Soluessee: Brändinä Proakatemia

30.01.17 Esseen kirjoittaja: Noora Qvick
Kirjapisteet: 3
Kirja:
Kirjan kirjoittaja:
Kategoriat: Markkinointiviestintä

Tekijät: Juuli Tappura & Noora Qvick

 

Johdanto

 

Jokaiselle henkilölle ja yritykselle muodostuu brändi, halusi sitä tai ei. Toisten brändi on vahvempi kuin toisten, mutta kaikilla meistä on brändi – mielikuvat, ajatukset ja tunteet – meidän maineemme. Omalle brändille voi haistattaa pitkät ja antaa sen rakentua omalla painollaan, mutta miksi emme käyttäisi tätä väistämätöntä tilannetta hyväksemme ja ohjailisi brändiämme toivottuun suuntaan?

 

Proakatemiallekin on rakentunut vuosien saatossa brändi. Se on ehkä vielä hieman vaisu, mutta kuitenkin oikeassa suunnassa ja ehdottomasti kehityskelpoinen. Proakatemian markkinoinnin ja viestinnän tiimin tehtävänä on markkinoida Proakatemiaa ja huutaa sen ilosanomaa maailmalle. Tärkeimmät tavoitteet ovat asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen, sekä potentiaalisten hakijoiden metsästäminen. Proakatemian mavi-tiimi on siis ehkä tärkein elementti Proakatemian brändin rakentamisessa.

 

Mavi-tiimin jäseninä olemme rakentaneet Proakatemialle viestintäsuunnitelmaa; miten, missä ja milloin tahdomme viestiä. Kenelle ja miksi. Nämä asiat ovat erittäin oleellisia brändin rakentamisessa, mutta koemme, että käsitteet brändi ja brändäys ovat jääneet hieman varjoihin. Brändi, eli mielikuvat ja ajatukset, joita Proakatemia nimenä herättää, voi kuitenkin vahvistuessaan huomattavasti helpottaa työtämme. Jotta tähän tilanteeseen päästään, se vaatii kuitenkin paljon juuri sitä – työtä. Päätimme siis sukeltaa brändäyksen ihmeelliseen maailmaan ja etsiä oivalluksia, joita voimme viedä käytäntöön ja näin rakentaa Proakatemialle vahvan ja mielenkiintoisen brändin.

 

Mikä on brändi?

 

Jokainen meistä tietää perustasolla mitä brändi on. Mielikuvia, ajatuksia ja tunteita tuotteista tai eri tavaramerkeistä. Brändi ei kuitenkaan ole sama kuin tavaramerkki, joka on mm. rekisteröitävissä. Brändi on mielikuva, aineetonta omaisuutta, ja sijaitsee aina vastaanottajan päässä. (Brändi kulmahuoneeseen!, 2010, 16). Brändin suunnittelu alusta alkaen on huomattavan tärkeää, sillä hyvin brändätty tuote tai palvelu huomataan markkinoilla varmasti. On kuitenkin muistettava, vaikkei yritys “brändäämällä brändäisi” tuotettaan tai palveluaan, muodostaa asiakas aina siitä oman versionsa. Yrityksen tehtävänä onkin luoda tavoitemielikuva, jolla haluaa erottautua kilpailijoistaan. Tässä on tärkeää ottaa huomioon, mikä on yrityksen kohderyhmä ja kuinka puhutella juuri tätä tarkoin valittua segmenttiä.

 

Varsinainen brändi on monien mielikuvien ja tietojen summa, joita ihmisellä on tietystä asiasta. Brändin kehittymiseen vaikuttaa monet seikat, jotka tässä tapauksessa Proakatemian markkinoinnin ja viestinnän tiimin tulee ottaa huomioon. Brändin rakentamista ei koskaan saakaan jättää ainoastaan markkinointiosaston harteille vaan siihen tarvitaan koko yritys johtoporrasta ja jokaista työntekijää myöten. Brändin rakentaminen on työtä, jota yrityksen kaikissa osissa tehdään, jotta valitun kohderyhmän mielessä oleva brändi vastaisi mahdollisimman paljon yrityksen valitsemaa tavoitemielikuvaa. (Brändi kulmahuoneeseen!, 2010, 16).

 

Ilman brändiä Proakatemia olisi vain yksi koulutuslinja muiden seassa. Proakatemia ei kuitenkaan ole tavallinen koulu, Proakatemia on unelmien koulu. Koulu, jossa tehdään unelmista totta ja koulu, joka ei kulje samaa kankeaa opettajajohtoista polkua pitkin. Unelmat ja niiden toteuttaminen ovatkin yksi iso osa Proakatemian brändiä.

 

Brändi syntyy tavoitemielikuvista

 

Brändin ydin on juuri se mitä haluamme asiakkaidemme, tässä tapauksessa hakevien opiskelijoiden ja jo akatemialla opiskelevien muistavan brändistämme. Brändin ytimeen kiteytetään oleellisin osa brändistä eli Proakatemiassa opitaan yhdessä tiimissä tiimiyrittäjyyttä tehden projekteja oikeilla asiakkaille. Usein lauseella “Millainen on sinun unelmiesi koulu?” tai “Miltä kuullostaisi koulu ilman luentoja, tenttejä ja opettajia?”. Luodaan kohderyhmälle mielikuva siitä, millainen koulu Proakatemia on. Sanotaan, että ostopäätökset ovat aina sekä rationaalisia sekä emotionaalisia. Väitänkin, että myös jatko-opintoihin pätee sama logiikka. Mietimme mikä olisi juuri minulle järkevää ja mikä minua kiinnostaa. Oikeiden asioiden valinta osaksi tavoitemielikuvaa on ensiarvoisen tärkeää.

 

Markkinointia vai brändäystä?

 

Markkinointi ja brändäys pyörivät hyvin samankaltaisten aiheiden ympärillä. Tavoitteet ovat usein melko lähellä toisiaan, missio ja visio ovat kirkkaana mielessä, luodaan strategioita. Eivätkö markkinointi ja brändäys ole ihan sama asia?

 

Ei. Keeping it simple; markkinointi huutaa “Osta meidän tuotteemme, se on parempi kuin muiden, se ratkaisee ongelmasi!”. Brändi vuorostaan kuiskii asiakkaan korvaan “Tätä minä olen, tämän vuoksi olen olemassa – samaistu minuun, tue minua, suosittele minua.” (James Heaton, The Difference Between Marketing And Branding, luettu 30.1.2017)

 

Markkinointi saattaa vakuuttaa asiakkaan ostamaan yhden tietyn tuotteen. Mutta brändäys, se määrittää, tuleeko asiakkaasta uskollinen; suositteleeko hän yritystäsi ystävilleen, palaako hän asiakkaaksesi yhä uudestaan. (James Heaton, The Difference Between Marketing And Branding, luettu 30.1.2017) Asiakasuskollisuus; yrityksen pitkän iän salaisuus.

Visio ja strategia

 

Brändiä rakennetaan aina yrityksen vision ja mission pohjalta. Proakatemian visio on:

 

”Proakatemia on paras uuden tiedon ja osaamisen korkeakoulu 2020 ­lukua rakentaville yrittäjille.”

Me uskomme, että luovat ajatukset ja ideat syntyvät hauskuudesta. Jokainen on vastuussa itsestään, oppimisestaan ja yhteisöstään. Proakatemialaisia yhdistää korkea työmotivaatio ja kyky tarttua asioihin. He haluavat oppia ja kehittyä.” (Proakatemia, Visio, luettu 29.1.2017).

 

Vision kautta voidaan asettaa tavoitteet ja määrittää liiketoiminnan strategia, jonka jälkeen päästään käsiksi itse brändistrategiaan. Proakatemian osalta tässä on vahvasti läsnä markkinoinnin ja viestinnän tiimin laatima viestintästrategia. Viestinnän visio on halu viestiä olemassa olevista mahdollisuuksista sekä tulevaisuuden osaajille että yhteistyökumppaneille. Tavoitteita ovat hakijamäärien kasvu, “helmien” löytäminen ja hakijoiden  mielenkiinnon herättäminen, ammattitaidon ja luotettavuuden korostaminen sidosryhmille ja brändin kehittäminen.

 

Mutta miten päästä yllä mainittuihin tavoitteisiin? Miten me nousemme ja erotumme muista, luomme vahvan ja mielenkiintoisen brändin?

Quality, not quantity

 

Gary Vaynerchuk muistuttaa, että määrä ei korvaa laatua. Ihmiset unohtuvat usein tuijottamaan seuraajamääriä ja tavoittelemaan ainoastaan niiden kasvua. Kyllä, mitä enemmän seuraajia, sitä laajempi näkyvyys, mutta onko ainoa tavoitteemme vain näkyä ja kuulua mahdollisimman kauas? Tavoitteemmehan on löytää uusia, huikeita tyyppejä Proakatemialle ja kohdata meille sopivat asiakkaat. Vaynerchuk kehottaakin ajattelemaan isompaa kuvaa seuraajamäärien ulkopuolella. You don’t want to get cheap followers – you want to get the right ones.

Vaynerchuk myös muistuttaa, että “on turha lähteä kilpailemaan ulkonäöllä, jos se ei ole riittävän hyvä”. On siis löydettävä se asia, missä suuri sinä olet paras, missä juuri sinä voit voittaa ja esitellä se maailmalle. “Be true!” (Video Influencers, Gary Vaynerchuk Interview, katsottu 29.1.2017)

 

6 askelta kohti vahvaa brändiä

 

Dominique Jacksonin (10 Social Media Branding Strategies Every Business Should Follow, luettu 30.1.2017)  ja Anja Kadziolkan (Yrittäjän brändin rakentaminen, luettu 30.1.2017) artikkeleiden pohjalta rakensimme Proakatemian brändin kehittämiseen juuri meille sopivat kuusi askelta kohti vahvempaa brändiä, kohti menestystä.

 

1) Why?

“Start with the why”. Miksi tahdomme huutaa maailmalle ilosanomaamme? Miksi juuri sinun kannattaa hakea Proakatemialle? Miksi juuri meidän kanssamme kannattaa tehdä yhteistyötä? Tuomme arvojamme luottamusta, rohkeutta, tekoja, oppimista ja menestystä esiin viestinnässämme. Otamme rohkeasti kantaa ja tuomme mielipiteemme kuuluviin meille tärkeiden asioiden puolesta. Missiomme ja visiomme ovat aina kirkkaasti mielessämme. Etsimme oman äänemme ottaen huomioon kohderyhmämme.

 

2) Yhtenäinen visuaalinen linja

Jokainen kanava on visuaalisesti yhtenäinen. Sama fontti, väripaletti ja logo toistuvat kaikkialla. Kuvissa käytämme aina samaa filtteriä. Rakennamme tunnistettavan visuaalisen maailman.

 

3) Säännöllisyys

Toteutamme jokaiselle kanavalle selkeän strategian, joka kattaa säännöllisen julkaisutahdin. Ajastamme tarvittaessa julkaisuja, jotta julkaisvälit eivät veny liian pitkäksi. Kehitämme julkaisutahtia hyödyntämällä tutkimuksia ja dataa. Pyrimme löytämään parhaat julkaisutahdit ja -ajankohdat jokaiselle kanavalle.

 

4) Aktiivista vuorovaikutusta

Pyrimme parhaamme mukaan luomaan keskustelua ja osallistumaan siihen. Seuraamme, tykkäämme, kommentoimme, vastaamme. Olemme aina positiivisia ja helposti lähestyttäviä, samaistuttavia ja rakastettavia. Pyrimme inspiroimaan ja innostamaan yleisöämme, levittämään hyvää fiilistä ympärillemme.

 

5) Ammattitaidon ja osaamisen näkyvyys

Kuvaamme kaikissa profiileissamme selkeästi keitä me olemme, hissipuheen tapaan. Tuomme osaamistamme ja ammattitaitoamme esiin kiinnostavalla ja/tai hyödyllisellä sisällöllä, joka noudattaa yhtenäistä linjaa.

 

6) Verkostoituminen

Etsimme juuri meille sopivat kanavat ja toteutamme yksilölliset strategiat niistä jokaiselle, unohtamatta kuitenkaan yhtenäistä kokonaiskuvaa. Verkostoidumme aktiivisesti jokaisessa kanavassa sekä asiakkaidemme, potentiaalisten hakijoidemme että yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tavoittelemme verkostoitumisen avulla myös vaikuttavien henkilöiden ja yritysten kiinnostusta, jotta saisimme näkyvyyttä ja mahdollisia suosituksia myös heidän kauttaan – näin voimme saada nostetta omaan imagoomme.

 

Yhteenveto

 

Sukellus brändäyksen maailmaan avasi silmiämme erottamaan markkinoinnin ja brändäyksen toisistaan, mutta kuitenkin ymmärtämään niiden yhteistyön tärkeyden. Aiomme jatkossa ottaa kaikessa markkinoinnissa ja viestinnässä huomioon rakentamamme kuusi brändäyksen porrasta. Uskomme, että kirjallisesta brändistrategian laatimisesta voisi olla hyötyä ja aiomme keskustella asiasta koko mavi-tiimin voimin.

 

Ymmärsimme myös, miten kaikella toiminnallamme ja jokaisella Proakatemialaisella on suuri vaikutus brändiimme. Pohdimme, miten saisimme koko yhteisön sitoutettua brändimme rakentamiseen entistä voimakkaammin.

 

Ensimmäisenä askeleena kohti Proakatemian brändiä esittelemme mavi-tiimille kuusi porrastamme, jonka jälkeen painamme kaasun pohjaan ja ennen kuin huomaattekaan, jokainen tietää, mistä Proakatemia on tehty.

 


Lähteet

 

Mäkinen, M., Kahri, A. & Kahri, T. 2010. Brändi kulmahuoneeseen!. Porvoo: WSOY.

 

Video Influencers. How to Build Your Brand, Think Bigger and Develop Self Awareness — Gary Vaynerchuk Interview 2016. [Video] Julkaistu 13.4.2016. Katsottu 29.1.2017. https://youtu.be/xg2ygCywnd4

 

Tronvig Group, James Heaton. The Difference Between Marketing And Branding. [Blogiartikkeli] Luettu 29.1.2017. http://www.tronviggroup.com/the-difference-between-marketing-and-branding/

 

Proakatemia. [Verkkosivu] Luettu 29.1.2017. http://proakatemia.fi/proakatemia/

 

Sproutsocial, Dominique Jackson. 10 Social Media Branding Strategies Every Business Should Follow. [Blogiartikkeli] Julkaistu 3.2.2016. Luettu 30.1.2017. http://sproutsocial.com/insights/social-media-branding/

 

Bisneskoulu, Anja Kadziolka. Yrittäjän brändin rakentaminen. [Blogiartikkeli] Julkaistu 9.2.2016. Luettu 30.1.2017. http://www.bisneskoulu.fi/yrittajan-brandin-rakentaminen/

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tagit: , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!