Tampere
07 Dec, Tuesday
-19° C

Proakatemian esseepankki

NeuvottelutaitoKirjoittanut: Teemu Petäjistö - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Uusi neuvotteluvalta
Juhana Torkki
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Elämässä ei saa ansionsa vaan neuvottelutaitonsa mukaan

Neuvottelutaito on hyvin tärkeä taito hallita, sillä hyvällä neuvottelutaidolla voidaan saavuttaa optimaalinen lopputulos. Neuvottelu on prosessi, jossa tavoitellaan yhteistä tahtotilaa sopimuksen kautta. Miksi sitten neuvotellaan? Ihminen on sosiaalinen ”otus” ja neuvotteluja onkin käyty aina. Tarve neuvottelulle syntyy erikoistumisen tarpeesta ja neuvotteluun lähdetään siitä lähtökohdasta, että kumpikin hyötyvät siitä, mitä toisella osapuolella on tarjota. Neuvotellessa autetaan toista auttamalla itseä.

 

Neuvottelutaito voidaan jakaa neljään askeleeseen: valta, analyyttisyys, sosiaalisuus ja periaatteellisuus. Valtaa käyttävät haluavat tehdä selväksi sen, että he ovat tilanteessa ”alfauroksia”. Vallalla tarkoitetaan neuvottelijan kykyä saada haluamansa tulos joko suoraan tai epäsuorasti vaikuttamalla. Analyyttisyydellä tarkoitetaan taitoa analysoida neuvottelutilannetta, esimerkiksi tiedostaa optimaalinen neuvottelutulos, oman neuvottelutyylin vaikutus tulokseen ja miten neuvotteluprosessi on suunniteltu etenemään.

Sosiaalisuudella pyritään vaikuttamaan toiseen osapuoleen tunteiden kautta. Neuvottelutilanteessa on tärkeää olla hyvä ilmapiiri, stressitason tulisi olla hallussa, neuvottelukumppania tulisi ymmärtää ja ensivaikutelmankin tulisi olla hyvä. Peroaattellisuudella puolestaan tarkoitetaan neuvottelijan kykyä saavuttaa pitkällä aikavälillä tavoitteensa. Millaiset sitten ovat huippuneuvottelijan neuvottelurooliasetukset Miettisen ja Torkkin mukaan? Valtaa tulisi käyttää asteikolla 0-100 noin 50 pisteen verran jolloin ollaan ”kumppanin” tasolla. Analyyttisyys tulisi puolestaan olla lähellä 100:a pistettä ”neron” tasolla. Sosiaalisuutta tulisi käyttää ”vaikuttajan” tasolla, myös lähellä 100:a pistettä ja periaatteellisuuden tulisi olla tasolla ”johtaja” ja lähellä 100:a pistettä.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close