Tampere
01 Oct, Sunday
11° C

Proakatemian esseepankki

Kestävällä markkinoinnilla kohti tulevaisuuttaKirjoittanut: Kaarlo Pälä - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kestävä markkinointi - ilmastonmuutosopas brändeille
Riku Mattila
Petteri Lillberg
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.
Kestävällä markkinoinnilla kohti tulevaisuutta

 

Johdanto

 

Nykyään maailman tilanteen johdosta vihreistä arvoista, ekologisuudesta ja siirtymisestä hiilineutraaliksi, on tullut ensin trendikästä, mutta nyt jopa ehto kannattavalle ja kestävälle liiketoiminnalle. Tämän tulisi näkyä myös yrityksen markkinoinnissa.

 

Markkinointi tarkoittaa kaikkia toimia, joilla yritys vaikuttaa asiakkaisiin ja yrittää saada heidät ostamaan yrityksen palveluita tai tuotteita. Markkinoinnissa voitaisiin ajatella olevan viisi selkeää eri vaihetta, joista ensimmäinen on tuote tai palvelu. Seuraavaksi tulisi kilpailijoista erottuminen, hinta, saatavuus ja viimeisenä markkinointiviestintä, eli kerrotaan asiakkaille, että tuote tai palvelu on saatavilla. Tässä esseessä sukelletaan markkinoinnin syvään altaaseen ja kurkistetaan hieman, mitä pinnan alla näkyy kestävän markkinoinnin näkökulmasta.

 

Markkinoinnin kehittyminen

 

Markkinointi on ollut olemassa jo todella pitkään, mutta muotoaan se muuttaa jatkuvasti ja yritysten on pysyttävä mukana. Kun katsomme vähän taaksepäin, huomaamme markkinoinnin kokeneen jo kaksi isompaa muutosta, jotka ovat olleet globalisaatio ja digitalisaatio. Ensin markkinoiden tultua globaaleimmiksi on alettu tuottamaan kaikille kaikkea ja halvalla, kun myös teollistuminen on ollut suuressa kasvussa. Sitten digitalisaation kautta olemme taas saaneet esimerkiksi kokonaan uuden mainostusalustan. Digitalisaatio varsinkin kehittyy koko ajan todella kovaa vauhtia ja muokkaa toimintatapojamme liiketoiminnassa ja elämässä ylipäätään. Nämä kaksi isompaa muutosta, jotka jatkuvasti muokkaavat yritysten markkinointia ja brändiä ovat saaneet rinnalleen myös kolmannen ison muutoksen, jota kutsumme ilmastonmuutokseksi ja sen torjumiseksi.

 

Ilmastonmuutosta koitetaan nyt torjua monissa yrityksissä todella hanakasti. Kun asiakkaat alkavat kiinnittää enemmän huomiota yritysten ilmastotoimiin ja ympäristöystävällisyyteen, on yritysten pakko alkaa toimimaan asiakkaiden vaateiden mukaisesti. Tämän on saanut jotkut brändit tekemään tekoja, jotta näyttäisi että he tekevät enemmän asioita suojellakseen luontoa, kuin mitä he todellisuudessa tekevät. Käsitteestä käytetään nimitystä viherpesu. Onneksi tästäkin on jo levitetty tietoa, että näin tapahtuu ja ihmiset osaavat olla taas hieman kriittisempiä.

 

Mikäli yritys haluaa nykypäivänä ratsastaa markkinoinnin aallon harjalla, tulee sen olla globalisaation, digitalisaation ja ilmastonmuutoksen torjumisen aallon harjalla. Pitää siis olla globaali yritys, joka hallitsee algoritmit ja tekoälyt ja omaa selkeän suunnitelman ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

 

Brändin tuominen näkyviin

 

Brändi on todella tärkeä osa yrityksen markkinointia. Pitää osata tuoda oikeat asiat esiin niin, että asiakkaat innostuvat ostamaan. Oma kohderyhmä on tärkeä tunnistaa ja pitää myös osata näyttää heille oikeita asioita. Tällä en tarkoita, että asiakkailta tulisi pimittää mitään tietoja tai toimintaa vaan, enkä edellä mainittua viherpesua. Vaan että mainostetaan omia ilmastotekoja ja lisätään läpinäkyvyyttä sillä puolella, koska ihmiset haluavat nykyään myös tietää paljon enemmän esimerkiksi siitä, miten ja missä heidän tuotteensa vaikka valmistetaan. Markkinointi on yksi parhaista työvälineistä, kun yritetään yhdistää bisnestä ja vihreää siirtymää.

 

WFA:n vuoden 2021 vastuullisuus ja markkinointi ­–raportissa haastateltiin vuonna 2020 maailmanlaajuisesti vanhempien yritysten markkinoijia. Heiltä kysyttäessä, mikä kuuluu heidän työnkuvaansa, vastuullisuus keräsi vain 37 % kannatuksen ja oli sijalla 13. Kuitenkin kun kysyttiin, mikä olisi tulevan viiden vuoden aikana paljon isommassa roolissa, vastuullisuus oli ensimmäisellä sijalla, kun 80 % oli sitä mieltä, että sen merkitys kasvaa. Tämä johtuu siitä, että jokainen yritys joutuu nyt miettimään brändin esiin tuomisessa enemmän myös ilmastonmuutoksen näkökulmaa.

 

Uusien brändien lyöminen läpi markkinoilla voi olla toisaalta helpompaa tällä hetkellä, jos osaa nyt toimia oikein, sillä varsinkin digitalisaatio ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat kuitenkin niin alussa, että kun luo brändin fiksusti näiden osa-alueiden edelläkävijäksi voi saada hyvän etulyöntiaseman.

 

Trendikästä markkinointia

 

Liiketoiminnassa tulee seurata trendejä muun maailman mukaan. Niin myös markkinoinnissa. Se mitä tuot esille ja millä tavalla sen tuot, on aina tärkeää ja voi olla, että se toimii vain siinä hetkessä. Trendien seuraamisesta tulee mieleen tämän hetken yritysten sekoilut sosiaalisessa mediassa.

 

Muutaman vuoden sisään puhelinsovellusten kärkikahinoihin nousi kiinalaissovellus Tiktok. Sen myötä yrityksille aukesi uusia mahdollisuuksia some-markkinointiin ja todella moni yritys on tässä innostunut siitä ja vähintään kokeillut siipiään siellä. Tuntuu, ettei monet yritykset tiedä mitä siellä tehdä tai osaa välttämättä markkinoida itseään kunnolla ylipäätään somessa. Kuitenkin nuoria halutaan myös tavoittaa ja heidät saa parhaiten koukkuun juuri somesta. Samaa on havaittavissa myös, kun yritykset alkavat kertomaan ilmastotoimistaan, eivätkä oikein ole varmoja, miten asia pitäisi tuoda, missä ja kenelle se on tarkoitettu.

 

Pohdinta

 

Markkinointi ja sen tyyli muuttuu kovaa tahtia erilaisten maailman muutosten myötä ja jotkut yritykset kompuroivat enemmän ja toiset vähemmän, kun he yrittävät pysyä perässä. Uuden aikakauden markkinoinnin hallitseminen vaatiikin paljon ja ilmastonmuutoksen torjumisen edetessä jotkin isotkin brändit joutuvat vielä koetukselle, kun asiakkaat alkavat siirtymään kohti ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

 

Markkinointiin tarvitaan selkeää suunnitelmallisuutta, johdonmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä, ehkä enemmän, kun koskaan ennen. Markkinoinnista saa todella voimakkaan työkalun ilmastonmuutoksen torjumisen ja bisneksen yhdistämiseen.

 

 

 

Lähteet

 

Mattila, R., Lillberg, P. 2020. Kestävä markkinointi: Ilmastonmuutosopas brändeille. E-kirja. Helsinki: Alma Talent. Viitattu 15.4.2023. Vaatii käyttöoikeuden.

https://www.nextory.fi/kirja/kestävä-markkinointi-ilmastonmuutosopas-brändeille-10686049/

 

Osaava yrittäjä. 2021. Mitä markkinointi on? Osaavayrittaja.fi. Viitattu 15.4.2023. https://www.osaavayrittaja.fi/markkinointi

 

WFA. 2021. Sustainability and Marketing report. Viitattu 15.4.2023. https://wfanet.org/marketing-and-sustainability-report

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close