Tampere
17 May, Tuesday
5° C

Proakatemian esseepankki

Sisältömarkkinointi RevenassaKirjoittanut: Jarkko Suojanen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Sisältömarkkinoinnin työkalut
Ida Hakola
Ilona Hiila
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto

 

Mitä on markkinointi, mitä sillä tekee ja kuka siitä todellisuudessa hyötyy? Minkälaisia markkinointi kanavia, menetelmiä ja markkinoinnin toteuttajia on? Liittyykö Brändi markkinointiin tai mikä edes on brändi. Perehdyn tässä esseessä Sisältömarkkinoinnin työkalut, Mikko Rummukainen, Ida Hakola, Ilona Hiila, 2019, kirjan perusteella markkinointiin, jotta jokainen ymmärtäisi mitä edes on markkinointi tai mitä sillä tehdään ja mikä sen tavoite on.

 

Markkinointi käsitteenä

 

Markkinointi tarkoittaa toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla yritys, jokin muu organisaatio tai ihminen pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä. Markkinoinnin keinoja ovat mm. markkinoinnin suunnittelu, asiakkaisiin vaikuttavien tekijöiden analysointi, tietojen tutkiminen ja markkinoinnin toimeenpano ja sen valvonta.

 

Brändi käsitteenä

 

Brändi ja brändäys taas liittyvät markkinointiin siten, että markkinoinnilla koitetaan luoda tietynlainen brändi, joka tarkoittaa asiakkaalle toivotunlaista mielikuvaa brändätystä tuotteesta, palvelusta, henkilöstä tai yrityksestä. Hyvistä ja arvostetuista brändeistä esimerkiksi kalliit vaatemerkit, automerkit tai logot ovat juuri onnistuneita markkinoinnin lopputuloksia eli Brändejä.

 

Revenan markkinointi ja brändäys

 

Revenan tarkoituksena ei ole brändätä yritystä, vaan brändätä projekteja, jotka toimivat Revenan alla. Perehdynkin Revenan projektimarkkinoinnissa Pihuri projektiin sisältömarkkinoinnin näkökulmasta. ”Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on aina luoda arvoa sisällön kohderyhmälle joko neuvojen, opastuksen, viihdyttämisen tai inspiroimisen kautta.”, 32.

Pihuri on neljän Revena osuuskunnan jäsenen perustama projekti, jossa asiakkaalle tarjotaan pihapalveluita ja muita pihaan tai pienremontoimiseen liittyviä palveluita. Pihuri on jakanut markkinointinsa kolmeen pääosioon. Sisältömarkkinointi, Inbound markkinointi ja Outbound markkinointi. Sisältömarkkinointi mahdollistaa varsin inbound markkinointia suuresti. Inbound markkinointi on markkinointia, jossa asiakas tekee päätöksen ottaa yhteyttä yritykseen, outbound markkinoinnissa otetaan itse yhteys asiakkaaseen. Sisältömarkkinoinnissa luodaan mielenkiintoista sisältöä, jotta tulevaisuudessa olisi mahdollisimman paljon inbound markkinointia. Tämä lisää brändin arvoa ja mielikuvaa ihmisille.

 

Pihurien sisältömarkkinointi

 

 

 

Pihuri sisältömarkkinointi perustuu sisällöntuotantoon, ohjevideoihin sekä referenssikuviin tehdyistä töistä. ”Etenkin verkossa lähes kaikilla brändeillä, kuluttajilla ja medioilla on käytössään samat sisällönjakelun kanavat, joten kilpailu kuluttajien huomiosta jakaantuu erittäin suuren joukon välillä.”, 34. Tämä on esimerkiksi Pihurin suurin ongelma sisältömarkkinoinnissa. Markkinoinnin keskeinen kysymys onkin usein, kuinka erottua muista?

 

Pihureiden tavoitteena on luoda ”portfolio” jota asiakas voi tarkastella, joka myös lisää yrityksen kiinnostusta sosiaalisessa mediassa ja luo modernin kuvan yrityksen toiminnasta. Loimme Pihurille 1000e markkinointibudjetin markkinointikurssilla ja tarkoituksena olisi lähteä hyödyntämään tätä markkinoinnissamme. Kanavina toimii Instagram, Facebook ja printtimainonta. Instagramiin ja Facebookiin kasataan edellä mainittua portfoliota, jotta voidaan mainostaa projektiamme sosiaalisessa mediassa eli luoda sisältöä asiakkaille. Printtimainonta on meidän Pihureiden outbound työkalu, jolla tavoitellaan kohderyhmäämme.

 

Sisältömarkkinoinnin vaikeus

 

Sisältömarkkinointi on nykymaailmassa todella vaikeaa, koska erottuminen muista tulee niin pienillä asioilla. Asioita voivat olla esimerkiksi sisällönluominen tiettyinä päivämäärinä, jopa kellonaikoina. Eri filtterit tai eri kokoisia kuvia. Kuitenkin pääpointti on se, kuinka luoda sisältöä, joka kiinnostaa seuraajia. Miksi kukaan haluaisi seurata piha-alan yritystä somessa, jos postaukset eivät ole kiinnostavia tai niillä ei saada luotua lisä arvoa asiakkaalle. Lisäarvon tuottaminen erottaa jyvät akanoista. Tärkeintä sisältömarkkinoinnissa on seurata lukuja ja dataa, ne kertovat sen kuka markkinointia seuraa ja kenelle sisältöä luodaan.

 

Lopetus

Markkinointi kaikkine yksinkertaisuuksineen on todella vaikeaa. Markkinointia luodaan vain ja ainoastaan asiakkaita varten ja se kuka luo parhaan brändin markkinoinnin avulla ”voittaa”. Miksi kukaan haluasi ostaa Ferraria, jos se näyttää todellisuudessa Fiatilta. Kysymys markkinoinnissa onkin, kuinka saat Fiatin näyttämään Ferrarilta markkinoinnin tai sisältömarkkinoinnin avulla…

 

 

Lähteet:

Sisältömarkkinoinnin työkalut, Mikko Rummukainen, Ida Hakola, Ilona Hiila, 2019, https://bisneskirjasto-almatalent-fi.libproxy.tuni.fi/teos/JABBXXBTABJED#/kohta:02((20)Mist((e4)((20)sis((e4)lt((f6)markkinoinnissa((20)on((20)kyse?(:Mit((e4)((20)sis((e4)lt((f6)markkinointi((20)on?/piste:t8H

Pihurien markkinointisuunnitelma, Kaavio 1, Jarkko Suojanen, Joni Sydänlammi, Juho Urhemaa, 4/2020

Kaavio olisi liitetty mikäli toimisi

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close