Tampere
01 Jul, Friday
26° C

Proakatemian esseepankki

Aloittavan osakesijoittajan ABCKirjoittanut: Olli-Pekka Korhonen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Aloittavan osakesijoittajan ABC

 

Näyttäytyykö sijoittaminen sinulle etäiseltä, hankalalta ja riskialttiilta keinolta kasvattaa omaisuutta? Oletko pohtinut sijoittamisen aloittamista, mutta et kuitenkaan ole kehdannut ottaa riskiä tai epäilet vain tietäväsi liian vähän aloittaaksesi? Siinä tapauksessa hyppää kelkkaan niin pääset perehtymään osakesijoittamisen perusasioihin! Osakesijoittaminen on mahdollista jokaiselle ja tarjoaa säästötiliä paremman tuoton omaisuudelle. Järkevästi toteutettu sijoitusstrategia sekä hajauttaminen ovat olennainen osa sijoittamista ja pienentävät tappion riskiä. Näistä lisää myöhemmin tekstissä.

 

Paljonko osakesijoittaminen tuottaa?

 

Osakesijoittamisen tuottavuus perustuu yksinkertaisimmillaan sijoituksen pitkään aikaväliin ja korkoa korolle -ilmiöön. Credit Suissen tekemän esityksen mukaan globaalisti osakemarkkinoiden keskimääräinen tuotto on ollut vuosina 1900-2016 noin 5,1%. Reilun sadan vuoden aikana sijoittamasi rahasumma olisi turvonnut siis joka vuosi kumulatiivisesti keskimäärin viisi prosenttia. Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan tarkastella vaikkapa 5 000 euron kertasijoitusta pörssiosakkeeseen. Mikäli osakkeen arvo kasvaa tasaisesti joka vuosi 5 %, sijoituksesi arvo sijoitusajan lopussa on 8 235 euroa. Tuottoja on helppo vertailla esimerkiksi tällä korkolaskurilla: https://www.sijoittaja.fi/sijoittaminen/paranna-tuottoa/korkoa-korolle-laskuri/

 

Miten pääsen alkuun?

 

Ensimmäisenä tarvitset välittäjän, jonka kautta osakekauppaa käydään. Välittäjinä toimivat tavalliset pankit, verkkopankit sekä pankkiiriliikkeet. Kaupankäynnin aloittamiseksi täytyy avata arvo-osuustili valitsemallasi palveluntarjoajalla. Arvopapereitasi säilytetään sähköisessä muodossa arvo-osuustilillä ja tämän jälkeen pystyt ostamaan ja myymään pörssiosakkeita sähköisesti vaikkapa kotisohvalta käsin. Sinulla voi olla arvo-osuustilejä yhtä aikaa usealla eri pankilla tai muulla palveluntarjoajalla. Sähköinen kaupankäynti on kätevyytensä lisäksi yleensä edullisempaa kuin pankissa asioiminen.

Kauppaa käydessä sinun on tehtävä toimeksianto, jossa nimeät yhtiön sekä määrittelet ostettavien tai myytävien osakkeiden määrän ja hinnan. Kauppa syntyy, kun osakkeen kurssi saavuttaa määrittelemäsi osto- tai myyntihinnan. Kaupan rekisteröitymiseen ja läpiviemiseen kuluu aikaa kokonaisuudessaan 2-3 pankkipäivää. Helsingin pörssissä kauppaa käydään aina arkisin kello 10:00-18:30 välisenä aikana.

 

Osinko, myyntivoitto ja näiden verotus

 

Osakesijoituksen tuotto muodostuu osingoista ja em. arvonnoususta. Lopulliseen käteen jäävään tuottosummaan vaikuttavat myös kaupankäynnin kulut ja verot. Osinko tarkoittaa voitto-osuutta, jonka yhtiö jakaa osakkailleen eli osakkeenomistajille. Yhtiön mahdollinen osingonmaksu sekä maksettavan osingon määrä päätetään vuosittain yhtiökokouksessa ja itse osinko maksetaan yleensä keväisin. Osingon määrä ilmoitetaan euromääräisesti yhden osakkeen hintaa kohden. Sijoittamisen kannalta on hyödyllistä laskea prosentuaalinen osinkotuotto. Jos yritys X:n osakkeen arvo on 20 euroa ja se päättää maksaa osinkoa 40 senttiä per osake, saadaan osinkotuotto laskettua seuraavalla kaavalla:

100 % x 0,4 e / 20 e = 2 %

Osinkotuoton lisäksi sijoituksesi arvo voi kasvaa osakkeen arvonnousun myötä. Arvonnousu realisoituu osakkeita myydessä myyntivoittona. Omassa sijoitusstrategiassa on hyvä huomioida, haluaako saada ensisijaisesti tuottoa osingonmaksun vai osakkeen arvonnousun kautta.

Osakkeiden myynti ja yhtiöiden maksama osinko ovat pääomatuloa. Pääomatuloista maksettava vero on 30 % alle 30 000 euron summissa ja 34 % yli 30 000 euron summissa. Mikäli joudut myymään sijoituksiasi tappiolla, voit vähentää pääomatulojen myyntitappiot pääomatulojen myyntivoittojen verotuksessa. Osakekauppaa käydessä kannattaa myös huomioida eri palveluntarjoajien kaupankäyntikulut. Kulujen pohjalta kannattaa miettiä mihin yhtiöön haluaa arvo-osuustilin avata.

 

Riskit ja hajauttaminen

 

Osakesijoittamisessa riski sijoituksen arvon putoamisesta on aina läsnä. Pääsääntöisesti riskin ja tuoton suhde kulkevat käsi kädessä: mitä suurempaa tuottoa haetaan, sitä suurempi riski on otettava. Osakesijoittamisen alkuvaiheessa kuitenkin kannattaa opetella ja omaksua perusasiat riskien minimoimiseksi.

Monipuolinen hajauttaminen on merkittävin keino riskien pienentämiseksi. Pelkistetysti hajauttaminen tarkoittaa sitä, ettei kaikkia munia laiteta samaan koriin. Sen sijaan että sijoittaisi kaikki rahansa yhden yhtiön osakkeisiin, on järkevää jakaa sijoitettava summa useampaan eri yhtiöön. Sijoitusten ollessa jaettuna esim. kymmeneen eri yhtiöön, vahinko jää huomattavasti pienemmäksi, jos jonkin yhtiön kurssi laskee. Toki yhteen yhtiöön sijoittamalla voi saavuttaa suuremman tuoton lyhyemmässä ajassa, mutta riski sijoituksen arvon putoamiselle on myös suurempi. Suosittelen siis hajauttamaan ja poimimaan omaan salkkuun useamman eri yhtiön osakkeita.

Erilaisessa kehitysvaiheessa oleviin ja eri suuruisen liikevaihdon omaaviin yhtiöihin sijoittaminen on myös hajauttamista. Pääsääntöisesti jotkin suuren liikevaihdon ja vahvan brändin omaavat, hyvää osinkotuottoa jakavat yritykset ovat varmoja sijoituksia. Nämä yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa tehokkaasti suuristakin haasteista huolimatta. Näiden yritysten arvonvaihtelut eivät todennäköisesti takaa äkkirikastumista, mutta myös riski on pienempi. Suuremmalla riskillä voi sijoitussalkkuun poimia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka omaavat suuren kasvupotentiaalin.

Hajauttamista on mahdollista toteuttaa toimialoittain. Yhtiön menestykseen vaikuttavaa paljon sen sisäinen toiminta: johdon ja työtekijöiden tehokkuus, strategia, investoinnit, ym. Tekijöitä on lukuisia. Kuitenkin esimerkiksi maailman- ja kansantalouden vaihtelut, maailmanlaajuiset pandemiat sekä raaka-aineiden hinnan muutokset voivat vaikuttaa kokonaan jonkin tietyn toimialan tuottavuuteen. Esimerkiksi koronaviruksen seurauksena lentoliikenteen väheneminen on aiheuttanut alan yrityksille suuria haasteita, joka näkyy myös pörssikursseissa. Toisaalta jokin ala voi kokonaisvaltaisesti hyötyä em. muutoksista. Näin ollen sijoittamalla eri toimialojen yrityksiin hajautat riskiä pienemmäksi.

Hajauttamista voi toteuttaa myös maantieteellisesti. Tietyn valtion kansantalouden romahtaminen voi vaikuttaa negatiivisesti sijoitussalkun arvon kehitykseen, mikäli kaikki sijoitukset ovat saman maan pörssissä. Maailmantalouden seuraaminen avaa mielestäni hyviä sijoitusmahdollisuuksia. Tietyn maan kansantalouden kasvaessa voisi olla järkevää sijoittaa tämän maan yhtiöihin. Myös yritykset, joilla on vientiä tai liiketoimintaa kasvavan kansantalouden maissa ovat vahvoilla.

Ajallinen hajautus tarkoittaa saman yhtiön osakkeiden ostamista useammassa pienemmässä erässä. Ajallisella hajautuksella vältetään ostamasta yhtiötä kurssikehityksen huipulla. Tällöin sijoitukset tapahtuvat kurssivaihteluiden eri vaiheissa, jolloin minimoidaan riski siitä, että kertasijoituksen arvo pääsee romahtamaan. Erityisesti erilaiset rahastot ovat hyviä kuukausisäästämisen kohteita. Tässä kirjoituksessa en kuitenkaan vielä käsittele rahastosijoittamista.

 

Sijoitusaika

 

Sijoitusstrategiassa on hyvä huomioida aika, johon sijoittamansa summan haluaa sitouttaa. Osakesijoittaminen on laji, joka vaatii kärsivällisyyttä. Varsinkin uusille sijoittajille en suosittele pikavoittojen jahtaamista. Tämäkin on toki mahdollista, mikäli ajoitus on täydellinen, sijoitettava summa riittävän iso ja riskinottokyky valtava. Sijoitusaika voi olla vaikka päivän mittainen, jos oletat ja olet oikeassa, että jokin uutinen, osavuosikatsaus, investointi tai liiketoiminnan muutos tarjoaa tietoa, joka pompauttaa osakkeen kurssin taivaisiin. Yleisesti sijoitusajat ovat kuitenkin vuosia. Sijoitusaika kannattaa määritellä myös sen pohjalta, oletko halukas seuraaman aktiivisesti kurssien kehitystä ja reagoimaan näihin tarpeen tullessa. Mikäli haluat sijoittaa ”osta ja unohda” periaatteella, suosittelen kuukausisijoittamista erilaisiin sijoitusrahastoihin.

 

Mitä tästä kirjoituksesta kannattaa muistaa:

 1. Avaa arvo-osuustili valitsemallasi palveluntarjoajalla
 2. Tuottoa kertyy myyntivoitoista ja osingonmaksuista
 3. Arvioi riski, jonka haluat ottaa tuottoja varten
 4. Hajauttaminen
  1. Yritykset
  2. Toimialat
  3. Maantieteellinen
  4. Ajallinen
 5. Sijoitusajan määrittäminen

 

 

Lähteet:

 

Pörssisäätiö. 2017. Osakeopas.

 

Inderes. 23.10.2017. Osakkeiden pitkän aikavälin tuotto%? Luettu 1.11.202

https://www.inderes.fi/fi/kysymys/osakkeiden-pitkan-aikavalin-tuotto

 

Pörssisäätiö. Päivitetty 20.6.2020. Eri sijoitusmuotojen tuotto Suomessa. Luettu 1.11.2020

https://www.porssisaatio.fi/blog/statistics/eri-sijoitusmuotojen-tuotto-suomessa/

 

Sijoittaja.fi. Korkoa korolle laskuri.

https://www.sijoittaja.fi/sijoittaminen/paranna-tuottoa/korkoa-korolle-laskuri/

 

Vero. Päivitetty 23.4.2020. Osakkeiden myynti. Luettu 4.11.2020

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/sijoitukset/osakkeiden_myynt/

 

Vero. Päivitetty 11.5.2017. Pääomatulon veroprosentti. Luettu 4.11.2020

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/paaomatulot/

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close