Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

30.09.16 Esseen kirjoittaja: Nelli Sillanpää
Kirjapisteet: 2
Kirja: useita lähteitä
Kirjan kirjoittaja:
Kategoriat: Uncategorized

Motivaatio

Motivaation määrällä on suuri merkitys. Työtehtävä, joka ei motivoi, ei myöskään tuota usein kovin hyvää tulosta. Motivoitunut tunne tuo tekemiseen valtavan määrän energiaa ja tekee työnteosta tehokasta. Motivoituneen olon kesto riippuu usein motivaation lähteestä. Motivaatio voi olla samanaikaisesti sisäistä ja ulkoista, mutta tällöin jompikumpi niistä on hallitsevassa roolissa. Mikäli lähde on ulkoinen, hiipuu motivaation taso usein työtä tehdessä nopeammin varsinkin, jos työ on pitkäkestoista ja yksitoikkoista. Kun motivaation lähde on sisäinen, motivaatio usein säilyy pidempään. Motivaation ollessa sisäistä, on työnteko usein mielekästä ja päämäärän saavuttamisen sijaan pyritään tekemään hyvää työtä ja sen myötä pääsemään hyvään lopputulokseen. Päinvastoin ulkoinen motivaatio puolestaan saa ajatukset kohdistumaan työnteon sijasta lopputuloksen saavuttamiseen. Tällöin palkkiona toimii todennäköisesti fyysinen palkkio kuten raha.

Itse koen motivoituvani esimerkiksi uuden oppimisesta, hyvän työn myötä saadusta palautteesta ja onnistumisista. Liikunnassa minua motivoi tehdyn työn myötä näkyvät tulokset, hyvinvointi ja lisääntynyt energian määrä. Luin aiheesta useita artikkeleita ja niiden lisäksi katsoin videoita. Motivaatio on kiehtova kokonaisuus. Pohdin, mistä motivaatiossa on kyse. Voisiko motivaation selittää halulla pyrkiä kohti tiettyä päämäärää? Motivaatio voi tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa. Itselleni motivaatio on usein tunnetila, jonka ansiosta voi saavuttaa parempia tuloksia ja tehokkaampia työtunteja. Motivoituneena työskentely on mieluisaa ja tuloksellista.

Sisäinen motivaatio

Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon, joista sisäinen on usein pitkäkestoisempaa kuin ulkoinen, eikä se herää palkkioiden avulla. Vapaus tehdä omalla tavalla, oppiminen ja onnistuminen sekä turvan ja porukkaan kuulumisen tunne herättävät sisäisen motivaation pohtii Henriikka Maikku blogissaan Hidasta Elämää. Sisäinen motivaatio tuntuu mielestäni kokonaisvaltaiselta halulta tehdä jotakin tai saavuttaa tietty päämäärä ilman, että joutuu pakottamaan itseään siihen mitä tekee. Tämä pätee mielestäni erittäin hyvin oppimiseen. Mikäli opiskeltavaan asiaan ei liity sisäistä motivaatiota, voi oppiminen olla itsensä pakottamista, jolloin oppimisen taso on todennäköisesti heikompaa kuin itselle mieluisan aiheen oppimisen. Sisäisen motivaation palkkiot ovat ennemminkin subjektiivisia ja ne esiintyvät usein tunteiden muodossa. Tästä syystä itselläni sisäinen motivaatio toimii pitkäkestoisemmin ja tehokkaammin työskennellessä kuin ulkoinen motivaatio. Sisäisesti motivoituneelle ominaista on halu oppia, kyky innostua ja välittää toisista, jolloin henkilö toteuttaa itseään haluamallaan tavalla ja tekee sellaisia asioita, joita hän haluaa itse tehdä asioiden itsensä takia. Maikku toteaa blogissaan sisäisen motivaation olevan monitasoisesti tuottavaa. Sisäistä motivaatiota voidaan pitää niin ihmisen kuin yrityksen keskeisenä menestystekijänä. Yrityksistä voittajiksi nousevat ne, jotka pystyvät johtamaan ihmisten sisäisen motivaation ja yrityksen tavoitteen samansuuntaisiksi.

Ulkoinen motivaatio

Ulkoinen motivaatio on ulkoisesti ylläpidettyä. Se syntyy usein palkkion toivossa tai rangaistuksen pelossa. Ulkoinen motivaatio liittyy yleensä muiden tarpeiden tyydyttämiseen, kuten turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tarpeeseen. Ulkoisesti motivoitunut voi toimia ryhmänpaineesta tai esimerkiksi halusta matkia toisia. Palkkiot ulkoisesti motivoituneelle voivat olla esimerkiksi asetetut työtavoitteet tai kannustepalkkiot. Itseäni on vaikea motivoida ulkoisesti, ellei minulla ole tarvetta ulkoiselle palkkiolle kuten rahalle. Ulkoinen motivointi voi toimia minuun sisäisen motivaation lisäksi, mutta mikäli asia tai tekeminen ei synnytä minussa esimerkiksi intoa ja halukkuutta, ei pelkkä ulkoinen kannuste saa minua toimimaan ainakaan samalla tasolla kuin sisäisesti motivoituneena. Ulkoinen motivaatio voisi toimia omalla kohdallani, mikäli kyse on jostakin lyhytkestoisesta työtehtävästä.

Ajatuksia

Motivaatio ja motivaation puute ovat oletettavasti jokaiselle opiskelijalle aina ajankohtainen aihe ja mielestäni sen pohtiminen ja jäsentely eivät ole ollenkaan turhaa. Etsimällä tietoa ja erilaisia ajatuksia heräsin itsekin ajattelemaan omaa motivaatiotani ja sitä, mistä motivoidun ja mihin motivaationi useimmiten kohdistuu. Nyt jälkikäteen on havahduttavaa huomata, miksi jokin asia on voinut tuntua ylitsepääsemättömän raskaalta ja vaikealta asialta, vaikka todellisuudessa kyse on todennäköisesti ollut motivaation puutteesta. Päinvastoin kun esimerkiksi lukee mielenkiintoista kirjaa ja huomaa edistyvänsä kuin itsestään, on kyse ainakin omalla kohdallani halusta oppia uutta ja kehittää itseäni.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Sisäinen ja ulkoinen motivaatio, 3.0 out of 5 based on 4 ratings

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!