Soluessee: Missio

10.12.15 Esseen kirjoittaja: Removed User
Kirjapisteet: 3
Kirja: Johtaja ja Johtamisen Psykologiasta
Kirjan kirjoittaja: Jouku Lönnqvist
Kategoriat: Johtaminen, Oppiva organisaatio

SOLUESSEE: MISSIO

Yrityksen missio on sen toiminta-ajatus eli olemassaolon syy. Se vastaa kysymyksiin miksi olemme täällä ja mitä varten toimimme. Hyvä missio on muutakin kuin yrityksen omistajille rahallisen edun tuominen. Mission on oltava totta koko ajan, jotta organisaatio voi jatkaa toimintaansa.

Jokaisella organisaatiolla tulee siis olla perustehtävä. Se ilmaisee yleisellä tasolla perimmäisen syyn tai tarkoituksen organisaation olemassaololle ja toiminnalle. Kaikella mitä organisaatiossa tapahtuu tulisi olla yhteys perustehtävään (primary task). Johtamisen ja johtajien tehtävä taas on varmistaa, että organisaatio suoriutuu perustehtävästään mahdollisimman hyvin. Sitä varten johdon täytyy asettaa tavoitteita ja varmistaa niiden toteutuminen. Nämä tavoitteet tulee konkretisoida ajankohtaisesti mahdollisuuksien ja uhkien mukaan. Johto luo siten toimintatavat ja edellytykset tavoitteiden saavuttamiselle. Toimintatavat riippuvat organisaatiokulttuurista, johtamisjärjestelmistä, jokaisen työntekijän autonomiasta ja viime kädessä johdon tavasta toimia ja tulkita tavoitejohtamisen soveltamista.

Usein organisaation perustehtävä on vain liturgisessa käytössä. Eli niin sanotusti pelkkää sanahelinää nettisivuilla. Jos perustehtävä on muotoiltu liian abstraktiksi, se voi jättää tulkitsijan pulaan. Tällöin yksittäisten työntekijöiden on mahdoton samaistua perustehtävään ja käsittää organisaation olemassaolon tarkoitus. Johdon tulisikin oppia etsimään perustehtävälle ajankohtaista tulkintaa kyetäkseen perustelemaan organisaation tarkoitus ja saadakseen jokaisen organisaation jäsenen sitoutumaan perustehtävään. Mitä suurempi organisaation on, sen vaikeampaa johdon on perustella perustehtävää ja sitouttaa kaikki jäsenet yhteiseen missioon.

Marika Bergin opinnäytetyössä “Miten yrittäjä oppii kävelemään pystyssä” missiota käsitellään yritystä perustavan näkökulmasta. Yrityksen missiota suunnitellessa täytyy pohtia mitä varten yritys on markkinoilla ja mitä ja kenen tarpeita se tyydyttää. Hyvä missio ei ole liian laaja eikä yksityiskohtainen, mutta ei myöskään suppea tai ympäripyöreä.  Missio voidaan ymmärtää tuotepohjaisesti, jolloin esimerkiksi vaatekaupassa myydään paitoja, jotta tyydytetään asiakkaan tarve tai mieliteko uuteen paitaan.

Kuitenkin missiossa voi olla kyseessä myös paljon muusta. Esimerkiksi H&M:n missio on tarjota muotia ja laatua parhaaseen hintaan. Tämä missio sisältää pelkän tuotteen tarjoamisen lisäksi myös hinnoittelun. Myös tuote on vaatteiden sijasta määritelty muodiksi ja laaduksi. H&M:n missio vastaa kaikkiin kolmeen kysymykseen. 1. Minkä takia H&M on markkinoilla? Tarjotakseen muotia ja vaatteita 2. Mitä tarpeita se tyydyttää? Muodin ja vaatteiden tarpeen. 3. Kenen tarpeet se tyydyttää? Niiden, jotka tarvitsevat kilpailukykyisimmät hinnat. Totta kai H&M:llä on myös muita asiakkaita, mutta varmasti suurin osa heidän liiketoiminnastaan keskittyy juuri sellaisiin asiakkaisiin, jotka mahtuvat tähän missioon. Tämänkaltainen missio, joka vastaa kaikkiin kysymyksiin, on selkeä, ja helposti ymmärrettävä on hyvä lähtökohta minkä tahansa yrityksen mission pohtimiseen.

Missiota pitää tarkastella myös henkilöstön näkökulmasta. Koska missio on yrityksen olemassaolon syy, sen pitäisi myös olla syynä siihen miksi työntekijä valitsee tulla yritykseen töihin. Yrityksen missio kertoo henkilöstölle sen, minkä vuoksi he työskentelevät ja antavat ison osan elämästään.Yrityksen mission siis pitää palvella asiakkaiden lisäksi myös henkilöstöä. Nykyään halutaan työlle paljon muutakin merkitystä, kuin säännölliset palkkatulot. Yrityksen mission täytyy vastata henkilöstön omia arvoja, jotta työntekijät voivat sitoutua yritykseen. Kokemus merkityksellisestä työstä myös nostaa työntekijän itsetuntoa ja lisää työmotivaatiota. Yrittäjän ja yrityksen on siis tärkeä miettiä missiota myös työntekijöiden kannalta. Motivoituneet työntekijät, jotka kokevat merkityksellisyyttä omassa työssään, ovat erityisen arvokkaita yrityksille.

Yrityksen perustehtävä on omaksuttu ihanteellisesti silloin, kun jokainen työntekijä kokee kaikissa tehtävissään työnsä olevan yhteydessä organisaation perustehtävään. Teoksessaan “Johtaja ja Johtamisen psykologiasta” Lönnqvist käyttää hyvänä esimerkkinä käytävää siivoavan apumiehen vastausta Cape Kennedyn rakettitukikohdassa. USA:n presidentti kysyi häneltä käytävällä ”Mitä teette?” Vastaus kuului: ”Osallistun avaruusohjelmaan, jonka tehtävänä on raketin lähettäminen kuuhun.” Raketin lähettäminen kuuhun on varmasti motivoivampi peruste siivota käytävää, kuin yleinen puhtaanapito.

Lönnqvistin mukaan perustehtävän tarkoitus on toimia kaikkia työntekijöitä, myös ylintä johtoa, sitovana puitesopimuksena siitä, mikä organisaatiossa katsotaan niin keskeiseksi ja tärkeäksi, että kaikkien tulisi toimia sen suuntaisesti yhteiseksi hyväksi. Jos kaikki organisaation jäsenet pystyvät antamaan saman suuntaisen vastauksen kysymykseen ”mikä tekee yhdessäolomme oikeutetuksi?”, on perustehtävä omaksuttu esimerkillisen hyvin. Silloin myös organisaation tuloksen tekeminen ja tavoitteiden saavuttaminen ovat varmasti tehokkaampaa.

Proakatemian käyneen Janika Kuirinlahden opinnäytetyössä “Henkilöstön sitouttaminen ja motivointi luovassa organisaatiossa” peilataan osittain hänen osuuskuntansa Suuntaviitan tarinaa. Opinnäytetyötä lukiessa huomasi, että erityisesti arvoja, missiota ja visiota miettiessämme olemme törmänneet samoihin ongelmiin kuin Suuntaviitta. On vaikea määrittää edes missiota, yrityksemme olemassaolon tarkoitusta, muuten kuin opintoihin kuuluvana osana.

Yrityksen mission määrittely on tärkeää jokaiselle yritykselle, sillä se tuskin menestyy, jos sen olemassaololla ei ole syytä. Siksi on erityisen tärkeää myös meille löytää yhteinen missio. Kuirinlahden opinnäytetyössä todetaan, että mission tulisi koskettaa kaikkia tiimin jäseniä. Pelkkä hyvältä kuulostava korulause ei riitä, kun määritetään perimmäistä yhteistä syytä, miksi Efetkti on olemassa. Tässä riittääkin paljon pohdittavaa.

Erityistä haastetta Efektin identiteetin määrittelyssä on luonut myös se, että meitä yrityksen osakkaista ja perustajia on 17. Efekti on meidän jokaisen yritys, joten kaikki haluavat olla mukana yhteisen suunnan, tavoitteiden ja tarkoituksen määrittämisessä. Silloin meitä on jo moninkertaisesti käsittelemässä näitä asioita, kuin monissa paljon suuremmissa organisaatioissa, joissa vastaava päätöksenteko tapahtuu pienemmissä johtoryhmissä.

Suuri haaste on ollut myös se, että emme ole mikään perinteinen yritys. Efekti ei ole lähtöisin tietystä liikeideasta eikä meillä ole (ainakaan aluksi ollut) tiettyä tuotetta tai palvelua, joita lähdemme myymään. Vaikka olemme jo muutaman kuukauden ajan toimineet, niin on yhteisen tuotteen tai brändin luominen vaikeaa, kun varsinaisia valmiita kehyksiä ei ole.

Meidän olemassaolomme tai tekemisemme eivät myöskään perustu pelkästään liiketoiminnalle. Meillä on myös oppimisen ja opiskelun näkökulma, joka täytyy ottaa huomioon. Toki jokaisen organisaation pitäisi oppia ja kehittyä jatkuvasti, mutta me olemme vielä ihan varsinaisesti koulussa. Missiotamme ei voi perustaa täysin tuotteelle, muttei myöskään vain oppimiselle.

Vaikka meillä ei ole taustalla mullistavaa liikeideaa, uskon että 17 yrittäjähenkisen ja kehityshaluisen ihmisen yhdistäminen synnyttää hyviä tuloksia ja tyytyväisiä asiakkaita. Löydämme myös varmasti omat tuotteemme ja palvelumme, millä pääsemme niihin hyviin tuloksiin. Pidämmekin todella tärkeänä oppimisen ja kehittymisen näkökulmaa missiossamme. Sen takia me kaikki olemme kuitenkin päätyneet Proakatemialle ja sitä kautta olemme perustaneet Efektin. Mielestämme missiomme (tai ainakin hyvä pohja sille) voisi olla: “Lisäarvon tuottaminen asiakkaille ja tulevaisuuden huippuosaajien kehittäminen.” Eli tuotamme lisäarvoa asiakkaille tekemällä projekteja tehokkaalla, uudella ja ennakkoluulottomalla otteella/tavalla. Yhdistämällä projekteista kerätty tieto, taito ja kokemus teoriaan kehitymme tulevaisuuden huippuosaajiksi. Uskomme, että tähän perustehtävään kaikki pystyvät samaistumaan, se on selkeästi omaksuttavissa ja se motivoi tekemään. Se ei olisi pelkkä korulause nettisivuilla, mutta kuulostaa silti aika hyvältä uloskin päin.

Päätimme kirjoittaa missiosta, visiosta, arvoista, identiteetistä ja brändistä soluesseet pienissä ryhmissä, joiden asiantuntijat esittivät oppimansa myöhemmin pajassa koko ryhmälle. Näiden avulla lähdemme vielä kerran pohtimaan, mitä nämä asiat voisivat Efektin kohdalla olla.   

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!