Tampere
11 Dec, Monday
-8° C

Proakatemian esseepankki

Yrittäjyyden kulmakivetKirjoittanut: Eetu Patronen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kerralla valmista
David Allen
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Yrittäjyyden Kulmakivet

 

Johdanto

Tulin proakatemialle ajatuksella, että minusta tulee vielä jokin päivä yrittäjä. Olin ja olen edelleen todella raakile yrittäjänä, mutta koen saaneeni valtavasti oppia kohti yrittäjyyttä Proakatemialla. Projektimme Herkkä Snacks on ollut suurin opettajani. Projekti on haastanut minua kaikilla mahdollisilla tavoilla, mitä sitten ikinä yrittämisestä olenkaan osannut ajatella. Luin David Allenin kirjoittaman kirjan Kerralla Valmista. Valitsin kirjan netistä löytämän arvostelun perusteella. Kirja olikin mielestäni erittäin mielenkiintoinen ja sain syvennettyä omaa ajatusmaailmaani. Huomasin kirjaa lukiessani pohtivan omaa arvomaailmaani ja haastavan sitä. Lisäksi pohdin, minkä pohjalle yrittäjyys rakentuu. Mitkä elementit ovat pakollisia yrittäjyydessä, mitkä auttavat ja mistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Tästä ajatuksesta sainkin esseeni aiheen, jossa pohdin yrittäjyyden kulmakiviä.

Esseessä peilaan omia näkemyksiäni kirjaan ja Proakatemialla oppimaani. Uskon, että jokaisen yrittäjän on määriteltävä omat kulmakivensä, ja rakennettava oma talonsa perustuksien päälle. Jätän kuulijan vastuulle päätöksen siitä, mitkä asiat kukin kokee olevan yrittäjyyden perusta ja kerron miten itse asian näen.

 

Neljä kulmakiveä

Kun tarkoituksena on rakentaa kestävä, turvallinen ja toimiva talo, on työ aloitettava perustuksista. Samalla tavalla näen yrittäjyyden aloittamisen. Ensin on rakennettava perusta, jonka päälle on turvallista lähteä rakentamaan yritystoimintaa. Mietin pitkään sitä, mitkä asiat ovat minun mielestäni neljä kulmakiveä, jonka päälle on turvallista lähteä rakentamaan yrittäjyyttä. Minun taloni neljä kulmakiveä ovat rohkeus, suunnitelmallisuus, tavoitteet ja realistisuus. Vaihtoehtoja kulmakiviksi oli paljon ja neljän valitseminen tuntui alkuun erittäin haastavalta. Lopulta käänsin ajatuksen siihen, mitä ilman en pysty rakentamaan yrittäjyyttä turvallisesti. Turvallisuudella en tarkoita sitä, että riskejä ei olisi ja kaikki tulisi itsestään. Tarkoitan sillä mielenrauhaa, uskoa ja tahtoa ruveta yrittäjäksi. Kulmakivien asentamisesta on vielä pitkä matka asuttavaan taloon. Samalla tavalla toimivaan yrittäjyyteen ei kulmakivillä päästä, vaan matkalla sinne tarvitaan paljon muitakin taitoja ja tietoja. Tässä esseessä pureudutaan kuitenkin perustuksiin ja jätetään talon rakentaminen myöhemmäksi.

 

Rohkeus

Ilman ensimmäistä kulmakiveä, eli rohkeutta, on käytännössä mahdotonta lähteä yrittäjäksi. Yrittäminen on täynnä asioita, jotka vaativat rohkeutta. Ihminen on perusluonteeltaan mukavuudenhaluinen ja siksi riskien ottaminen on ennemmin asia, jota halutaan välttää. Täysin tyhjästä aloittaminen on pelottavaa, koska taloudellista turvaa ei ole. En tarkoita rohkeudella sitä, että täytyy hypätä kalliolta lammikkoon tutkimatta ensin, mitä pohjalta löytyy. Se on ennemmin tyhmyyttä, kuin rohkeutta. On tunnistettava riskit, mutta myös tajuttava se, että ilman kompromisseja on lähes mahdotonta päästä alkuun. Taloudellinen turvallisuus on yksi näistä kompromisseista, johon on oltava valmis.

Yrittäjän täytyy uskaltaa tehdä ratkaisuja. Kukaan ei tule tekemään päätöksiä puolestasi. Eikä rohkeus saa päättyä siihen, sillä päätöksenteon jälkeen on uskallettava vielä seisoa niiden takana. Virheitä tulee jokaiselle, joten on selvää, ettei kaikki päätökset tule olemaan oikeita. Asiat on uskallettava kohdata ja ongelmat korjattava. Ongelmien ratkaisussa oleellista on pystyä olemaan rehellinen kumppaneilleen, asiakkailleen ja erityisesti itselleen. Se jos jokin vaatii rohkeutta. Onkin huomattavasti parempi vaihtoehto seisoa selkäsuorana ja nostaa kissa pöydälle, kuin luimistella ongelmia pakoon. Suoraselkäisyys on taito, jota arvostetaan suuresti. Näin jätät itsestäsi varmasti paremman ja ammattimaisemman kuvan.

Yrittäjällä on myös lähes aina kilpailijoita, mutta kilpailemista ei pitäisi pelätä. Tietenkin kilpailussa suuria organisaatiota vastaan on omat haasteensa, mutta se myös on mahdollistaja. Kilpailu pistää yrittämään enemmän ja saa muutenkin tekemään asiat tehokkaammin.

Asia, jota kukaan ei saisi unohtaa, mutta suomalaisille se tuntuu olevan niin kovin vaikeaa. Puhun tietenkin haaveilusta. Jokaisen täytyisi uskaltaa unelmoida ja haaveilla isosti. Olen käyttänyt usein esimerkkinä Patrik Lainetta. Laineen elämänasenne on hyvin epätyypillinen suomalaisille ja se saakin hänet helposti näyttäytymään ylimielisenä. Laine ei kuitenkaan ole mielestäni ylimielinen. Hän luottaa itseensä ja uskaltaa sanoa sen ääneen. Hän uskaltaa haaveilla olevansa tulevaisuudessa NHL:n paras maalintekijä. Jos sinä et uskalla haaveilla isosti ja sanoa sitä ääneen, onko sen saavuttaminen edes mahdollista?

 

Suunnitelmallisuus

Toinen kulmakiveni on suunnitelmallisuus, koska ilman sitä työskentely on kauniisti sanottuna tehotonta, enkä usko sen johtavan pitkässä juoksussa toimivaan liiketoimintaan. Suunnitelmallisuus vähentää tyhmien virheiden tekemistä. Miksi tehdä samoja virheitä, mitä muut ovat jo tehneet. Virheitä ei saa pelätä ja niitä tulee kaikille halusi tai ei. Mutta mikäli ainakin osan virheistä voi välttää, miksi et sitä tekisi? Suunnitelmallisuus ei ainoastaan auta välttämään virheitä, vaan se auttaa myös virheen satuttua pääsemään siitä ylitse. Mitä nopeammin ongelmista päästään eteenpäin, sitä todennäköisemmin liiketoiminta ei häiriinny ongelmasta.

Ehkä suurin syy, miksi pidän suunnitelmallisuutta niin tärkeänä, on sen tuoma mielenrauha. Vanha sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää täysin paikkaansa. Oli kyse talouden hallinnasta tai markkinoinnista, on omalla mielentilalla suuri merkitys työn lopputulokseen. Suunnitelman tekeminen auttaa pysymään asiassa ja vie automaattisesti haluttuun suuntaan.

Kaikkeen ei voi varautua, joten suunnitelmassa on otettava se myös huomioon. Suunnitelmaa on hyvä tarkkailla ja sitä on hyvä pystyä tarvittaessa muokkaamaan. Hyvällä suunnittelemalla on kuitenkin poikkeuksetta paremmat mahdollisuudet nostaa liiketoiminta uudelle tasolle.

Yrittäjälle ei kuitenkaan riitä, että ainoastaan suunnitellaan organisaation tehtävät tarkasti. Aivan yhtä tärkeää oman työskentelyn ja ajanhallinnan suunnitteleminen. Jokaisen täytyisi osata hyödyntää kalenterin käyttämistä. Se helpottaa hahmottamaan kokonaiskuvaa ja mahdollistaa ajanhallinnan. Kun tiedät mitä sinun täytyy tehdä, työskentelystä tulee tehokkaampaa ja aikaasi vapautuu muille tehtäville.

 

Tavoitteet

Vaikka suunnitelmallisuus ja tavoitteet ovatkin vahvasti liitoksissa toisiinsa, ovat ne mielestäni kaksi eri asiaa. Kumpikin tarvitsee toisiaan, mutta yksin niistä ei ole apua. Tavoitteiden tärkein tehtävä on näyttää suuntaa toiminalle. Jotta suunta olisi oikea, on oleellista peilata tehtyjä tavoitteita omaan ja yrityksen arvomaailmaan. Kun arvomaailma ja tavoitteet ovat samansuuntaiset, johtavat ne sinua oikein käytettynä oikeaan suuntaan. Oikein käytettävyydellä tarkoitan sitä, että tavoitteiden täytyy olla mitattavia. Jos tavoitteita ei pystytä mittaamaan, mistä tiedät, oletko saavuttanut niitä? Mitattavuuden tapaan on välttämätöntä muistaa myös seurata tavoitteita säännöllisesti. Ilman tavoitteiden säännöllistä seurantaa ei pystytä seuraamaan onko suunta oikea, mitä varten tavoitteet alun perin on tehty.

Tavoitteet ovatkin oiva työkalu hahmottamaan kuinka yrityksellä isossa kuvassa menee. Lisäksi tavoitteet helpottavat suuntaamaan sekä omaa, että mahdollisten työntekijöiden energiaa niihin työtehtäviin, missä sitä todella tarvitaan. Toimivien tavoitteiden tekeminen vaatii kaikkia perustuksen kulmakiviä. Huolellisesti suunnitellut, realistiset ja kunnianhimoiset tavoitteet ovat motivoivat tekemään parhaansa.

”Onnistuaksesi on onnistumisen tahtosi oltava suurempi kuin epäonnistumisen pelkosi” – Bill Cosby

 

Realistisuus

Neljäs kulmakiveni on asia, jonka ansiosta mikään ei pitäisi tulla yllätyksenä. Ettei tarvitse käyttää kiireistä työpäivää jossitteluun, on se hyvä tehdä ennen työn aloittamista. Toimivien suunnitelmien ja tavoitteiden tekemisessä oleellista onkin se, että asiaa on pohdittu monesta eri näkökulmasta etukäteen. On tärkeää käydä läpi pahimmatkin skenaariot ja etsiä niihin ratkaisuja. Mieti miten nämä skenaariot pystyisivät välttämään, mutta varaudu silti siihen, että näinkin voi tapahtua. Realistisuus on eriasia kuin pessimistisyys. On tärkeää pysyä positiivisena ja ymmärtää, että skenaarioiden käsitteleminen on eriasia kuin odottaa niin tapahtuvan.

Vaikka aikaisemmin kerroin haaveilun tärkeydestä, on tunnistettava sen aika ja paikka. Tavoitteiden ja suunnitelmien tekeminen ei ole oikea aika pilvilinnojen rakenteluun. Tässä kohtaa pieni pessimistinen realistisuus ei ole pahasta. On hyvä nujertaa suurimmat pilvilinnat ja palautella mieleen tosiasia siitä, mitä yrittäminen todella on ja mitä se vaatii. On kuitenkin muistettava myös se, että realistisuus ei ole ainoastaan skenaarioita, vaan se koskee yhtä lailla onnistumisia. Mitä enemmän positiivisia ja negatiivisia vaihtoehtoja jaksaa käydä läpi, sitä todennäköisemmin vastoinkäymiset väistyvät.

 

Yhteenveto

Mielestäni näiden neljän ominaisuuden pohjalle voi luotettavasti lähteä rakentamaan liiketoimintaa. Kaikki nämä ominaisuudet liittyvät vahvasti toisiinsa, mutta kaikilla on oma tehtävänsä. Lisäksi kaikkien ominaisuuksien tarkoituksena on ohjata liiketoimintaa oikeaan suuntaan. Tein mindmapin esseen kirjoittamista varten ja havahduin siihen, että nämä ominaisuudet täydentävät toisiaan ja vaikuttavat jokainen keskenään.

Aihe oli todella mielenkiintoinen ja itselleni ajankohtainen, sillä olemme saaneet Herkkä Snacksin kanssa myyntipäivien kautta hyvän startin alkaneelle yrittäjä matkallemme. Samalla huomaan, kuinka paljon meillä on perustuksissa vielä tekemistä. Olemme saaneet tuotteen jo kauppoihin, mutta neljästä kulmakivestä ainoastaan rohkeus on täyttynyt kiitettävällä tasolla. Olemme laiminlyöneet varsinkin suunnitelmallisuuden ja tavoitteiden asettamisen täysin. Tavoitteita olemme asettaneet, mutta niiden seuranta ei ole toteutunut. Tärkeintä kuitenkin on se, että tiedostamme tämän ongelman. Olemme painineet projektissa erinäisten ongelmien kanssa huhtikuusta saakka. Tulos voisi todella olla paljon huonompi kuin se on. Nyt on kuitenkin aika ottaa hieman happea ja joululoma tuleekin siinä mielessä erittäin tarpeeseen. Tammikuussa laitamme perustukset kuntoon, jonka jälkeen vain taivas on rajana.

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close