Tampere
22 Feb, Thursday
-0° C

Proakatemian esseepankki

24H challenge kirjurin silminKirjoittanut: Sari Kämäräinen - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Proakatemian yksi vuoden kohokohtia on perinteinen 24H challenge, tuttavallisemmin 24h, joka on valmistuvien tiimien loppunäyttö. Vuorokauden aikana tiimit saavat työelämän toimeksiantajilta jonkin haasteen, jota tiimit lähtevät tutkimaan perin pohjin sekä innovoivat siihen ratkaisun tai ratkaisuja. Kaksnelosen ympärille on luotu koko yhteisölle suunnatut tapahtumaosuudet eli koko Proakatemian väki pääsee seuraamaan toimeksiantojen esittelyjä sekä sitä hetkeä, kun tiimit esittelevä ratkaisunsa toimeksiantoihin. Olin itse viime vuonna estynyt enkä päässyt seuraamaan 24h-tapahtumaa, joten olin nyt ensimmäistä kertaa todistamassa tätä spektaakkelia ja olipahan viimeisen päälle järjestetty tapahtuma. 

Tapahtuman kirjureiden tehtäviin kuuluu kirjoittaa muistiinpanot toimeksiantojen esittelystä, ratkaisujen pitchaamisesta sekä arviointikeskustelusta. Kiinnostavinta oli päästä mukaan arviointikeskusteluun, jossa oli mukana toimeksiantajan lisäksi yksi alumni sekä yksi valmentaja. Tässä pääsi hyvin havainnoimaan sitä, millaisiin asioihin arvioinnissa oikeasti kiinnitetään huomiota ja mitä kaikkea tällä aikataululla myöskin ehditään arvioida. Raportin suhteen on esimerkiksi hyvä olla perusteellinen ja kattava, mutta selkeys ja materiaalin nopea, helppo esilletulo on erittäin tärkeää. Tuomaristolla ei ole liikaa aikaa käydäkseen läpi tuhottomasti pikkupränttiä. Arviointikeskustelussa hyödynnettiin tiettyä arviointikriteeristöä, joka ohjasi arvosanan määräytymistä. Kriteerit myös auttoivat arvioijia tarkastelemaan tiimien suoriutumista eri osa-alueiden näkökulmasta.  

Yleisesti ottaen 24H-tapahtuman seuraaminen oli hyödyllinen kokemus ajatellen tulevia omia innovointihaasteita. Kun tiimit esittelivät ratkaisujaan toimeksiantoihin, sai hyvän läpileikkauksen siitä, mitä kaikkia työvaiheita tiimit ovat käyneet läpi päästäkseen lopputulokseen. Mainittakoon nyt muutamana esimerkkinä vaikkapa toimeksiantajaan perehtyminen, taustatutkimuksen tekeminen, ongelman rajaaminen, innovointi, kommunikointi toimeksiantajan kanssa, ratkaisun kiteytys, raportin laatiminen sekä tietysti pitchauksen valmistelu. Toimeksiantajien palautteissa tiimeille korostui, kuinka tärkeää oli, että toimeksiantajat tulivat aidosti kuulluiksi ja että se näkyi myös tiimien ratkaisuissa. Suureen arvoon nousi ratkaisujen aito hyödynnettävyys toimeksiantajan arjessa ja siten todellinen lisäarvo. Nähtiinpä toimeksiantajien joukossa myös liikutusta, tiimin löytäessä ongelman todellisen ytimen.   

24H sijoittui omalla kohdallani erittäin hyvään ajankohtaan, sillä tapahtumassa tehtyjä havaintoja päästiin heti viemään tiimitasolla käytäntöön seuraavalla viikolla. Tiimillämme oli nimittäin edessä 12 tunnin haaste, jossa otettiin ensimmäiset harjoittelun askeleet kohti omaa kaksnelosta parin vuoden päästä, kun päästiin itsekin syventymään taustatyön ja asiakkaan kuuntelemisen tärkeyteen. 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close