunalaisen sijoitus yritykseen on oma työpanos. Taloudellinen vastuu jakautuu siten, että vastuunalainen yhtiömies vastaa yrityksen veloista koko omaisuudellaan ja äänetön yhtiömies vain sijoittamallaan määrällä. (Yrittäjät n.d.).

Avoimessa yhtiössä (ay) on vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka vastaavat yhteisvastuullisesti yrityksen nimissä tehdyistä sitoumuksista. Tällöin velka voidaan periä kokonaisuudessaan kaikilta yhtiömiehiltä tai vain joltakin heistä. Nimenkirjoitusoikeuksia kannattaa miettiä avoimessa yhtiössä, joka vaatii jäsentensä väliltä luottamusta. (Yrittäjät n.d.).

Osakeyhtiössä (oy) yrittäjä ei ole henkilökohtaisessa vastuussa. Vain siinä tapauksessa vastuu on, jos esimerkiksi yhtiön velka on taattu yrittäjän omalla omaisuudella. Osakeyhtiössä on hallitus, joten yksin perustettaessa oy:tä, tarvitsee varajäsenen hallitukseen. Yhtiömuotona se sopii varsinkin silloin, jos yritys tekee suuria investointeja tai on useampi omistaja, joka on työllistymässä yritykseen. Rahoituksen kannalta osakeyhtiö on kannattava, sillä rahoittajat voivat vaatia tätä laajempaa toimintaa varten. (Yrittäjät n.d.).

Rahoituksen hakeminen

Rahoituksen hakeminen on prosessi, joka tulee käydä läpi. Ensimmäisenä tulee laatia rahoitusanalyysi ja -strategia. Siinä analysoidaan lähtötilannetta, selvitetään rahoitustarve ja tunnistetaan optimaalisin rahoituspaketti. (Nieminen 2010.) Yritykselle sopivan rahoituspaketin selvittääkseen tulee vertailla ja kilpailuttaa laajasti vaihtoehtoja, tarkastelemme erilaisia rahoitusmahdollisuuksia myöhemmin tässä esseessä.

Yrityksen tarina on myös rahoitusprosessissa merkityksellinen. Sillä rahoittajat saadaan näkemään, mihin ja miksi rahoitusta tarvitaan. Vahva visio auttaa rahoittajia uskomaan yrityksen tulevaisuuteen. (Nieminen 2010.) Yrityksen tulee myös hankkia viimeisin tilinpäätös, tuorein kirjanpitoajo, liiketoimintasuunnitelma, rahoituslaskelma ja budjetti seuraavalle kolmelle vuodelle sekä tiedot vakuuksista etukäteen ennen rahoitusneuvottelua rahoittajien saataville. (Rahoitusyritykselle.fi n.d.)

Yritykselle sopivan rahoitusvaihtoehdon löydyttyä on aika sopia eri rahoituksentarjoajien kanssa rahoitusneuvotteluja. Tilinavausmaksut, vuokraprosentit ja tilipalkkiot ovat esimerkiksi asioita, joita kannattaa vertailla eri vaihtoehtojen kesken. Näistä saattaa löytyä yllättäviäkin eroja. On tärkeää olla hyvin valmistautunut neuvotteluun ja osata esittää oma asia rohkeasti ja varmasti. (Rahoitusyritykselle.fi n.d.)

Rahoitusmahdollisuuksia

Meille tutuin aloittavan yrittäjän rahallinen tukimuoto on starttiraha. Sen tarkoitus on turvata yrittäjän toimeentulo yrityksen alkutaipaleella. Starttirahan myöntää TE-toimisto selvitettyään, että yrittäjyys on hakijalla sopiva muoto työllistyä. Starttirahaa voi saada enintään 12 kuukauden ajan, enintään viideltä päivältä viikossa. Sitä saa 32,40€ päivässä, kuten peruspäivärahaakin. Starttirahaa voi saada uutta yritystä perustuttaessa, kuin sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi siirtyessä. Muita ehtoja päätoimisen yrittäjyyden lisäksi ovat mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan, rahan tarpeellisuus toimeentulon kannalta, yrittäjän riittävät valmiudet aiottuun liiketoimintaan ja yritystoiminnan aloitus starttirahan myöntämisen jälkeen, ei ennemmin. (TE-palvelut 2019.) Apajan tapauksessa starttirahan hakeminen ei kuitenkaan ole mahdollista, koska olemme päätoimisia opiskelijoita, emme yrittäjiä.

Pankkilaina yritykselle

Yksi yleisimmistä vaihtoehdoista rahoittaa tuoretta liikeideaa on pankkilainan hakeminen. Se on suosittu vaihtoehto uudelle yritykselle, koska usein omaa pääomaa ei ole vielä olemassa eikä sijoittajat ole tietoisia uuden liikeidean tuottavuudesta. Liikeidea on vielä paperilla, eikä vielä käytännön toteutuksessa. Lainan tarve riippuu liikeideasta ja sen toteutuksen vaatimasta summasta. Aloittavalla yrityksellä on myös tärkeää olla vapaata pääomaa, koska yrityksen tarvitsee toimia, ennen kuin se alkaa tuottamaan voittoa. Tämä vaihde saattaa kestää pidemmänkin aikaa ja siihen on hyvä varautua. (Yrittajat.fi 2014.)

Muutamia vuosia aiemmin oli selvästi helpompaa saada pankista lainaa, mutta Yhdysvaltojen finanssikriisin jälkeen kriteerit ovat tiukentuneet. Yrityksen tulee täyttää pankin edellyttämiä ehtoja, ennen kuin se on valmis myöntämään lainaa liikeideaa varten. Näitä keskeisimpiä kriteerejä ovat esimerkiksi:

Luottokelpoisuus. Pankki haluaa varmistuksen siitä, että yritys on kykeneväinen maksamaan lainan takaisin tietyssä ajassa ja tällä tavoin minimoida oman riskinsä. (Yrittajat.fi 2014.)

Olemassa olevat vakuudet. Yrittäjän pitäisi taata laina jollakin vakuudella, esimerkiksi henkilökohtaisella omaisuudellaan, jos yrityksellä itsellään ei ole antaa pankille vakuutta. (Yrittajat.fi 2014.)

On myös olemassa vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat lainan myöntämisen ilman vakuuksia. Yksi vaihtoehto on esimerkiksi Nordean yrityksen joustoluotto, joka myöntää lainaa 25 000 euroon asti pienempiä investointeja varten. Joustoluotto kuitenkin vaatii yleensä sen, että yrityksellä on jo käynnissä olevaa kassavirtaa, joten se ei välttämättä ole ideaali aloittavalle yritykselle. (Yrittajat.fi 2014.)

Pankki joko hylkää tai hyväksyy lainahakemuksen. Yksi yleisimmistä syistä hylkäykseen voi olla se, että yritys on ollut toiminnassa liian vähän aikaa, eikä ole vielä pystynyt osoittamaan sen kannattavuutta. Liiketoiminnan alkuvaiheessa yrityksen kannattavuuden todistaminen voi olla hyvin hankalaa, vaikka potentiaalia tulevaisuudessa siihen olisi. Yrityslainan saaminen aloittavalle yritykselle onkin useimmiten paljon hankalampaa, kuin toimineelle yritykselle. Toinen merkittävä syy voi olla se, että yrityksen kassavirta eli tilille tuleva ja sieltä poistuva rahaliikenne kertoo, että yrityksellä ei välttämättä ole maksukykyä. Puutteet omassa pääomassa tai vakuuksissa voi myös olla syy hylkäävälle päätökselle. Vaikeudet laskujen ajallaan maksamisessa tai maksuhäiriömerkinnät voivat olla pankkilainan este. (Yrittajat.fi 2014.)

Pienyrityksissä laina voi jäädä saamatta myös sen takia, että yrittäjän tulotaso yrityksessä ei ole riittävä tai yrittäjällä on muita olemassa olevia lainoja, joita hän kuukausittain lyhentää. Tällöin esimerkiksi tulotason tippuminen saattaisi johtaa siihen, että yrityslainan takaisinmaksu voisi vaarantua. Joskus voi käydä niin, että pankki tarjoaa lainaa, mutta ehdot eivät yrityksen kannalta ole järkevät. (Yrittajat.fi 2014.)

Ei ole olemassa yhtä yksittäistä pankkia, josta yritys saisi helpoiten lainaa – tämä taas johtuu siitä, että lainaehdot ovat aina tapauskohtaisia ja ne mukautuvat hakijan mukaan. Yrityksen omasta pankista lainaprosessin saa nopeasti käyntiin verkkopankin kautta, mutta myös muiden pankkien lainatarjousten kilpailutus on ehdoton asia prosessissa. Vain kilpailuttamalla löytyy parhaimmilla ehdoilla tarjottava laina. Ehdoissa saattaa olla huomattavia eroja, joten tähän kannattaa käyttää aikaa. (Yrittajat.fi 2014)

Pankin myöntämä lainasumma riippuu paljon siitä, kuinka paljon yrityksellä on olemassa omaa pääomaa. Mitä enemmän on omaa pääomaa, sitä suuremman lainan mahdollisuus on. Lainaa voi myös hakea pienempiä summia, mutta liiketoimintaa aloittaessa tarvittavat lainat useimmiten ovat suurempia. Nopein keino saada selville yrityksen lainakelpoisuus on kysymällä omasta pankista. Jos lainaa ei jostain syystä ole mahdollista saada pankista, on yksi vaihtoehto kääntyä yksityisten rahoituslaitosten puoleen. (Yrittajat.fi 2014)

Joukkorahoitus

Joukkorahoituksessa sijoitukset tulevat monelta eri sijoittajalta. Yksittäiset summat saattavat olla pieniäkin, noin 100 euron luokkaa. Niin rahankeräys kuin sijoittaminen tapahtuu verkossa joukkorahoituspalveluiden kautta. Näitä tarjoavat esimerkiksi Mesenaatti ja Invesdor. Joukkorahoitus terminä viittaa moneen erilaiseen rahoitusmuotoon. Yleisesti niistä tunnetaan neljä: osake-, laina-, vastike- ja lahjoituspohjoinen joukkorahoitus. (Invesdor n.d.)

Aloittavalle yritykselle vastikepohjainen joukkorahoitus on sopivin. Siinä markkinoidaan tuotetta tai palvelua, jota ollaan tuomassa markkinoille. Sijoittajilla on mahdollisuus hankkia tämä tuote tai palvelu ennen muita tai he saavat jotain muuta konkreettisesta vastikkeeksi sijoituksesta. Sijoittajilla on riski tappioon siinä, jos yritys ei pysty jostain syystä toimittamaan palvelua tai tuotetta. Voiton tekeminen vastikkeellisella joukkorahoituksella sijoittajalle ei ole mahdollista, joten sitä ei kutsuta yleisesti sijoittamiseksi vaan kulutusostoiksi. Vastikepohjainen joukkorahoitus voi käyttää hyvänä ennakkomarkkinointi kampajana tuotteen tai palvelun lanseerauksessa. (Invesdor n.d.)

Osake- ja velkapohjaiset joukkorahoitukset sopivat parhaiten yrityksille, joilla on jo liikevaihtoa ja jotka etsivät toiminnalleen kasvua. Lahjoituspohjainen joukkorahoitus toimii nimensä mukaan lahjoitusten perusteella. Sitä käytetään yleensä hyväntekeväisyydessä. (Invesdor n.d.)

Yleensä joukkorahoitus toimii täydentävänä rahoitusmuotona, eli se on osa isompaa rahoituskokonaisuutta. Siinä suurin osa rahoituksesta tulee muualta, esimerkiksi pankista. Joukkorahoitusvaihtoehdossa korot ovat kuitenkin useimmiten suuremmat, kuin perinteisissä pankkilainoissa. Ne ovat kuitenkin vakuudettomia lainoja, joten pankkien korkovertailussa ne pärjäävät hyvin. Palvelut, jotka tarjoavat joukkorahoitusvaihtoehtoa ovat esimerkiksi Vauraus Suomi, Fellow Finance, Fundu, Rahamylly sekä UB Rahoitus. Erilaisia vaihtoehtoja liikeidean rahoittamiseen.

Omarahoitus tarkoittaa, että yritykseen on sijoitettu omaa pääomaa, eli yrittäjä rahoittaa itse toimintaa. Omaa pääomaa olisi hyvä olla joka tapauksessa, sillä suurin osa lainaa myöntävistä pankeista vaatii vähintään 20 prosentin omarahoitusta. (bisnes n.d.)

Lainarahoitusta eli vierasta pääomaa myöntää pankit, sekä erilaiset rahoitusyhtiöt. Yleensä vieras pääoma on järkevä ja useimmiten välttämätön vaihtoehto, sillä yrityksen rahoitusta ei ole mahdollista tai edes kannattavaa jättää vain oman pääoman varaan. Lainarahoitusyhtiöitä on kuitenkin kannattavaa kilpailuttaa ja tutkia tarkkaan. Lainarahoitus on maksettava takaisin tietyssä ajassa, sovitun sopimuksen perusteella ja korot pankkien ja rahoituslaitosten välillä voivat vaihdella huomattavasti. (bisnes n.d.)

Yksityisiä rahoittajia ovat pääoma- ja enkelisijoittajat. Pääomasijoittajat sijoittavat monesti ryhminä suuriakin summia ja useimmiten he rahoittavat yrityksiä, jotka omistavat suuren markkinapotentiaalin. Enkelisijoittajat taas ovat yksittäisiä henkilöitä, jotka uskovat yritykseen ja tahtovat tukea sen kasvua. Molemmissa tapauksissa sijoittajat saavat vastikkeeksi yrityksen osakkeita. He sijoittavat yritykseen sillä optiolla, että heidän sijoituksensa arvo tuplaantuu lähivuosina. Kun yritys lähtee yhteistyöhön enkelisijoittajan kanssa, he yleensä sopivat keskenään prosenteista. (bisnes n.d.)

Julkista rahoitusta myöntävät useat valtion laitokset. Ne voivat vaihdellen antaa lainaa niin yrityksen perustamiseen kuin sen kansainväliseen toimintaan. Esimerkiksi Business Finland tarjoaa 5000 euron innovaatioseteleitä yrityksille kansainvälisiin projekteihin, tietyin kriteerein. Se voi myös myöntää 50 000 euron rahoituksen, eli kyseessä ei ole takaisin maksettava laina, jos yrityksellä on tilillään entuudestaan 30 000 euroa pääomaa. Tähän tarvitaan kirjallinen lupaus, että jokin taho on valmis sijoittamaan yritykseen. (bisnes n.d.)

 

Lopuksi

Rahoituksen hakeminen on prosessi, jossa kannattaa olla alusta asti tarkkana. Yhtiömuodon vaikuttaessa vastuuseen yrityksen veloista, sekä rahoituspäätöksiin rahoittajien puolelta, tulisi meidänkin ehkä pohtia järkevintä yhtiömuotoa liiketoiminnallemme. Olemme myös kuulleet aiemmilta Proakatemialaisilta, kuinka yhtiömuodon vaihtaminen osuuskunnasta toiseen ei ole ollut aivan yksinkertainen prosessi.

Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen ei ole kuitenkaan aihe, jota tulisi pelätä. Ilman sitä, moni yritys jäisi toteutumatta. Harvalla aloittavalla yrityksellä on omaa pääomaa riittävästi investointeihin sekä kiinteiden ja muuttuvien kulujen pyörittämiseen. Järkevällä rahoitussuunnitelmalla ja realistisella budjetoinnilla voi turvallisin mielin hakea rahoitusta. Aloitettavaan yritystoimintaan liittyy aina riski, mutta hallitsemalla ja tunnistamalla nämä riskit ne minimoidaan.

Rahoitus on aihe, joka aiheuttaa monelle tunteita. Aloittavalle liiketoiminnalle Apajassa on erittäin tärkeää, että koko tiimille on selkeää, mistä on kyse. Emme voi lähteä hakemaan lainaa, jos tiimistämme löytyy sen vastustajia. Meillä onkin ensimmäisenä edessä Apajan rahoituskierros, jolloin saamme jokaisen puoltamaan rahoituksen hakemista. Tämä on hyvää harjoitusta ennen varsinaisen rahoituksen hakemista.

 

Lähteet:

Nieminen, E. 2010. Aloittavan yrityksen rahoitusmahdollisuudet. Liiketalouden koulutusohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Yrittäjät. n.d. Valitse oikea yhtiömuoto. Luettu 16.12.2019.
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/yrityksen-perustaminen/valitse-oikea-yhtiomuoto-565987

Yrittäjät. 2014. Osuuskunta. Luettu 16.12.2019.
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/yritysmuodot-ja-vastuut/osuuskunta-318169#

Rahoitusyritykselle.fi. n.d. Rahoitusprosessi. Luettu 20.12.2019. https://rahoitusyritykselle.fi/rahoitusprosessi/

Invesdor. n.d. Mitä on joukkorahoitus?. Luettu 22.12.2019.
https://home.invesdor.com/fi/mita-on-joukkorahoitus

Bisnes.fi.Aloittavan yrityksen rahoitus. Luettu 18.12.2019
https://bisnes.fi/aloittavan-yrityksen-rahoitus/
Yrityksen.perustaminen.net. Pankkilaina yritykselle. Luettu 18.12.2019
https://yrityksen-perustaminen.net/pankkilaina-yritykselle/

Vakuudeton.com. Yrityslaina pankista – näissä puitteissa se järjestyy. Luettu 18.12.2019 https://vakuudeton.com/yrityslaina-pankista/

Yrittajat.fi. Yrittäjä pöyristyi pankin lainaehdoista: Osingonmaksukielto, ei saa lyhentää lainaa – ”Täysin kohtuutonta” (2018) Luettu 18.12.2019 https://www.yrittajat.fi/uutiset/591671-yrittaja-poyristyi-pankin-lainaehdoista-osingonmaksukielto-ei-saa-lyhentaa-lainaa#e06fd09d

Joukkorahoitus yritykselle
https://yrityksen-perustaminen.net/joukkorahoitus-yritykselle/ 

Kommentit
 • Uusi tai aloittava yritys voi saada yrityslainaa ilman vakuuksia 1.000-8.000.000 euroa.
  Koska uudella yrityksellä ei useinkaan ole reaalivakuuksia lainan vakuudeksi, keskiöön nousevat yrittäjän oma C.V. ja liiketoimintasuunnitelma.
  Nämä dokumentit kannattaa suunnitella ja kirjoittaa hyvin ja muistaa, että kaikki päätökset tehdään tunteella mutta perustellaan järjellä.
  Yrityslaina on helppo hakea netissä toimivilta rahoituslaitoksilta ja sitä kannattaa hakea monesta paikasta, koska se ei maksa mitään, eivätkä sähköpostiin tulleet tarjoukset sido vielä yhtään mihinkään.
  Netissä toimivat yrityslainojen kilpailuttajapalvelut kilpailuttavat saman lainahakemuksen jopa yli 20 lainalaitoksella kukin, joten niitä kannattaa käyttää.
  Tulleista tarjouksista yrittäjä saa hyödyllistä tietoa, etenkin siitä miten paljon yrityslainojen hinnat vaihtelevat.
  Tarjouksista on helppo valita halvin, jonka yrittäjä takaa hyväksymällä tarjouksen omilla pankkitunnuksillaan.

  5.3.2021
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close