Tampere
10 Dec, Sunday
-10° C

Proakatemian esseepankki

Itsensä johtaminenKirjoittanut: Oskari Avotie - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

1      MOTIVAATIO

 

 

1.1       Steven Reissin teoria ihmisten motivaatiosta

 

Steven Reiss on Yhdysvaltalainen psykologian ja psykiatrian Professori. Hän kehitti persoonallisuustestin, joka perustuu ihmisten omiin näkemyksiin siitä, mikä heitä motivoi. Tämä nimettiin Reissin motivaatioprofiiliksi, RMP. Teoriaa käytetään muun muassa itsetuntemuksen parantamisessa, ihmisten ja tiimien johtamisessa ja urheiluvalmennuksessa. Reissin mukaan ihmisiä motivoi 16 elämäperusmotiivia.

 

Reissin motivaatioprofiili selvittää mitkä motiivit ajavat meidän joka päivistä käytöstä. Testissä vastataan 128 väittämään, jotka on muotoiltu sisältämään jokaista elämänperusmotiivia käsitteleviä kysymyksiä. Väittämiä ovat esimerkiksi ”Rakastan Syömistä” ja ”Olen onnellisin, kun olen fyysisesti aktiivinen”. Väittämiin vastataan asteikolla -3:sta (ei pidä lainkaan paikkaansa) +3:een (pitää ehdottomasti paikkaansa). Testistä saadaan taulukko, jossa kuvataan jokaisen perusmotiivin kohdalla, kuinka motiivi ilmenee vastauksista. Taulukkoa luetaan siten, että vastauksista on tehty graafinen kaavio, jossa kaavio on jaettu kolmeen osaan. Keskellä on keltainen eli neutraali alue, johon asettuu 68 % vastauksista. Punainen alue tarkoittaa, että motiivilla ei ole vahvaa tarvetta, kun taas vihreä väri kuvastaa vahvaa elämänperusmotiivia. Mitä lähempänä vastauksen ovat vihreää tai punaista sitä enemmän kyseinen motiivi vaikuttaa yksilön elämään. Reissin motivaatioprofiilissa onki kyse yksilöllisyydestä. Kahdella ihmisellä ei voi olla täysin samanlaista tulosta. Eli jokaisella ihmisellä on omat henkilökohtaiset motiivinsa ja oma arvomaailma.

 

 

1.2       Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

 

Motivaatiota voidaan käsitellä sisäisen tai ulkoisen motivaation kannalta. Sisäinen motivaatio syntyy lähinnä geeniperimästä ja lapsuuden kokemuksista. Sisäinen motivaatio laittaa ihmisiä tekemään niitä asioita joista he pitävät. Ulkoinen motivaatio koostuu meidän itse asettamien odotusten ja muiden asettamien odotuksista. Tämän kaltaista nähdään esimerkiksi työ- tai perhe-elämässä. Omien ja toisten asettamien odotusten lisäksi myös sosiaalinen ympäristö, kulttuuri ja kasvatus vaikuttavat ihmiseen. Esimerkiksi joissakin perheissä pidetään itsestään selvyytenä, että lapset hankkivat akateemisen koulutuksen.

     ITSENSÄ JOHTAMINEN

 

 

2.1       Mitä itsensä johtaminen on?

 

Itsensä johtaminen on jatkuvaa tietoista toimintaa, jonka tarkoituksena on oman hyvinvoinnin ja elämänlaadun kohentaminen. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Johtamisen lehtori Maija Haaranen kirjoittaa kotisivuillaan itsensä johtamisesta. Itsensä johtaminen on itsetuntemusta ja sen kehittämistä eri osa alueilla, kuten ajankäytön ja stressin hallintaa tai psyykkistä ja fyysistä henkilökohtaista hyvinvoinnin parantamista. Hyvä itsensä johtajalla on hyvä itsetuntemus. Hän tietää heikkoutensa ja vahvuutensa, ja osaa kehittää tai käyttää niitä hyväkseen. Haaranen korostaa myös, että itsellä pitää olla halu kehittyä. Jos asioita ei pohdi ja muuta toimintatapojaan kehitystäkään ei ole odotettavissa.

 

Itsensä johtamisen kehittämisen keinoja voi olla esimerkiksi suunnitella oma ajankäyttö, pitää itsestään huolta fyysisesti ja henkisesti ja muista priorisoida. Ajankäyttö on hyvä suunnitella, jonka jälkeen se toteuttaminen on helpompaa ja tehokkaampaa. Hyvä fyysinen ja henkinen kunto edesauttaa jaksamista ja tasapainon löytämistä elämässä. Priorisoinnilla tarkoitetaan sitä, ettet kerää liikaa työtä itsellesi. Keskity yhteen tavoitteeseen kerrallaan.

3      POHDINTAA

 

 

3.1       Itseni motivointi

 

Harmikseni en löytänyt Steven Reissin testi internetistä, se olisi olut mielenkiintoinen tehdä. Mutta luettuani Reissin teoriasta, pidin sitä hyvänä testinä. Ihmisen motivaatioita on todella vaikea lukea, koska jokaisella on omat motiivinsa. Kun peilaan itseäni ja elämäperusmotiiveja, itselleni nousee heti alussa tärkeäksi kohdaksi ruumiillinen aktivointi. Pidän liikunnasta ja olen ollut aktiivinen liikkuja jo pienestä lähtien. Olen pelannut salibandyä sm-tasolla jo vuosia ja sitä kautta itselleni on syntynyt myös suuri voittamisen halu. Näihin asioihin vaikuttaa erityisesti sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Pienestä pitäen olen ollut urheilun parissa ja ulkoiset motivaatiot sieltä ovat olleet voimakkaat. Urheilijana eläminen ja yhteisten tavoitteiden tavoittelu on ollut tärkeitä asioita, joita olen oppinut urheilun kautta. Uteliaisuus on toinen motiivi, joka nousee esiin. Olen aina ollut halukas oppimaan uutta ja ymmärtämään kuinka asiat oikeasti ovat.

 

Motiiveja jotka, eivät puhuttele paljoa on järjestys ja säästäminen. Nämä asiat eivät herätä itsessäni isompia tunteita. Mielestäni en ole kiinni yhteiskunnan rakenteissa enkä säästäväinen tai omaisuuteen kytköksissä.

 

Olen huomannut itsessäni, että olen motivoitunut asioihin jotka koen itselleni tärkeiksi esimerkiksi salibandy. Asiat, jotka kuuluvat sisäiseen motivaatioon eli ne, jotka ovat itselleni tärkeitä, motivoi minua eniten. Ulkoinen motivaatio motivoi tietysti myös, muttei samoissa määrin. Esimerkiksi koulussa ryhmätehtäviä tehdessä, itseäni ei motivoi työn numerollinen arvosana vaan se, että opinko ja hallitsenko itse asian.

 

 

3.2       Itsensä johtaminen

 

Itse koen, että minulla on paljon parannettavaa itseni johtamisessa. Varsinkin sellaisissa tapauksissa tai asioissa, joissa en ole niin motivoitunut. Esimerkiksi, jos kyse olisi liikuntaan liittyvä asia, olisin motivoitunut tekemään sen, mutta joissakin toisissa asioissa pitkittäisin sen tekemistä mahdollisimman pitkään, vaikka voisin tehdä sen heti. Mielestäni hallitsen hyvin stressiä ja painetta. Tämä voi johtua siitä, että olen rauhallinen ja rento persoona. Minulla on hyvä itsetuntemus, tiedän vahvuuteni ja heikkouteni. Lisäksi olen itsevarma, en välitä mitä muut itsestäni ajattelee. Teen asiat niin kuin parhaaksi näen.

 

Itsensä johtamisessa on kehitettävään, mutta minulla on halu oppia ja kehittää itseäni. Itselläni on vielä niin vähän ikää, ettei kaikkea voikaan vielä osata. Lisää kokemuksia ja kehityskohtia varmasti tulee, kun astuu työelämään. Itsensä puskeminen epämukavuus alueella varmasti kehittää ja opettaan paljon. Tulevaisuudessa pitää olla rohkea ja haastaa itseään, vain niin kehitystä tapahtuu.

LÄHTEET

E-kirja, Mayor, Päivi. Opas Yksilölliseen Motivointiin: 16 Perustarvetta Johtamisen Apuna. Helsinki: Talentum, 2015.

Itsensä johtaminen, Maija Haaranen, Luettu 20.4.2018: http://www.maijahaaranen.com/itsensa-johtaminen

 

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close