Tampere
29 Jun, Wednesday
20° C

Proakatemian esseepankki

Ajatuksia oppimisestaKirjoittanut: Tiinu Pärssinen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Ajatuksia oppimisesta
Näin ensimmäisen Proakatemialla vietetyn vuoden lähestyessä loppuaan, on hyvä miettiä mitä on oppinut. Oppiminen käsitteenä tarkoittaa niin tiedostetusti kuin tiedostomatta tapahtunutta uusien tietojen ja taitojen omaksumista. Tärkeää on, että nämä opitut asiat tulee sisällettyä, sillä silloin tiedoissa, taidoissa ja käyttäytymisessä tapahtuu pysyviä muutoksia. Tällä hetkellä vallitsevan konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen rakentuu aiemman tietotaidon varaan. Aiemmat kokemukset ja tiedot ohjaavat havaintojemme tekoa ja ovat pohja uudelle informaatiolle. Omat tavoitteet, tiedot ja odotukset vaikuttavat myös oppimiseen. (University of Western Finland, n.d.)
Koen, että viimeisen vuoden aikana on tapahtunut eniten tiedostamatonta oppimista. Tämän syksyn oppimissopimuksissa usea, minä mukaan lukien, sanoi edellisen kevään olevan päässä yhtä sumua, eikä tiedä mitä on oppinut vai onko oppinut juuri mitään. Olemmehan oppineet paljon itsestämme ja toisistamme, mutta se, mitenkä olemme ammatillisesti kasvaneet, on vaikea hahmottaa. Olen kuitenkin viime aikoina huomannut ajattelevani asioita eri näkökannalta kuin aiemmin. Liiketoiminnallista ajattelua on alkanut esiintymään arkisissa tilanteissa ja huomaankin oppineeni paljon uutta. Esimerkiksi bussin rekkarin kirjain yhdistelmä CRM tuo mieleen heti asiakkuudenhallintajärjestelmän ja vieressä puhelimeen yrityksen organisaatiorakenteesta puhuvan tunnistan tarkoittavan matriisiorganisaatiota.
Muistan syksyllä Proakatemian päävalmentajan Veijo Hämäläisen esittämän kuvion meidän tietotaidon kasvusta verrattuna normaaliin tradenomilinjaan. Siinä missä Kuntokadun tradenomien ammatillisen oppimisen käyrä eteni lineaarisesti kohti valmistumista, meidän käyrämme kasvoi exponentiaalisesti ja kasvu kiihtyi kohti valmistumista. Nämä eriäväisyydet selittyvät erilaisilla opiskelu tavoilla. Meidän tiimioppiminen hidastaa alkuun ammatillisen oppimisen vauhtia, sillä käytännössä opiskelu on hitaampaa, kuin pelkän teorian opiskelu. Lisäksi ihanteellisen tiimin koon ollessa 4,7 henkilöä, meidän suuret noin 20 hengen tiimit aiheuttavat toiminnallisia haasteita usein ennen kuin edes pääsemme käytännön tason tekemiseen. Tästä huolimatta saavutamme loistavan ammatillisen oppimisen tason, sitten kun olemme tiiminä siihen valmiita. Voin käytännön kokemuksella todeta sanonnan ”jos haluat mennä nopeasti, mene yksin, mutta jos haluat mennä pitkälle, mene yhdessä” olevan totta. Olen onnekas, kun minulla on tiimi, jonka kanssa voin oppia ja menestyä.
Lähde:
University of Eastern Finland. N.d. Oppimisteoriat- ja strategiat. Luettu 29.11.2019. https://www.uef.fi/fi/web/aducate/oppiminen1

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close