Työkaluina BMC ja VPC

13.11.17 Esseen kirjoittaja: Removed User
Kirjapisteet: 2
Kirja: Business Model Generation
Kirjan kirjoittaja: Alexander Osterwalder & Yves Pigneur
Kategoriat: Luovat tuotteet ja liiketoimintamallit

Lähiaikoina on tullut käytettyä paljon palveluiden tai tuotteiden suunnitteluun ja kehitykseen tarkoitettuja työkaluja. Lempparityökaluiksi ovat vakiintuneet Business Model Canvas ja Value Proposition Canvas. Business Model Canvas on varmasti monelle tuttu, mutta sen jälkeen esitellään suoraan BMC:hen linkittyvä Value Proposition Canvas, joka toimii loistavasti toisen kaavion tukena.

Business Model Canvas on visuaalinen työkalu, joka on tarkoitettu liiketoimintamallin ideointiin ja kehittämiseen. Se auttaa hahmottamaan organisaation toiminnan kannalta keskeisiä toimintoja sekä havainnollistaa eri osien ja sidosryhmien merkitystä. Sen avulla voidaan konkreettisesti havaita ja tuoda esille, miten yritys luo ja mahdollistaa arvon muodostumisen asiakkaalleen. Business Model Canvas-kaavion ovat kehittäneet Alex Osterwalder sekä Yves Pigneur ja kaaviosta on muokattu monia eri versioita hyödynnettäviksi eri aloilla.

Business Model Canvas on tarkoitettu käytettäväksi suurena kaaviona, johon täytetään yrityksen tai yksittäisen palvelun tiedot esimerkiksi tarralapuilla tai kirjoittaen. Kaavion voi täyttää myös sähköisesti, mutta visuaalinen toteutus on parempi, kun kaaviota käytetään fyysisenä työkaluna. Canvas sisältää yhdeksän osa-aluetta: asiakasryhmät, arvolupaus, kanavat, asiakassuhteet, tulovirrat, kulurakenne, resurssit, ydintoiminnot ja kumppanit.

Asiakasryhmät-kohtaan kirjoitetaan kenelle yritys tai palvelu tuottaa arvoa ja kenelle se on tarkoitettu. Arvolupaus kertoo sen, mitä arvoa palvelu tuo asiakkaalle ja mitkä asiakkaan ongelmat ratkaistaan palvelun avulla. Kanavat-kohtaan kirjataan mitä kanavia käytetään arvolupauksen toimittamiseksi asiakkaalle. Asiakassuhteet-kohta sisältää esimerkiksi tiedot siitä, minkälainen suhde asiakkaaseen tulee olemaan tai on jo olemassa asiakkaan näkökulmasta. Tulovirrat ja kulurakenne sisältävät tiedot siitä, mistä palvelun tulot muodostuvat ja mistä ne tulevat sekä palvelusta kertyvät menot. Resurssit pitävät sisällään muun muassa ne resurssit, joita vaaditaan arvolupauksen ja muiden elementtien toteuttamiseksi. Ydintoiminnot-kohtaan kirjoitetaan ne toiminnot, joita arvolupauksen asiakkaalle toimittaminen vaatii. Kumppanit-kohta pitää sisällään tärkeimmät kumppanit ja toimittajat sekä heidän toimintonsa ja kumppanien yritykselle tuottamat resurssit.

Business Model Canvasin tukena voidaan käyttää Value Proposition Canvas -kaaviota. Tämä canvas kertoo kehittäjälle mitä asiakas haluaa ja kuinka asiakkaan tahtoon voidaan vastata. VPC:stä saadaan siis vastaukset Business Model Canvasin kahteen osa-alueeseen: asiakasryhmiin sekä arvolupaukseen.

Value Proposition Canvas on jaettu kahteen osaan, asiakasprofiiliin ja arvokarttaan. Asiakasprofiili kertoo, kuka on se asiakas, kenelle tuotetaan arvoa. Asiakasprofiilista saadaan sitä selkeämpi, mitä enemmän asiakkaasta on saatavilla tietoa, jota voidaan hyödyntää. Asiakasprofiilissa on kolme segmenttiä: Customer Jobs, Pains ja Gains. Jobs-segmenttiin kirjataan ne asiat, jotka asiakas haluaa saada tehtyä. Ne voivat olla

  • käytännöllisiä, kuten päästä paikasta A paikkaan B
  • sosiaalisia, kuten tarve tehdä vaikutus ystäviin
  • emotionaalisia, kuten saada mielenrauhaa.

Seuraavaan segmenttiin (Pains) kirjoitetaan asioita, jotka estävät asiakasta tekemästä edellä mainittuja tehtäviä. Niitä ovat asiakkaan kokemat turhautumiset, haasteet, riskit ja asiat, joiden kanssa hän ei halua joutua tekemisiin. Asiakasprofiilin viimeinen segmentti on Gains, johon kirjataan kuinka asiakas mittaa tehtävien onnistumista. Nämä ovat konkreettisia tuloksia, joihin asiakas pyrkii pääsemään toiminnallaan.

Value Proposition Canvasin arvokartta kertoo, kuinka asiakkaalle tuotetaan hyötyä, ja miten vähennetään esteitä onnistumisen tiellä. Arvokartta on jaettu kolmeen osa-alueeseen: Products & Services, Pain Relievers ja Gain Creators. Products & Services-segmenttiin kirjataan yrityksen tarjoama tuote tai palvelu, joka tuottaa hyödyn. Pain Relievers-kohtaan kirjataan niitä tekijöitä, joilla tuote tai palvelu pyrkii vähentämään asiakkaan kokemia esteitä ja helpottamaan hänen elämäänsä. Viimeiseen osa-alueeseen (Gain Creators) kirjataan niitä asioita, jotka tuottavat niitä tuloksia, joita asiakas odottaa. Arvokartassa tarkastellaan siis yrityksen arvolupausta.

VPC toimii hyvin nimenomaan Business Model Canvasin tukena, ja se kannattaa täyttää ennen BMC:n käyttöä. Toki kumpaakin kaaviota voi käyttää itsenäisenä työkaluna, mutta yhdessä käytettynä ne täydentävät toisiaan ja antavat enemmän tietoa palvelun tai tuotteen tarjoajalle.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!