Raskauden aiheuttamat muutokset SI-nivelen toiminnassa

08.05.17 Esseen kirjoittaja: Removed User
Kirjapisteet: 2
Kirja: useampia lähteitä
Kirjan kirjoittaja:
Kategoriat: Uncategorized

Sacroiliac joint eli SI-nivel muodostuu toisiinsa yhdistyneistä suoli- ja ristiluusta. Sen tehtävä on ylläpitää lantion oikeaa asentoa, lieventää lantioon kohdistuvaa rasitusta sekä jakaa kuormitusta alaselän ja jalkojen välillä. Lantin optimaalinen, oikea asento on tärkeää koko kehon toiminnan ja kuormituksen jakautumisen kannalta. Poikkeamat SI-nivelen toiminnassa vaikuttavat kineettisen ketjun takia myös muiden nivelten asentoihin ja sitä kautta aiheuttaa nivelten ja lihasten poikkeavaa kuormittumista.  SI-nivelen sallima liike ei ole suuri, ja sit ympäröivätkin hyvin vahvat nivelsiteet. SI-nivelen toiminnan ongelmia syntyykin, kun nivelsiteet sallivat tavallista suuremman nivelen liikkeen, tai nivel lukkiutuu täysin ja liike rajoittuu. Toimintahäiriö voi näkyä lantion asennossa, alaraajoissa tai selän kipuina kummassakin tapauksessa.

 

 

 

 

 

 

 

Sacroiliac joint eli SI-nivel

 

Raskauden aikana korostunut lannelordoosi ja hormonaaliset muutokset vaikuttaa myös SI- nivelen toimintaan, mikä osaltaan aiheuttaa raskauden aikaisia alaselkäkipuja. Myös raskauden aikana erittyvä relaksiini-hormoni aiheuttaa nivelsiteiden löystymistä ja pehmenemistä, mikä usein vaikuttaa SI-nivelen toimintaan. Raskausajan hormonimuutosten löystyttämien nivelsiteiden vuoksi usein myös häpyliitos ja lantiorengas voivat olla yliliikkuvia. SI-niveltä ympäröivät nivelsiteet löystyä myös synnytyksen yhteydessä, jolloin nivel voi olla yliliikkuva tai joutua väärään asentoon.  SI-nivelen virheasento voi syntyä myös äkillisen iskun tai kaatumisen seurauksena.

 

SI. kuormaSI.nivel

Painopisteen jakautuminen tasaisesti varmistaa kuormituksen kohdistumisen oikein. Raskaus muuttaa lantion ja selkärangan asentoa aiheuttaen muutoksia kuormituksessa ja nivelien toiminnassa.

 

SI-nivelen toimintahäiriön oireet ja hoito

 

SI-nivelen toimintahäiriötä voi epäillä, jos alaselässä tai pakarassa tuntuu viiltävää kipua. Kipu voi säteillä myös reisiin tai nivustaipeisiin tai olla toispuoleista. Kävely ja juoksu voivat pahentaa oireita kuormituksen lisääntyessä SI-nivelen alueelle.

SI-nivelen virheasennon tai toiminnan muutoksen hoidossa on tärkeää vähentää kuormitusta nivelen alueella. Raskaudet aiheuttamat muutokset lantion ja selän asennossa eivät tee helpoksi kuormituksen vähentämistä, ja tärkeää akuutissa SI-nivelen vaivassa onkin kivun hoidon ohella pyrkiä rentouttamaan ympäröiviä lihaksia kivun vähentämiseksi sekä lisäongelmien ehkäisemiseksi. Paikoilleen lukkiutunutta SI-niveltä voidaan manipuloida manuaalisilla käsittelyillä, samoin yliliikkuvuuden vuoksi sivuraiteille liikkunut nivel voidaan asettaa manuaalisella käsittelyllä paikoilleen. Epäillessään SI-nivelen toimintahäiriötä fysioterapeutti tarkastaa alaraajojen mahdollisen pituuseron, joka voisi synnyttää asentovirhettä ja epätasaista kuormitusta SI-nivelen alueelle. Alaraajojen pituusero voi synnyttää SI-nivelvaivoja, mutta olla myös seuraus niistä. Rakenteellinen pituusero voidaan korjata tukipohjallisilla kuormituksen optimoimiseksi, kun taas toiminnalliseen pituuseroon ohjataan ennemmin asennonhallinnan harjoitteita, jottei pituuseroa korosteta entisestään. Oikean, tasapainoisesti kuormittavan asennon löytäminen ja harjoittaminen on tärkeää, jotta kuormitus kohdistuisi mahdollisimman optimoidusti SI-niveleen.

Lantion hallinnan harjoitteet ovat tärkeitä etenkin, jos asiakkaalle on selkeä SI-niveltä kuormittava virheasento lantiossa. Lantion, pakaroiden ja alaselän tukilihasten vahvistaminen on tärkeää asennon hallinnan onnistumiseksi. Yliliikkuvaa SI-niveltä voi tukea siihen tarkoitetulla tukivyöllä, mutta tukivyön käyttäminen ei korvaa vahvistavia harjoitteita. On myös muistettava, että ulkopuolista tukea käytettäessä nivelten omat tukilihakset eivät joudu työskentelemään yhtä voimakkaasti kuin ilman tukivyötä, jolloin ne eivät myöskään vahvistu tai saattavat jopa heikentyä entisestään aiheuttaen lisäongelmia. Raskausaikana tukivyön käyttö on usein perusteltua, kun lantion alueen kuorman keventäminen on vaikeaa. Tukivyön avulla liikkuminen helpottuu ja kipuja saadaan vähennettyä, mutta täsmäharjoituksia niveltä ympäröivien lihasten vahvistamiseksi ei pidä silti unohtaa. Liikunta on suositeltavaa koko raskauden ajan, joskin sellaisessa muodossa missä kipuja ei synny. Raskausaikana keskitytään lähinnä oireiden hoitoon ja kuormituksen vähentämiseen, ja synnytyksen jälkeen aloitetaan SI-nivelvaivojen varsinainen kuntouttaminen.

Raskaushormonien aiheuttamat kudosten muutokset voivat vaivata käytännössä missä kehon osassa tahansa. Vatsalihasten erkauma, lantionpohjan ongelmat ja alaselän vaivat voivat kaikki olla seurausta ohentuneista nivelsiteistä ja heikentyneistä kudosrakenteista. Hormonien tasaantuminen ja etenkin kudosten palautuminen entiselleen voi kestää useita kuukausia. Usein kivut helpottavat kolmen kuukauden kuluessa synnytyksestä, joten etenkin sitä pidempään kestäneiden vaivojen vuoksi tulee hakeutua lääkärin tai asiantuntevan fysioterapeutin luokse.

 

 

Aukee, P. & Tihtonen, K. 2010. Raskauden ja synnytyksen vaikutus lantionpohjan toimintahäiriöihin. Duodecim 126 (6), 2381–2385.

Selkäkanava. SI-nivelen toimintahäiriö voi aiheuttaa selkäkipuja. Viitattu. 4.5.2017. http://selkakanava.fi/si-nivelen-toimintahairio-voi-aiheuttaa-alaselkakipua

Aukee, P. & Åkerman, P. 2.12.2011. Potilasohje omatoimiseen harjoitteluun.

[Verkkosivu]. Käypähoito. [Viitattu 5.5.2017]. Saatavana:

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/…/nix00565

Raskaus. 2008. Käypä hoito –suositus.

Duodecim 124 (19), 2270–2271.

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Raskauden aiheuttamat muutokset SI-nivelen toiminnassa, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!