Liiketoiminnan ydin? /blogiessee

05.03.18 Esseen kirjoittaja: Kaisa Mäkinen
Kirjapisteet: 1
Kirja: Tehokas markkina-analyysi
Kirjan kirjoittaja: Leila Lotti
Kategoriat: Erikoistuminen toimialalle, Luovat tuotteet ja liiketoimintamallit, Markkinointiviestintä, Myynti, asiakkuudet ja verkostot

Segmentointi, eli kohdentaminen, on välttämätöntä markkinoinnin onnistumisen vuoksi. Markkinointiviestin laatiminen ilman segmentointia on lähes mahdotonta. Onko siis kohderyhmän määrittäminen koko liiketoiminnan ydin ja lähtökohta?

Kohderyhmän määrittely on erittäin tärkeää palvelun tai tuotteen tarjoajalle. On huolellisesti määriteltävä, mille ryhmille tuote tai palvelu suunnataan.  Kohderyhmää ja siihen kuuluvien kuluttajien käyttäytymistä analysoidaan luokittelemalla heidät eri osaryhmiin, joiden välillä on eroja. Ryhmittelyssä käytetään apuna erilaisia kriteerejä, kuten:

  • Ikä ja sukupuoli
  • Asema perheessä ja työelämässä
  • Tulot, varallisuus ja sosiaaliryhmä
  • Palvelun tai tuotteen käyttömäärä
  • Asuinalue
  • Arvot, asenteet ja mielipiteet (Lotti, L 2001, 84-85)

Näiden kohderyhmien määrittelyn jälkeen on syytä vielä paneutua kaikkien eri segmenttien toimintaan, eli siihen, miten asiakas saadaan lopulta päätymään ostotapahtumaan. Eli tässä vaiheessa tiedetään ketkä ostavat tuotteita / palveluitasi, eli kenelle myyt. Vielä tärkeämpää tietoa on kuitenkin, että miten? Mitä kapeammaksi segmentin pystyy jakamaa, sitä helpommaksi markkinoinnin suunnittelu ja toteutus tulee jatkossa olemaan.

Omaa opinnäytetyötäni tehdessäni jaan kohderyhmäni karkeasti kahteen eri ryhmään: yrittäjät ja yksityiset asiakkaat. Tarkoitukseni on selvittää, onko uuden juhlatilan rakennuttaminen Pirkanmaan alueelle kannattavaa sekä se, mitä kohderyhmäni tältä juhlatilalta konkreettisesti hakee. Pyrin selvittämään, koostuuko juhlatilan vuokraaminen lähinnä yksityisten juhlien, kuten häiden ja muiden merkkipäivien viettämisestä vai yritystilaisuuksista, kuten kokoukset, virkistysillat ja erilaiset lanseeraustilaisuudet.

Tutkimusta tehdessä on erittäin tärkeää myös kartoittaa kilpailijat tältä alalta, selvittäen heidän palvelunsa ja erottuvuutensa kilpailija-analyysin avulla. Analyysin avulla pystyn poimimaan parhaimmat opit ja kopit, sekä myös negatiiviset puolet, joita lähteä kehittämään oikeaan ja tuottoisampaan suuntaan. Vertaileva tutkimus on mielestäni erittäin hyvä tapa hypätä mukaan jo toimivalle alalle, sillä muilta oppiminen on erittäin hyödyttävää ja käytännönläheistä. Oman liikeidean markkinarako löytyy lopulta näiden segmenttien avulla, sillä markkinaraolla tarkoitetaan lähinnä pientä asiakasjoukkoa, jolla on helposti määriteltävät ja luokiteltavat tarpeet.

Liikeidean eteenpäin viemistä varten tämä kaikki tieto tulee olemaan kultaakin kalliimpaa ja oikean kohderyhmän määrittäminen on paljon helpompaa. Toivon jatkossa, että pystyn toimimaan yrittäjänä määrätietoisesti ja oikean segmentin parissa, sillä segmentointi auttaa nimenomaan olemaan johdonmukainen ja jakamaan rajalliset resurssit oikein – näin vältyn ns. turhalta työltä jatkossa. Lisäksi tämän pohjalta pysytyn ennakoimaan rakennusta rakennuttaessa oikeat valinnat ja ratkaisut, pohjaten oikean kohderyhmän toivomuksiin.

 

Lähteet:

Lotti, L. 2001. Tehokas markkina-analyysi. Helsinki: WS Bookwell Oy.

Ansaharju, J. 2011. Markkinointistrategia. Luettu 5.3.2018.

http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2011/02/15/segmentoi-ja-loyda-markkinarakosi/

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!