Tampere
24 Sep, Sunday
14° C

Proakatemian esseepankki

Yksilöessee: Työntekijän motivointiKirjoittanut: Aliisa Räsänen - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Työntekijöiden motivointi

Ensimmäiseksi mikä on motivaatio? Motivaation perustana ovat motiivit.

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Motivaatiota voidaan tarkastella jakamalla se kahteen kategoriaan – ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Syyt motivaation takana erottavat sisäisen ja ulkoisen motivaation. Henkilö joka toteuttaa sisäistä motivaatiotaan toteuttaa itseään haluamallaan tavalla – tekee siis asioita joista saa jo itsessään jotain irti.

Sisäinen motivaatio toimii omaehtoisesti. Ihminen tekee sellaisia asioita, joita hän tekisi myös vaikka kukaan ei käskisi.

Ulkoista motivaatiota ylläpidetään usein ulkoisesti ja se liittyy yleensä muiden tarpeiden tyydyttämiseen, kuten turvallisuuden ja elämän perustarpeisiin. Ulkoisesti motivoituneen henkilön toiminta voi johtua ryhmäpaineesta tai ihan vain halusta matkia toisia. Ulkoinen motivaatio syntyy palkkion toivossa tai rangaistusten pelossa. Työelämässä yleisin ulkoinen motivaattori on työstä saatava palkka.

Sisäinen motivaatio ei yleensä herää palkkioilla. Toisaalta, jos palkkiolla tarkoitetaan oman osaamisen vahvistamista tai oman aseman parantamista, voidaan sisäistä motivaatiota tukea palkkioilla. Sisäisille palkkioille on tyypillistä, että ne ovat henkilökohtaisia ja esiintyvät usein tunteiden muodossa. Sisäiset palkkiot liittyvät tavoitteisiin ja ne tyydyttävät ylemmän asteen tarpeita.  Kun ihminen työskentelee tehtävässä, jonka hän kokee kiinnostavaksi, ohjaa toimintaa pääasiassa sisäinen motivaatio.

Ulkoiset palkkiot ovat usein esimerkiksi työpaikan asettamat työtavoitteet tai palkkiot. Ulkoiset palkkiot voivat esiintyä myös palkkana tai arvostuksena. Tällöin ne tyydyttävät yksilön alemman tason tarpeita.

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio täydentävät toisiaan. Mikään ei siis estä , että sisäinen motivaatiosi voi olla samaan aikaan myös ulkoinen motivaatiosi. Esimerkiksi rakastat urheilua ja harrastatkin sitä päivittäin. Samaan aikaan ulkoinen motivaatiosi on mahtua lempifarkkuihisi vielä ensi syksynäkin.

Kuinka sitten löytää työntekijän sisäinen motivaatio?

Tavoitteet ja unelmat motivaattoreina

Työntekijää, jonka ajatusmalli on palkka, juoksee minä en – voi olla vaikea motivoida. Se ei välttämättä silti tarkoita suoraan, että työntekijä on suomeksi sanottuna laiska paska vaan, että henkilö tarvitsee enemmän ohjausta ja raameja työnsä suorittamiseen. Työntekijöillä voi olla vaikeuksia hahmottaa, missä menee hänen työtehtävänsä rajat, jos niistä ei olla käyty kunnollista keskustelua.

Kuri ja säännöt. Ehkäpä pahin virhe, jonka voi tehdä, on olla asettamatta tarkkoja rajoja ja havahtua tähän tilanteeseen kuukausien päästä miettien, mikä meni pieleen, kun hommat eivät hoidu haluamallasi tavalla. Olisi tärkeää varata runsaasti aikaa perehdytykseen ja tutustumiseen sekä yhteisten pelisääntöjen läpikäymiseen / luomiseen.

 

 

Henkilöä voi olla haastavaa motivoida, jos hänellä näyttöisi olevan vain ulkoisia motivaatioita. Jollekin voi esimerkiksi tärkeimpänä motiivina vain maallinen mammona – raha. Henkilö, joka on löytänyt sisäisen motivaationsa, haluaa tehdä asioita vain asioiden tekemisen takia eikä niin, että asian tekeminen mahdollistaa motivaation täyttymisen. Esimerkki käyn töissä vain rahan takia. vertaa rakkaudesta lajiin työskentelijä.

Mistä unelmoit, minkälaisia tavoitteita sinulla on elämässäsi?

Tämä voi olla yleinen kysymys työhaastattelussa. Tällä kysymyksellä pystytään mittaamaan mahdollisen uuden työntekijän motivaatioita elämään. Pelkät rahalliset ja materialistiset tavoitteet ja unelmat ovat hälyttäviä, sillä silloin ainoa motiivi työskentelyyn voi olla rahan hankkiminen – eikä niinkään työstä itsestään nauttiminen ja onnistumisten saaminen.

Mitä jos huomaatkin vasta myöhemmin palkkaamassasi henkilössä motivaatio-ongelmia voit kartoittaa tilannetta kysymällä esimerkiksi kehityskeskustelussa työntekijältä hänen unelmistaan ja tavoitteistaan urallaan. Keskustelemalla ja kysymällä henkilön haaveista ja tavoitteista pääsee jyvälle mitä hän sisimmässään tahtoo elämällään tehdä. Se, että onko tarjoamasi työ näiden unelmien/tavoitteiden toteuttaja vaiko hidastaja.  Kannattaa pysähtyä miettimään – onko hän todella sopiva henkilö tiimiinne.

Mikä tässä tehtävässä houkuttelee sinua? Miksi siis haluat työskennellä meillä?

Mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteesi? — Pyritkö kehittämään osaamistasi yrityksessä ja oletko innostunut toimialasta, jolla tällä hetkellä työskentelet?

Mitkä ovat keskeisimmät vahvuutesi ja heikkoutesi?

Mitä mieltä olet esimiestyöskentelystä yrityksessämme?

Sovitko mielestäsi meidän olemassa olevaan tiimiimme? Ja miksi/ miksi et?

Mikä on ollut suurin haasteesi työskennellessäsi meillä?

Mikä on ollut suurin onnistumisesi meillä työskennellessäsi?

Mikäli työntekijän motivaattorit ovat jossain aivan muualla kuin hänen nykyisissä työtehtävissä/ alalla kannattaa asia ottaa vakavaan keskusteluun ja pohtia: mitkä ovat hänen intressinsä ja motiivinsa työskennellä työpaikassanne ylipäänsä ja onko hänen ylipäätään järkevää jatkaa työskentelyä yrityksessänne.

 

 

LÄHTEET

Laiskat alaiset ympärilläni – Tomas Erikson

Työhaastattelukysymykset. Luettu 17.5.2019

https://www.monster.fi/uraneuvonta/artikkeli/mita-tyohaastattelussa-voidaan-kysya-ja-mita-kysymyksilla-selvitetaan

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio. 2015. Luettu 17.5.2019

http://opinnot.internetix.fi/fi/materiaalit/ps/ps4/01_motiivit_ja_motivaatio/04_1.4_ulkoinen_ja_sisainen_motivaatio?C:D=1465745&m:selres=1465745

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close