Tampere
12 Aug, Friday
16° C

Proakatemian esseepankki

Oskari Saari & Aki Hintsa, Voittamisen anatomiaKirjoittanut: Vili Karjalainen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Aki Hintsa - Voittamisen anatomia
Aki Hintsa
Oskari Saari
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Voittamisen anatomia

 

 

 

Kirjan alkuvaiheilla käydään lävitse yksityiskohtaisesti Akin nuoruutta, sekä miten hän jääkiekkourahaaveen kaaduttua päätyi opiskelemaan lääketiedettä. Ennen opiskelemaan pääsyä Aki teki jumalalle lupauksen. Mikäli hän pääsisi opiskelemaan lääketiedettä, hän omistaisi elämänsä jumalan tahdolle. Opinnot päätökseen saatuaan Aki piti sanansa, sekä lähti tekemään lähetystyötä Etiopiaan lääkärinä.

Etiopiassa työskennellessään Aki sai idean oman ihmisen toimintakykyä ja jaksamista mittaavasta mallista, sekä alkoi taustatutkimustyönä soveltamaan hankemallia (LFA) itseensä. Kirjan painopiste mallista tapahtuu Etiopiassa Akin tutustuessa paikalliseen pitkänmatkanjuoksijaan, Haile Gebrselassieen. Haile oli yrittäjä, perheenisä, yrittäjä, sekä kilpajuoksija. Tästä kaikesta työtaakasta huolimatta Haile oli iloisimpia ja avuliaimpia ihmisiä, joita Aki oli tavannut, sekä hänellä riitti virtaa aivan kaikkeen. Aki alkoi seurata hyvin läheisesti Hailen toimintaa, sekä miten hän pitää pakan kasassa kaiken tämän tekemisen ohessa. Akin lanseeraama CORE eli ydinmalli, on hyvin pitkälti luotu Hailen pohjalta.

Kirjassa kerrotaan myös Akin f1 lääkäriurasta, joka lopulta kariutui Akin etiikan vuoksi. Hän eli hippokrateen valan mukaan, jonka mukaan hänen tulee lääkärinä auttaa ketä tahansa ottaen huomioon vain ihmisyyden. Tämä ei f1 maailmassa toiminut, sekä hän ajautui uransa aikana monta kertaa ongelmiin autettuaan toisen tallin kilpailijaa, koska tämä tarvitsi apua. Kirjassa on myös maininta tilanteesta, jossa hän poistaa tikkejä kameramiehen jalasta kesken kilpailun pomonsa toimistossa. Lopulta hän sai tarpeekseen omaa uskomustaan vastaan taistelevasta hoitotyöstä autettuaan kilpailevan tallin Räikköstä, sekä saadessaan tästä palautetta korkealta taholta.

F1 uransa lopetettuaan Hintsa perusti oman yrityksensä nimeltä Hintsa performance, jossa yhteistyössä muiden lääkärien kanssa auttoi työelämässä olevia ihmisiä niin henkisesti soveltamalla core-mallia, kuin myös konkreettisella hoitotyöllä.

 

Core eli ydinmalli

 

Lähes koko Hintsan elämän- ja hyvinvointityön toteutus kiteytyy core- eli ydinmallin ympärille, joka jakautuu kuuteen osaan. Mallin pohjana toimii se, että mikäli jokin elämän tai hyvinvoinnin osa-alue ei ole kunnossa, estää se kehittymisen. Esimerkiksi sosiaalisten suhteiden puuttuminen tai hajanaisuus estää kehittymisen toisella osa-alueella, koska henkilö ei kykene antamaan sataa prosenttia tekemälleen asialle. Vertaisin mallia eräänlaiseksi Maslowin hierarkiaksi.

 

  • Fyysinen aktiivisuus, kuten urheilu, hyötyliikunta.
  • Henkinen energia ja tämän ylläpito, sosiaaliset suhteet, parisuhde, perhe-elämä…
  • Ruokavalio, oikeanlainen syöminen, ruokailuajat, ravintoaineet, määrät.
  • Palautuminen, nukkuminen, lepoajat, säännöllinen unirytmi.
  • Biomekaniikka, oikeanlainen fyysinen harjoittelu.
  • Yleinen terveys, yleisen hyvinvoinnin tila, sairauksien ennaltaehkäisy

Vaikka ydinmalli on kehitetty urheilutaustalle, sitä voidaan myös soveltaa työelämässä ja elämässä yleisesti, aivan kuten Hintsa sitä loppuvuosinaan teki yrityksessään henkilökuntansa voimin. Kun jokainen elämän osa-alue saadaan toimimaan, on mahdollista kukoistaa työelämässä. Kun kaikki edellytykset jaksamiseen ja hyvinvointiin ovat kunnossa, mahdollistuu kaikkensa antaminen työssä ja elämässä ylipäätään.

Eli sitten itse asiaan, pakan koossa pitämiseen. Hyvä elämä ja jaksaminen edellyttää sitä, että syö hyvin, lepää tarpeeksi, on vapaa-aikaa, sekä kykenee pitämään myös terveellisen määrän vapaa-aikaa, jonka omistaa jollekin tärkeäksi näkemälleen asialle. Näitä voivat olla esimerkiksi harrastukset, parisuhde, ystävät, perhe ja monia muita.

Meidän tulisi tiimissämme pitää huolta toistemme kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistamme mahdollistamalla jokaiselle vastuunjaon avulla mahdollisimman tasapainoisen elämän. Kun jokaisella on tasainen määrä rasitusta, mahdollistuu kaikille yhtä hyvät mahdollisuudet vapaa-aikaan. Tämä käytännössä tarkoittaa työtehtävien tasapainottelua, sekä pallottelua mikäli toisen työtehtävät vievät enemmän aikaa. Liika rasitus myös johtaa ongelmiin sosiaalisissa suhteissa vieden aikaa, romuttamalla koko mallin.

Jokaisen yksilönä tulisi pyrkiä saavuttamaan tasapaino mallin avulla, panostaen jokaisen elämän osa-alueeseen mahdollisimman hyvin, mutta myös johtavassa asemassa olevan henkilön tulisi ottaa ” terapeutin ” rooli, pysyen kartalla jokaisen yksilön henkilökohtaisen elämän käänteistä. Mitä paremmin pysyy kartalla, sen paremmin kykenee delegoimaan töitä tasaisemmin. Jos toisen pakka on levitä yhdellä elämän osa-alueella, on parempi löysätä tämän taakkaa, mahdollistaen asioiden korjaamisen vapaa-ajalla. Jos olet töissä kiinni, et kykene panostamaan täysipäisesti muihin ongelmiin, tai ylipäätään löytämään aikaa, jolloin korjata tilanne. Tällöin yksilön henkilökohtainen hyvinvointi on uhattuna, joka taas repeämishetkellä säteilee koko porukkaan.

” Liikunnalla on tutkitusti lukuisia hyviä vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Säännöllisellä kohtuutehoisella liikunnalla on todettu olevan edullisia vaikutuksia myös useiden sairauksien ehkäisyssä.

  • Mielialasi kohenee
  • Ajatuksesi terävöityvät
  • Stressin tunteesi kevenee
  • Nukut paremmin

Liikunta myös ennaltaehkäisee useita eri sairauksia ” ( UKK-instituutti, 2019 )

 

Jokaisen tulisi muun elämän ohella pyrkiä ylläpitämään jonkinlaista urheiluharrastusta. Sen ei tarvitse olla olympiatason juoksemista, tai vaikkapa ammattijudoa. Se voi olla niinkin yksinkertaista kuin kävely, tai vaikkapa lenkkeily muutaman kerran viikossa omien rajojen nojalla. Kenestäkään ei tarvitse tulla ammattiurheilijaa, eikä kyseessä ole kilpailu ketään vastaan. Kyseessä on yksinkertaisesti endorfiinien vapautus, joka mahdollistaa edellä mainittuja hyötyjä, kuten mielialan kohentumista. Liikunta on avainasemassa ihmisen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa, koska se vaikuttaa suorasti ja epäsuorasti niin moneen eri elämän osa-alueeseen. Liikunta mahdollistaa paremman unen, helpottaa unensaantia- ja parantaa unta, ennaltaehkäisee sairauksia, sekä parantaa huomattavasti psyykettä ja tämän kestoa.

Parhaiten tasapaino ryhmätasolla saavutetaan integroimalla mahdollisimman usea osa-alue osaksi omaa työskentelyä. Esimerkiksi välimatkojen taittaminen jalan ajan sen salliessa, sosiaalinen kanssakäyminen myös henkilökohtaisella tasolla pelkän ammatillisen kanssakäymisen kautta, toisen huolien ja ongelmien kuuntelu, sekä näihin näkökannan ja empatian tarjoaminen.

Kokonaisuus on suuri, eikä sitä oteta haltuun viikossa eikä kuukaudessa. Jokaisen ryhmän jäsenen tulisi ajatuksen kanssa käydä lävitse prosessia, sekä pohtia mikä mahdollisesti omalla kohdalla ei ole kunnossa. Avainsanana toimii se, ettei häviä mitään kokeilemalla mallia.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close