Tampere
01 Oct, Sunday
12° C

Proakatemian esseepankki

KaverijohtamisestaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Heikki Toivaisen kirjoittama Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja käy läpi kaverijohtajuuden portaita maan veden, tulen, tuulen ja tyhjyyden elementtien kautta. Nämä elementit pohjautuvat japanilaisen samurain Miyamoto Musashin 1600-luvulla julkaisemaan strategiakirjaan. Kaverijohtamisella tarkoitetaan perinteisen hierarkiajohtamisen sijaan vertaisjohtajuutta, jossa ei sankaruudelle ja pönötykselle ole tilaa. Proakatemialla kaverijohtamisen periaate on, että olet sekä omistaja että tekijä. Jotta kaverijohtaminen voi toimia, olisi jokaisen tiimin jäsenen oltava keskenään enemmän kuin tuttavia mutta vähempi kuin ystävä riittää hyvin.

Hyppäsin heti ensimmäisen Proakatemia syksyn aluksi niin sanotusti altaan syvään päähän kun minut valittiin meidän Motiven pinkkutiimin BL:ksi aka heimopäälliköksi. Aiempaa johtamiskokemusta minulla ei juurikaan ennen tätä ollut mutta itsellä oli vahva tunne, että pystyisin suoriutumaan haasteesta kiitettävin arvosanoin. Halusin kokeilla siipiäni tehtävässä ja haastaa itseäni sinne Proakatemialla paljon puhutulle epämukavuusalueelle. Ensimmäiset kuukaudet ovat sisältäneet sekä ylä- että alamäkiä kuten jokaisen aloittavan tiimin elinkaareen varmasti kuuluu. Olen myös saanut huomata kuinka vaikeaa tiimin johtaminen ja sitouttaminen yhteisin asian eteen voikaan olla. Tällä hetkellä tiimissämme on kuitenkin positiivinen henki ja kliseisesti eteenpäin mennään koko ajan. Pyrin esseessäni käymään läpi kirjasta heränneitä ajatuksia kaverijohtajuudesta peilaten niitä omaani ja tiimini toimintaan ensimmäisen parin kuukauden aikana.

Johda itseäsi

Kirjassa kuvaillaan kaverijohtajuuden ensimmäistä porrasta Maa-elementtinä, joka toimii perustana koko kaverijohtamiselle. Ennen kuin voit johtaa tiimiä on sinun ensin osattava johtaa itseäsi. Sinun on tunnettava omat vahvuudet, heikkoudet, motivaationlähteet, oma oppimistyylisi sekä asettaa tavoitteita ja unelmia. Näiden avulla pystyt fokusoimaan energiaasi oikeisiin asioihin ja määrittämään mitä sinun oikein tarvitsee tehdä päästäksesi tavoitteiseesi. Meidän tiimissä niin kuin yleisestikin Proakatemialla itsensä johtamisen pohjana toimii oppisopimus, jonka teimme tänä syksynä Pecha kucha- esityksenä syksyn ensimmäisessä mökkipajassa. Oppisopimuksen tekeminen pakotti miettimään asioita syvemmin ja kun omat tavoitteet ja taustat avaa myös muulle tiimille konkretisoituvat ne enemmän. Itsensä johtaminen on kuitenkin jatkuva prosessi ja sen eteen on tehtävä jatkuvasti töitä. Se, että puolivuosittain/vuosittain kirjaa oppisopimuksen eikä palaa siihen kertakaan välissä, ei tee sinusta mestaria eikä oikein edes oppipoikaakaan itsesi johtamisessa. Oppisopimukseen palaaminen ja tavoitteiden kirkkaana mielessä pito on ainakin itsellä jäänyt hieman taka-alalle oppisopimuksen teon jälkeen, johon luulisi olevan helppo tehdä muutos kun asian on nyt taas mielensä päälle nostanut. Tukevalle pohjalle kun vaan on huomattavasti helpompi lähteä rakentamaan menestyksen tornia.

 

Muodosta merkityksellinen tiimi

Tiimin rakentamista kuvaava elementti kirjassa on vesi, joka kuvaa hyvin tiimin voimaa ja yhtenäisyyttä. Vesi elementtinä on myös konkreettinen esimerkki tiimin rakenteesta sillä se muovautuu sitä ympäröivän materiaalin mukaan. Toisena kielikuvana voi hyvin käyttää myös sitä, että yksittäisellä vesipisaralla ei ole suurta voimaa, mutta kun monta vesipisaraa muovautuu yhteen, syntyy isompi voima. Tiimissä on aina monenlaisia ihmisiä (ajattelu-, toiminta ja ihmisorientoituneita) ja tämän takia on tärkeää tuntea toisten tiimiläisten vahvuudet ja heikkoudet, jotta pääsee hyödyntämään koko tiimiä parhaalla mahdollisella tavalla. Teimme viime keväänä tiimin kesken Belbinin – roolitestin ja siitä saatujen tulosten perusteella tiimimme oli täynnä hyvinkin samanlaisia ihmisorientoituneita henkilöitä. Nyt kun matkaa on takana puolivuotta, voin onneksi todeta, että tiimissämme löytyy hyvinkin erilaisia rooleja, joka on toimivan tiimin perusta. Mökkipajassa avatut oppisopimukset rakensivat myös mielestäni luottamusta tiimin jäsenten kesken ja vahvistivat tiimiä. Tiimin rakentamiseen kuuluu olennaisesti myös yhteiset arvot, visio ja missio. Näitä kävimme tiimimme kesken läpi syksyn ensimmäisissä pajoissa, mutta tämän jälkeen ne ovat jääneet unholaan, joka on johtanut siihen että tiimin yhteinen suunta ja päämäärä hakee vielä uomaansa. Yhteisen tavoitteen/unelman muodostaminen ja toimintasuunnitelman muodostaminen sitä kohti onkin syytä nostaa tiimin kesken esiin mahdollisimman nopeasti.

Sytytä tiimi

Kaverijohtamisen kolmas porras on tuli, joka kuvaa sitä miten johtaja voi parhaimmillaan sytyttää tiiminsä kovaan liekkiin ja suunnata sen energiaa. Innostuskirjan mukaan hyvä kaverijohtaja on rehellinen, ennakoiva, pätevä, inspiroiva ja ennen kaikkea yhteistyökykyinen. Näitä ominaisuuksia miettiessäni olen kuluvan syksyn aikana onnistunut mielestäni erityisesti rehellisyydessä ja yhteistyökykyisyydessä. Olen pyrkinyt ottaman kaikki tiimin jäsenet huomioon ja pitänyt huolen, etteivät tietyt asiat jää hiertämään tiimin sisäisiä suhteita. Asia joka on ollut minulle kaikista haastavinta, on tiimin inspiroiminen ja sytyttäminen. En koe itseäni kovin hyvänä sytyttäjänä ja persoonaani kuuluu suhtautua tiettyihin asioihin turhankin negatiivisesti ja pohdiskelevasti. Onneksi tiimistämme löytyy kuitenkin myös näitä sytyttäjiä, eikä meno ole päässyt surumarssiksi muodostumaan. Kirjassa puhutaan hyvän tiimin tunnusmerkkinä positiivisuutta ja yhtenä esimerkkinä tästä annetaan, että jokaista negatiivista puheenvuoroa kohden pitäisi olla kuusi positiivista. Emme ehkä tiiminä ole vielä ihan tässä suhteessa mutta emme kovin kaukanakaan. Tämä sai kuitenkin itseni tajuamaan kuinka paljon yhden henkilön huono energia/negatiivisuus voi vaikuttaa koko ryhmän henkeen ja tämä on ehdottomasti asia mitä aion jatkossa tarkkailla sekä pyrkiä omalla asenteellani ajamaan oikeaan suuntaan.

Lopuksi

Kirjassa tuli hyvin esille niitä asioita, mitä ensimmäisen Proakatemia syksyn aikana on tullut käytännön toiminnassa jo vastaan. Koska tiimioppiminen on itselle vielä varsin uusi juttu, koin kirjan annin hyödylliseksi ja se pakotti miettimään omaa toimintaa taas uudelta kantilta. Kirjan avulla sain myös joitain uusia työkaluja, joita pystyy hyödyntämään meidän matkalla kohti huipputiimiä. Kirjan kautta sain myös oivalluksen, ettei huipputiimi rakennu muutamassa kuukaudessa vaan vaatii se paljon enemmän aikaa. Olemme matkalla.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close