Tampere
28 Nov, Monday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Myrskypilviä ja lihapullakuurojaKirjoittanut: Mika Nurmi - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Rahan ja valuutan ero

 

Useat huippu asiantuntijat, kuten Peter Schiff ja Graham Summers ovat olleet huolissaan velan määrästä taloudessa jo hyvin pitkään. Halusin kirjoittaa esseen aiheesta, koska asiaan perehtyneet ovat kaikki samaa mieltä siitä, että ”The Everything Bubble”, on poksahtamassa ja he ovat sitä mieltä, ettei nykyinen valuuttajärjestelmä selviä siitä. Selvennän vielä, mitä tarkoittaa ”The Everything Bubble”, jotta tekstin ymmärtäminen on helpompaa. The Everything Bubble -nimi juontaa juurensa sarjakuplien aikakaudelta, eli 90-luvun teknologiakupla, 2000-luvun asuntokupla ja Yhdysvaltain joukkolainojen kupla. Koska nämä joukkovelkakirjat, jotka ovat kuplassa, toimivat perustana nykyisille rahajärjestelmillemme, tarkoittaa se, että kaikki riskivarat ovat kuplassa ja tästä syystä nimi ”The Everything Bubble”.

Mikä on rahan ja valuutan ero? Miksi nämä ovat tärkeitä termejä ymmärtää ja erottaa toisistaan, jotta voi ymmärtää nykyistä talouden tilannetta ja mihin se on menossa? Ennen kuin sukellamme syvemmälle, täytyy ymmärtää hieman keynesiläisen taloustieteen perusoletuksia. Sen keskeisimpiä käsitteitä on inflaatio.

 

Miksi inflaatio?

Sanonta kuuluu “time is money” ja instagramin inspiroivimmat quotet kertovat, että “Time is the most valuable asset we have”. Tämä pitää hyvinkin paikkansa. Rahan tehtävä on mahdollistaa se, että voimme myydä omaa aikaamme ja omistamiamme muita resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Yhteiskunnassa vaurautta tuotetaan yhdistämällä aikaa ja resursseja. Sanotaan, että ostat 1000 eurolla työntekijöitä (työaikaa) ja 2000 eurolla materiaaleja rakentaaksesi kaivoslaitteita, joita voit myydä 5000 eurolla myöhemmin. Tuotit esimerkissä näin enemmän vaurautta kuin kulutit sitä. Entä jos laitteen ostaja alkaa kaivamaan materiaalia ja aloittaa sen myymisen. Hän loi juuri myös vaurautta.

Jos rahaa ei paineta lisää, rahan määrä pysyy samana, kun taas vauraus kasvaa. Rahan arvo näin ollen kasvaa ajan myötä, koska luodaan enemmän varallisuutta kuin rahaa. Yksinkertaistettuna silloin samalla rahalla saa huomenna enemmän tuotteita ja palveluita kuin eilen (deflaatio). Keynesiläisen talousteorian mukaan tämä kannustaa ihmisiä vain istumaan rahojensa päällä pitkään, koska rahat saavat arvoa itsestään. Jos ihmiset haluavat vain säilyttää rahaa ja odottaa, on vähemmän ihmisiä, jotka ovat valmiita sijoittamaan yrityksiin. Näin ollen yritykset eivät voi kasvaa yhtä nopeasti, koska varallisuutta luodaan vähemmän. Vähemmän varallisuutta on suoraan verrannollinen siihen, että ei synny yhtä paljon työpaikkoja, joka johtaa taloudellisiin ongelmiin.

Nykyisessä systeemissä tapa taistella edellä esitettyä keynesiläistä oletusta vastaan on painaa enemmän rahaa. Jos painat enemmän rahaa, rahan arvo ei kasva ajan myötä. Ajatellaan, että rahaa painetaan nopeammin kuin vaurautta luodaan taloudessa. Eli yksinkertaistettuna samalla rahalla saa huomenna vähemmän tuotteita kuin eilen (inflaatio). Näin ollen myös kaikki rahat, jotka laitat sivuun, laskevat myös arvoa. Mikäli rahaa painetaan huomattavasti enemmän kuin vaurautta luodaan, taloudessa tuotteiden hinnat muuttuvat kalliimmaksi joka päivä, ja se, mitä pidät sivussa, muuttuvat lähes arvottomaksi, sillä elinkustannukset kuten vuokran ja ruoan hinnat ovat nousseet sietämättömiksi suhteessa tuloihin.

Nykyisen systeemin oletus on, jos et paina tarpeeksi rahaa tai painat liikaa rahaa, tuhoat talouden. Tavoitteena olisi painaa vain tarpeeksi varallisuuden kasvun kompensointia varten. Mutta varallisuuden kasvua on mahdotonta arvioida tarkkuudella, jossa varallisuuden kasvamisen vaikutukset ja rahan määrä taloudessa kompensoisivat toisiaan. Joten joko sallit hieman deflaatiota tai hieman inflaatiota. Pienellä deflaatiolla ihmisillä on kuitenkin edelleen kannustin pitää rahaa sen sijaan, että se investoitaisiin. Mutta pienellä inflaatiolla ihmiset haluavat sijoittaa rahansa, mikä kiihdyttää talouden kasvua ja varallisuus sekä hyvinvointi kasvavat nopeammin. Joten vähän inflaatiota on parempi ja sitä yritämme saavuttaa painamalla hieman enemmän rahaa talouteen, kuin varallisuutta kertyy.

Inflaation määritelmäksi lausutaan usein yleinen hintatason nousu, mikä pitää kyllä paikkansa. Hintatason nousu on kuitenkin seuraus inflaatiosta eikä syy sille. Todellisuudessa inflaatio syntyy siitä, että rahan määrä kasvaa taloudessa. Edellä esitetty systeemi vaatii sen, että rahan määrää taloudessa voidaan keskitettyjen tahojen päätöksillä kontrolloida esteettömästi. Tästä johtuen talouteen tulostetaan paperia eikä sitä ole sidottu kultaan, hopeaan tai mihinkään muuhun, jota ei voida tuottaa loputtomasti lisää. Tämän katteettoman paperin arvo ei perustu mihinkään muuhun kuin kollektiiviseen uskoon siitä, että paperilla on arvoa. Raha, jota voidaan tulostaa lisää ei ole Illuusio valuutasta toimii niin kauan, kun oman aikansa myyvät työssäkäyvät ovat tyytyväisiä. Mutta historia on näyttänyt kerta toisensa jälkeen, että fiat-valuuttajärjestelmän onnistumisprosentti on 0%. Luonnollisen ahneuden kautta varallisuus keskittyy pienelle määrälle ihmisiä, johtaen lopulta siihen, että omaa aikaansa myyvä tuottava väestö kannattelee tuottamattoman väestön ylläpitämää järjestelmää. Tämä käännekohta on toistunut useita kertoja historiassa, joka johtaa kuplan poksahtamiseen, illuusion paljastumiseen ja paperivaluutasta tulee pelkkää paperia. Historiallisesti fiat-valuuttojen onnistumisprosentti on 0% ja seuraava talouskriisi voi hyvinkin todennäköisesti olla viimeinen talouskriisi nykyisille fiat-valuutoille eli paperille.

Rahan ja Valuutan ero:
Valuutta ei ole pelkkä taloustieteellinen sivistyssana kuvamaan rahaa, vaan rahalla ja valuutalla on ero. Rahalla ja valuutalla on paljon samoja ominaisuuksia ja siksi ne usein sekoitetaan toinen toisiinsa. Ne ovat molemmat:

  • Vaihdannan välineitä. Niitä voidaan käyttää tavaroiden ja palveluiden ostamiseen sekä myymiseen.
  • Laskentayksiköitä. Niiden avulla voidaan mitata arvoa, niin kuin kilogrammoilla mitataan painoa.
  • Kannettavia. Niitä voidaan siirtää paikasta toiseen helposti ja vaivattomasti.
  • Kestäviä. Ne säilyttävät ulkoisen muotonsa pitkäkestoisesti, eli eivät hajoa.
  • Jaollisia. Esimerkiksi 10€ seteli voidaan jakaa 10 kappaleeseen 1€ kolikoita, joka voidaan jakaa edelleen sentteihin. Tai pala kultaa voidaan jakaa pienempiin paloihin kultaa.
  • Korvattavissa. Jokainen yksikkö rahaa on samanlainen, kuin seuraava yksikkö. Eli minun taskussa oleva seteli on samanarvoinen kuin sinun taskussa oleva seteli. Tai minun kultakolikko on samanarvoinen kuin sinun kultakolikko. Minun eurolla saa saman, kuin sinun eurolla.

 

Rahan ja valuutan ero on siinä, että raha on kaikkien edellä esitettyjen lisäksi myös arvon säilyttäjä, mutta valuutta ei ole. Tämä johtuu siitä, että rahaa (esim. kulta) ei voida painaa lisää. Kultaa on kautta aikain käytetty rahan määritelmänä, koska kultaa ei ole kyetty luomaan lisää keinotekoisesti.

 

Recap

  • Yhteiskunnan tuottavin osa eli oman aikansa investoivat työntekijät saavat aikaan talouskasvun. Kun aika yhdistetään muihin resursseihin, voidaan tuottaa vaurautta talouteen.
  • Keynesiläisen taloustieteen mukaan rahan määrän täytyy nousta varallisuuden kasvua nopeammin, jotta saavutetaan inflaatio, joka kannustaa kuluttamaan ja näin ollen myös tuottaa lisää varallisuutta nopeammin.
  • Inflaatio eli yleinen hintatason nousu on seuraus siitä, että rahan määrä taloudessa kasvaa. Eli kärjistäen inflaatio = rahan määrän kasvu.

 

Lähteet:

https://goldsilver.com/hidden-secrets/

https://www.youtube.com/user/SchiffReport

Graham Summers, kirja: The Everything Bubble

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close