Verkostoituminen – mitä, miksi & miten

05.03.17 Esseen kirjoittaja: Aino Luuppala
Kirjapisteet: 2
Kirja: Verkkolähteet
Kirjan kirjoittaja: Useita
Kategoriat: Myynti, asiakkuudet ja verkostot, Oppiva organisaatio

MITÄ

Verkostoituminen ja sen tärkeys tuntuvat olevan todella pinnalla – onko verkostoituminen ainoastaan mediaseksikäs käsite vai kenties ihan oikeasti tärkeä asia? Verkostoituminen voidaan määritellä usealla eri tavalla, riippuen siitä tapahtuuko se yritysten vai henkilöiden välillä; verkostoitumiseen vaaditaan ainoastaan valmiutta ja kiinnostusta tavata uusia ihmisiä ja halua tutustua heihin (Verkostoituminen, n.d).

 

Yrittäjien verkostoituminen on yhtä vanha ilmiö kuin itse yrittäminen. Käytännössä verkostoitumisella tarkoitetaan kaiken tasoista yhteistyötä ja kanssa käymistä. Verkostoitumiseen lukeutuu esimerkiksi yrittäjän verkostot tavarantoimittajiinsa, alihankkijoihinsa ja asiakkaisiinsa, vaikka usein heitä ei välttämättä ajatella osaksi omaa verkostoa sekä tietenkin myös verkostoituminen oman ja muiden alojen asiantuntijoiden kanssa erilaisissa tapahtumissa.

 

 MIKSI

Verkostoituminen ei turhaan ole esillä aina ja kaikkialla; hyötyjä on lukemattomia. Verkostojen kasvaessa kontaktit lisääntyvät; mahdolliset Sinusta kiinnostuneet työnantajat lisääntyvät, voit tavata tulevaisuudessa sinulle avuksi olevia oman alansa asiantuntijoita ja toisaalta saatat itse joskus olla se kaivattu asiantuntija, joka taas saattaa avata ovia uuteen suuntaan. Verkostoitumalla tapaat ihmisiä eri toimialoilta ja voit löytää uusia uramahdollisuuksia. Koen, että omaa osaamistaan tulee jakaa ja siitä tulee olla ylpeä – kun tarjoat pyyteettömästi omaa apuasi, kantaa se usein hedelmää tulevaisuudessa. Samalla, kun tutustut uusiin ihmisiin, jaat heidän kanssaan tietoja ja verkostoidut, kasvatat myös omaa henkilöbrändiäsi. Verkostoituessa kuulee myös paljon oppeja ja knoppeja muiden matkojen varrelta; toisten kokemusten, onnistumisien ja epäonnistumisien kuuntelu inspiroi ja opettaa myös aina kuuntelijaa. Laaja verkosto auttaa myös perspektiivin ja ymmärryksen laajentamista; useat tutut ja tutuntutut auttavat ymmärtämään ilmiötasolla vallitsevia trendejä, yhteiskunnan ja organisaatioiden tilanteiden samanlaisuuksia ja erilaisuuksia (Verkostoitumisen todelliset hyödyt, n.d).

 

Kun puhutaan yrityksen verkostoitumisesta, ovat hyödyt usein uusien liiketoimintamahdollisuuksien, parempien toimintaedellytyksien ja ratkaisujen haussa; yhdessä voidaan saavuttaa sellaista, mihin kukaan ei yksinään kykenisi (Satuli, Fennia 4/10). Verkostoituessaan yritys on myös näkyvillä, kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja luo brändiä sekä tuo itsensä esille potentiaalisten tulevaisuuden työntekijöiden keskuudessa. Vanhanaikainen päämiesvetoinen hierakinen verkosto, jossa vankan asiakaskunnan omaava yritys rakentaa verkoston alihankkijoidensa kanssa varmistaakseen tehokkaan tuotannon, on väistymässä tasavertaisen verkostoitumisen tieltä, jossa toimittajat miettivät yhdessä uuden liiketoiminnan kehittämistä (Satuli, Fennia 4/10).

 

Aluksi yhteistyöhön osallistuvat yritykset vaihtavat vain kokemuksia ja tietoja ollen löyhästi yhteydessä toisiinsa, kunnes löytävät yhdessä mahdollisuuden kannattavaan toimintaan; yhteystoiminnan tiivistyessä muodostetaan verkostoyritys. Tulevaisuuden yritys rakentuneekin yhä enemmän inhimillisistä voimavaraa ja tietoa hyväksikäyttävistä tekijöistä kuin niinkään pääomaa hyödyntäen. (Verkostoituminen, n.d.)

 

Proakatemialla usein parhaat projektit ja työt saa kyselemällä, kertomalla ja kuuntelemalla yritysten ja yrittäjien tarinoita ja heidän mahdollisia tarpeitaan sekä ahkerasti tarjoamalla omaa osaamistaan. Mahdollisuus luoda ja kasvattaa verkostoja niin Proakatemialla kun sen ulkopuolellakin opiskelun ohessa on loistava tilaisuus, josta pitäisi ottaa kaikki hyöty irti. Proakatemian aikana luodut verkostot voivat kantaa pitkälle myös opiskelujen jälkeen – kenties joku tapaamistasi yrittäjistä onkin tulevaisuudessa asiakkaasi, pomosi, työkaverisi tai yhtiökumppanisi. Puskaradion vaikuttavuuden tärkeys korostuu verkostoituessa; ihmiset kertovat ja suosittelevat ahkerasti tapaamiaan ihmisiä ja yrityksiä heitä mahdollisesti tarvitseville, joten onnistunut verkostoituminen vaikuttaa positiivisesti moneen asiaan aina tilauksista uusiin työmahdollisuuksiin saakka.

 

 

MITEN

Verkostoituminen on yksinkertaisimmillaan kanssa käymistä toisen yksilön tai yrityksen kanssa. Verkostojen hyödyntäminen onkin käytännössä eri tasoista vuorovaikutusta; kyselemistä, kuuntelua, itsestä kertomista, aitoa kiinnostusta ja verkostoitumisvälineiden kunnossapitoa. On tärkeää olla aidosti kiinnostunut toisesta osapuolesta ja kysyä hänen työstään ja myös vapaa-ajan harrastuksista olematta kuitenkaan liian utelias. Parasta keskustelu on silloin, kun se on vastavuoroista; ole siis itsekin äänessä. Jotta on aina valmis verkostoitumaan, tulee mukana olla siistejä käyntikortteja. Tapaamisen jälkeen voi myös etsiä toisen osapuolen LinkedIn–palvelusta ja lisätä hänet omaan LinkedIn-verkostoon, mikä onkin helppo tapa pysyä yhteyksissä työtuttavien kanssa Facebookin ollessa lähinnä vapaa-ajan palvelu. Pääasia verkostoitumisessa on tutustua uusiin ihmisiin ja yrityksiin, jolloin tärkeintä ja verkostoitumisen edellytys onkin aito kiinnostus. Verkostoituessa tulisi myös välttää yritystä verkostoitua ainoastaan heidän kanssaan, jotka voivat edistää uraasi – ole avoin kaikille, koskaan ei voi tietää kuka on huomisen päättäjä. (Saukkola n.d.).

 

Verkostoituminen kannattaa aloittaa heti olemalla aktiivinen oman alan tapahtumissa, erilaisilla messuilla, omien sidosryhmien parissa ja LinkedIn-palvelussa. Verkostoituminen kantaa hedelmää ja on hyödyllistä kaikille osapuolille pitkällä tähtäimellä. Kulje, tutustu, kysele ja auta rohkeasti kasvattaen omaa verkostoasi!

 

LÄHTEET
Satuli, H. Fennia 4/10. Verkostoituminen on yrittäjän etu. [Verkkojulkaisu]. http://www.elo.fi/Tyonantaja/Efekti-palvelu-tukee-tyossajaksamista/~/media/Files/Efekti/Yrittajan_verkostot_Fennia2010_4.ashx
Verkostoituminen. N.d. Duunitori. [WWW-sivu]. Luettu 5.3.2017. https://duunitori.fi/tyoelama/tyonhakuopas/verkostoituminen/
Verkostoituminen. N.d. Edu. [WWW-sivu]. http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/puutuoteteollisuus/yrittaminen/liiketoimintaprosessi/verkostoituminen.html
Verkostoitumisen todelliset hyödyt. N.d. Momentous. [WWW-sivu]. Luettu 5.3.2017. https://momentous.fi/verkostoitumisen-todelliset-hyodyt/
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.8/5 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Verkostoituminen - mitä, miksi & miten, 3.8 out of 5 based on 4 ratings

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!