Paremmaksi innovoijaksi

05.05.17 Esseen kirjoittaja: Removed User
Kirjapisteet: 2
Kirja: Kehitä kokeillen
Kirjan kirjoittaja: Reetta Maila, Sami Paju & Lotta Hassi
Kategoriat: Luovat tuotteet ja liiketoimintamallit, Oppiva organisaatio

Huipputiimiksi

Otteella on tavoite olla huipputiimi 24H:n aikana. Olemme keskustelleet keväällä asiasta paljon ja siitä miten voimme parantaa toimintaamme niin, että toimisimme optimaalisesti 24H:n kaltaisessa innovointihaasteessa. Tähän mennessä emme ole menestyneet tiimidiileissä, myyntipäivillä yms. mitenkään erityisen hyvin, joka on meitä harmittanut. Olemme siis ottaneet (salaisen) sotasuunnitelman käyttöömme, jonka avulla pyrimme systemaattisesti parantamaan tiimimme suorituksia.

Viimeisimmässä Proakatemian haasteessa Kiinadiilissa ratkottiin Pirkanmaan matkailualan toimijoiden haasteita saada kiinalaiset turistit tänne Pirkanmaalle. He kun useimmiten käyvät Helsingissä ja pyyhältävät sitten ohitsemme Lappiin. Ote paransi suoritustaan huomattavasti verrattuna edellisiin haasteisiin. Esimerkiksi kompastuskivenämme on usein ollut se, että emme määrittele kohderyhmää tai muista ottaa asiakasta joka vaiheessa huomioon. Nyt taklasimme näitä ongelmia, mutta huomasimme monia muita. Kun reflektoimme omaa ja tiimin toimintaa huomasimme, että itse innovointiprosessi on meille haastava. Jäämme usein liian pitkäksi aikaa vatvomaan eri vaihtoehtojen välillä sekä yksilöiden saattaa olla vaikea luopua omasta näkemyksestään yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Itse asetin omaksi tavoitteekseni kerätä lisää tietoa innovointiprosessista ja innovoinnista. Olen ajatellut olevani aika hyvä innovoimaan, mutta Kiinadiilin aikana huomasin, että itse asiassa ajattelen hyvin perinteisesti enkä synnytä out of the box -ajatuksia. Tämän tajuaminen sai minut kuitenkin haluamaan olla parempi ja auttamaan tiimiä voittoon olemalla jossakin muussa kohdassa innovointiprosessia parempi! Kiinadiilissa toimin tiiminvetäjänä pienemmässä innovointiporukassa ja tajusin, että pystyn vetämään porukkaa niin, että pysymme aikatauluissa ja saavutamme annetun tavoitteen. Ehkä valmis tuotos ei ole vielä timanttia, mutta sinne on pyrkimys.

Kehittämällä kokeileminen

Olen todella kiinnostunut lean ajattelusta ja palvelumuotoilusta eli siitä, että kehitettävä idea/tuote/palvelu altistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asiakkaille, jotta lopputulos palvelee asiakasta mahdollisimman hyvin. Otin siis lukuun Lotta Hassin, Sami Pajun ja Reetta Mailan Kehitä kokeillen kirjan. Kirjassa käydään läpi kokeilemalla kehittämisen prosessia, joka sopii erityisen hyvin käytettäväksi silloin kun lopputulos on tuntematon ja sisältää paljon epävarmuustekijöitä. Proakatemian erilaiset haasteet ovat juuri tällaisia tilanteita.

Kokeilemalla kehittäminen lähtee siitä, että määritellään:

 • Ketkä ovat keskeisiä asiakkaita/käyttäjiä?
 • Millaisia tarpeita/haasteita heillä on?
 • Miten näihin haasteisiin voidaan vastata?

Tärkeää on tässä vaiheessa jättää lopputulos avoimeksi. Toki Proakatemian toimeksiannoissa asiakas saattaa antaa speksejä halutusta lopputuloksesta, silloin tietysti ne otetaan huomioon, mutta jätetään itse prosessille tilaa (Hassi, Paju & Maila 2015, 81-85).

Kun alun määritelmät ovat tehty, itse prosessi etenee seuraanvanlaisesti:

 • tavoite eli suurempi päämäärä
 • tarve eli ongelma/haaste, joka pyritään ratkaisemaan
  • löydä oikeat ongelmat, joiden ratkaisemista asiakas arvostaa
 • kehitettävät ideat → väitteitä/olettamuksia kokeillaan tosielämässä
  • tavoitteena löytää kehittämisen kannalta oleellista tietoa
 • kokeilut
 • lopputulos

Tämä prosessi ei ole lineaarinen eli se etenee kohtien välillä pomppien edestakaisin. Esimerkiksi ensin on keksitty idea, jota kokeillaan suoraan asiakkaalle tai asiakkaan asiakkaille. Kokeilussa huomataan, että idea ei toimi sellaisenaan vaan sitä pitää muuttaa. Palataan kehittämään uutta ideaa saadun tiedon pohjalta, jota sitten kokeillaan uudestaan tosielämässä. Lopulta useiden kokeilujen jälkeen päästään lopputulokseen, jota on altistettu loppukäyttäjille tosielämässä. Silloin kehittäjillä on jo näyttää toimeksiantajalle dataa siitä, miksi tiimin idea toimii. Prosessin hyötyä tiimille voidaan mitata arvioimalla tiimin oppimisnopeutta suhteessa aikaan, energiaan ja muihin resursseihin. Eli kuinka nopeasti ja vähillä resursseilla pystytään kokeilemaan ideaa ja miten hyödyllisesti saatua informaatiota käytetään (Hassi, Paju & Maila 2015, 118-120).

24H:n kaltaisissa projekteissa toki haasteena on rajallinen aika. Kuitenkin pienimuotoisia kokeiluja on täysin mahdollista kokeilla annetussa ajassa. Netissä ja puhelimella tavoittaa lyhyessäkin ajassa suhteellisen paljon ihmisiä, joilla ideaa voi kokeilla. Mielestäni tiimimme voi parantaa innovointiprosessiaan nimenomaan kokeilemalla ja hyödyntämällä siitä saatuja kokemuksiaan. Mitä enemmän ehditään kokeilla sitä enemmän myös lopputulokseen liittyvää epävarmuutta poistuu.

Prototypiointi

Idean kokeilemiseksi olisi hyvä tehdä jonkinlainen prototyyppi. Prototyypin tarkoituksena on konkretisoida kehitettävä idea tai sen osa. Proton avulla tiimi voi myös tutkia eri vaihtoehtoja. Prototyyppi voi olla mitä vain, esimerkiksi piirros, malli, itse askarreltu tuotos, simulaatio tai fyysinen tila. Prototyypin avulla saamme tietoa kuinka ihmiset toimivat ja käyttäytyvät. Ihmisten käyttäytyminen onkin usein kaikista suurin epävarmuustekijä prosessissa (Hassi, Paju & Maila 2015, 168).

Aion ehdottaa tiimille seuraavassa haastetilanteessa, että käyttäisimme enemmän ja rohkeammin kehittämällä kokeilemista. Uskon, että varsinkin sellaisissa haasteissa, joiden lopputulos pitää olla innovatiivinen eli uusi, tämä tekniikka toimisi hyvin. Suunnittelu toimii erityisen hyvin silloin kun tavoitteena on saavuttaa jo olemassa oleva idea/tuote/palvelu. Eli jos haluamme tuottaa oikeasti innovatiivisia ja asiakkaalle mielekkäitä ratkaisuja, on kokeilemalla oppiminen meidän juttu.

Huom! Lähteenä käytetty Kehitä kokeillen-kirjan sähkökirjaversiota Ellibs e-kirjastossa, joten sivunumerot eivät vastaa fyysisen kirjan sivunumeroita.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tagit: , , , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!