Henkinen rikkaus yksinäisyyden hinnalla

24.01.18 Esseen kirjoittaja: Riku Mäki
Kirjapisteet: 2
Kirja: Kaiken keskellä yksin
Kirjan kirjoittaja: Niina Junttila
Kategoriat: Oppiva organisaatio

Kohti kehää – Prologi

Yksinäisyys voi olla tilapäistä tai pitkäaikaista. Joskus se liittyy johonkin tilanteeseen. Ohimeneviä yksinäisyyden tunteita on jokaisella. Yksinäisyyteen voivat vaikuttaa niin sisäiset kuin ulkoiset syyt. Sisäisiä syitä ovat esimerkiksi persoonallisuuden piirteet kuten ujous, ulkoisia tekijöitä voivat olla vieras asuinympäristö tai kiusaaminen.

Yksinäisyys voi olla myös sosiaalista tai emotionaalista. Sosiaalinen yksinäisyys johtuu sosiaalisen verkoston puutteesta tai siitä, ettei koe kuuluvansa mihinkään ryhmään, riippumatta ryhmästä. Emotionaalinen yksinäisyys puolestaan johtuu siitä, ettei ole ketään läheistä ystävää, jonka kanssa voisi puhua mistä tahansa. Se voi johtua myös läheisen suhteen menettämisestä. Pahimmillaan yksinäisyys voi olla johtaa seuraaviin asioihin:

 • masennukseen
 • ahdistukseen
 • opiskeluvaikeuksiin
 • heikkoon itsetuntoon ja itsearvostukseen
 • sopeutumisvaikeuksiin
 • uusien tilanteiden pelkoon
 • uuteen elämäntilanteeseen

On kuitenkin hyvä korostaa, että yksinolo ja yksinäisyys ovat kaksi eri asiaa. Ihminen tarvitsee toisinaan yksinoloa – niitä hetkiä, kun voi kuunnella kehon ja mielen signaaleja. Alati kiihtyvässä vuorovaikutusmaailmassa kyky olla yksin on korostetun tärkeä taito. Jokainen ihminen tarvitsee hetkiä, jotka voi uhrata itsetutkiskelun alttarille, sillä tietoisuus on kahden tekijän muodostama summa: minun ja sinun. Siksi myös minuuden tutkiskelu on tärkeä osa kokonaisuutta. Mutta sitten on myös todellista yksinäisyyttä, jotka liittyvät jo aiemmin mainittuihin tekijöihin. Seuraavassa puhutaan juurikin jälkimmäisestä  yksinäisyydestä.

 

Alkulämmittely

Turun yliopiston kasvatuspsykologian apulaisprofessori, Niina Junttila, on tutkinut paljon yksinäisyyttä. Junttila on tutkinut erityisesti sellaista yksinäisyyden muotoa, jossa ihminen kokee olevansa yksinäinen, vaikka olisi muiden ihmisten keskellä. Tällainen ihminen saattaa omata laajan kaveripohjan ja verkoston, mutta tuntea silti henkistä yksinäisyyttä. Henkilö voi yhtä hyvin olla työpaikan tai koulun suosituin henkilö, mutta kokea sisimmissään, ettei ole mukavaa seuraa tai ettei kukaan ymmärrä häntä. Puhutaan jo aiemmin mainitusta sosiaalisesta yksinäisyydestä. Sosiaalinen yksinäisyys on tyypillisesti ympäristöstä riippumaton tunne, joka seuraa kuin varjo kantajaansa. Tavanomaisesti yksinäisyyden kokemus kehittyy jo lapsena ja seuraa läpi elämän.

Sosiaalista yksinäisyyttä tunteva ihminen kokee, ettei häntä ymmärrä kukaan muu. Päällimmäinen kokemus on se, että olet muiden joukossa outo ja kummallinen – toiselta planeetalta. On myös tyypillistä, että koska henkilö kokee olevansa jatkuvasti yksin, hän kokee ajattelevansa ja toimivansa jatkuvasti muita kohtaan väärin. On jopa tutkittu, että sosiaalista yksinäisyyttä kokeva ihminen näkee ihmisjoukossa helposti vain yhdet vihaiset kasvot, vaikka ympärillä säteilisivät sadat hymyilevät kasvot. Yhdet vihaiset kasvot onnistuvat muokkaamaan sosiaalista yksinäisyyttä kokevan ihmisen koko todellisuuden. Sosiaalisesti yksinäinen ihminen voi saada osakseen kymmeniä positiivisia palautteita, mutta saadessaan yhden negatiivisen, muistaa hän vain sen yhden negatiivisen.

Kuten kaikessa, niin sosiaalisessa yksinisyydessä on myös käänteinen puolensa. Usein sosiaalista yksinäisyyttä kokevat ihmiset omaavat korkean älykkyyden, ja ovat pohjimmiltaan varsin herkkäasitillisia ihmisiä. Molemmat ovat seurausta siitä, että sosiaalisesti yksinäinen ihminen käy paljon keskustelua sisällä käsin, kiinnittää tarkasti huomiota muuttuviin yksityiskohtiin, etsii ympäriltään jatkuvasti totuttaa ja prosessoi kaiken oppimaansa mikroskooppisen tarkasti. Lisäksi aistien hienoviritteisyys on opettanut aistimaan ja jopa lukemaan muiden ihmisten tunneauroja. Hinta siitä kaikesta on kuitenkin säälimättömän kova.

 

Raskaansarjan ottelun 1. erä

Miksi sitten kaikki tämä pohjustus yksinäisyydestä? Yksinkertaisesti siitä syytä, että minä olen yksi niistä. Olen yksi niistä ihmisistä, jotka tuntevat sosiaalista yksinäisyyttä – olen lapsesta saakka kokenut.

Kuten muilla samankaltaisillani, niin myös minulla on vaikeuksia löytää ympärilleen ihmisiä, joiden luoma kokemus täyttää henkisen tyhjiöni. En tunne kuuluvani mihinkään. Tunne aiheuttaa usein sen, että koen itsessäni olevan jotain vikaa, koen aiheuttavani huonoa ilmapiriä. Proakatemian aikana olen löytänyt siitä kokemuksesta jopa uusia ja entistäkin tummempia sävyjä.

Pohjimmiltani olen räiskähtelevä ekstrovertti. Se on piirre, jota Proakatemialla minusta välittyy varsin vähän ulospäin – jos ollenkaan. Vapaa-aikana harrastan näkyviä asioita ja luovia taidemuotoja, joissa päässeen vahvasti esille ja toteuttamaan itseäni. Nautin suunnattomasti ihmisten viihdyttämisestä ja esilläolosta – toisinaan olen jopa helvetillinen rämäpää. Työkseni pidän ryhmävalmennuksia, joista suurimmat ovat kooltaan yli 100 hengen tilaisuuksia. Proakatemialla näistä piirteistä ei näy välähdystäkään. On hämmentävää, miten huonoksi jopa ulosantini muuttuu, kun astun ulko-ovesta sisään. Miksi? En osaa antaa siihen järkeenkäypää selitystä.

Mutta kuten kaikella, niin myös tälläkin kokemuksella on ollut se kultainen reunuksensa. Uskokaa tai älkää, ennen Proakatemiaa luin muutamia kirjoja vuosittain, mutta Proakatemian aikana olen lukenut ja yhtäältä kirjoittanut enemmän kuin koskaan elämässäni. Ehkä panostus on näkynyt jossain, sillä minut palkittiin kirjapistehatulla. Kirjapistehattuun liittyy kuitenkin paljon ristiriitaisia tunteita.

Olen varauksettoman iloinen siitä, että olen voinut olla yksi niistä ihmisistä, jotka ovat vieneet Proakatemian soihtua eteenpäin, ja samalla yksi niistä ihmisitä, jotka ovat matkan saatossa saattaneet ohminennen inspiroida myös muita. Ei ole hienompaa tunnetta kuin kokea inspiroineensa muita tällä verrattain lyhyellä matkalla. Kaikki hyvä syntyy yhteisön voimasta. Mutta toisaalta tunnen myös eräänlaista ahdistuneisuutta siitä, että koen yhä enenevissä määrin kuuluvani sellaisiin housuihin, joita hieman vieroksun – rämäpäisyys on yhä kauempana. Pohjimmiltani olen vain koittanut hoitaa annetut tehtävät niin hyvin kuin pystyn, ei sen enempää. Jos olen itselleni täysin rehellinen, niin lukeminen ja kirjoittaminen ovat olleet vain eräänlainen pakopaikka vallitsevasta todellisuudesta.

Eräänlainen kohtalon muovaama esimerkki tästä on se, että poistuin valmistujais- ja palkitsemistilaisuudesta sen takia, että koin voimakasta yksinäisyyttä. Olin ihmisten keskellä, tuttujen ympäröimänä ja lähellä tiimiäni, mutta koin silti olevani yksin. Niinpä minun piti poistua hetkeksi ulos, jossa saatoin rauhassa jäsentää ajatuksiani. Samaan aikaan palkinto ojennettiin tyhjälle lavalle. Sosiaalinen yksinäisyys on toki läsnä kaikkialla, mutta edellä oleva tapaus on oivallinen esimerkki siitä, mikä on sosiaalisen yksinäisyyden hinta  olet keskellä, mutta kuitenkin yksin. Sitä samaa hintaa maksan kaikilla elämäni osa-aluilla.

 

Raskaansarjan ottelun 2. erä

Omaan suuren kaveripiirin ja verkoston. Joukossa on laaja kirjo erilaisia osaajia erilaisista taustoista, mutta sieltä löytyy varsin vähän sellaisia ihmisiä, joiden kanssa voin kokea olevani samalta planeetalta. Proakatemia ei tee siinä suhteessa mitään poikkeusta. Voisin jopa sanoa, että Proakatemialla sisäinen tyhjiöni on muuta elämääni suurempi, sillä opiskelijat edustavat varsin heterogeenistä ryhmää. On luonnollista, että ns. ääripääkokemukset lisääntyvät yhteisössä, jossa erilaisuuden luoma rikkaus edustaa värien koko kirjoa.

Proakatemialla monet ihmiset tuntevat minut verrattain huonosti. Useat pitävät minua ulkopäin jopa varsin kylmänä tyyppinä, joka ei päästä helposti lähelleen. Ulkopintainen kovuus on seurausta siitä, että pohjimmiltani aistin ihmisten tunneauroja kovin voimakkaasti – joskus oikein, tosinaan väärin. Mutta yhdet vihaiset kasvot riittävät tekemään mitättömäksi muiden hymyilevät kasvot. Ehkä juuri siksi pidän esiintymisestä, sillä silloin saan pukea päälleni muodon, joka huolehtii ikään kuin itsestään. Muussa tapauksessa ainoa tapa kontrolloida ulkoapäin tulevia tunneaaltoja, on estää niitä voimakkaasti. Siksi olen ulospäin kova, harkitsevainen ja vaikealukuinen. Sellainen ihminen, joka joko tahallisesti tai tahtomattaan pääse ”pehmeisiin” asioihin kiinni, pystyy saamaan todella paljon pahaa aikaan. Ei ole jopa väärin sanoa, että se ketä on ulkoapäin kovin ja kylmin, on todellisuudessa sisältäpäin se kaikkein pehmein.

Jotta voin päästää ihmisen tarpeeksi lähelle, kysytään kahta asiaa: Ensiksikin ihmisen tulee saavuttaa jollakin tasolla henkinen tyhjiöni tai ymmärtää sen olemassaolo. Sosiaalinen yksinäisyys ei ole seurausta sinusta, vaan kokemus minussa. Toinen pointti on vielä ensimmäistäkin tärkeämpi. Se on luottamus. Ihmisen pitää olla luottamuksen arvoinen. Kun sitten havaitsen ihmisen, joka nykii tarpeeksi molemmissa edellä mainituissa kohdissa, niin nappaan siitä kiinni kuin karhu viimeisetä hunajapurkistaan. Siinä kohtaa minusta saa elinikäisen ystävän, joka on valmis auttamaan kaikin mahdollisin voimin, kun tarvitsee nostaa suonsilmäkkeestä ylös.

Mutta jälleen kerran, kaikella on se vastavoimansa. Vastaavasti ihminen, joka tekee vääriä valintoja, joko tahtomattaan tai tahallaan, ei tule koskaan pääsemään portistani. Tällaisen ihmisen kohtalo on kadota ikuisesti ymmärtämättömyyden metsään ja vieläpä niin syvälle, ettei mieleni portille enää löydä takaisin. Olen eksyttämisessä tarvittaessa jopa niin pelottavan hyvä, että pystyn pyyhkimään ihmisen täysin pois mielestäni – se ihminen lakkaa yksinkertaisesti olemasta.

Toki näiden kahden ääripään väliin mahtuu todellisuudessa suuri ja laakea harmaa vyöhyke, mutta tässä muodossa väritettynä lukija voi saada kirjoittajan mielenmaisemasta paremman otteen. Draama on taiteen korkein muoto.

 

Tyrmäys – Epilogi 

Olen tyypillisesti päättänyt kirjoitukseni johonkin positiiviseen metaforaan tai toivoa herättävään kappaleeseen, mutta tällä kertaa teen poikkeuksen. Proakatemialla, kuten myös muussa elämässäni, minulla on mahdollisuus voittaa yksittäisiä läsnäolon hetkiä, mutta isossa kuvassa olen aina hieman yksinäinen sielu. Se tarkoittaa valtavia kilometrejä mielen metsissä, mutta vastaavasti olen saanut elää sen epämieluisana sivuvaikutuksena todella mielirikkaan elämän – sitä ei vain kukaan tule koskaan näkemään. Sosiaalinen yksinäisyys on luonut minusta sen mitä olen, niin hyvässä kuin pahassa. Henkinen rikkaus on syntynyt yksinäisyyden hinnalla.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Henkinen rikkaus yksinäisyyden hinnalla, 5.0 out of 5 based on 6 ratings

Keskustele artikkelista

1 kommentti to “Henkinen rikkaus yksinäisyyden hinnalla”

 1. Kaisa Mäkinen sanoo:

  Kiitos Riku hyvästä ja rohkeasta esseestä! Minusta on hienoa, miten tuot tällä kirjoituksella esiin asiaa, jonka otit jo aiemmin rohkeasti esiin palaverissamme. On tärkeää, että näistä asioista puhuu ja minut se ainakin laittoi miettimään kovasti asioita. Välillä muita ihmisiä on todella vaikea ymmärtää ja siksi on myös tärkeää tuoda itseään esille muiden eteen, vaikka se vaikealta tuntuisikin.

  Olen aina ollut sellainen ihminen, joka viihtyy mielummin yksin, kuin isossa porukassa tuntemattomien keskellä. Jollain tavalla koen myös välillä yksinäisyyttä, sillä minun on erittäin vaikea välillä lähestyä uusia ihmisiä. Tosin saan kaiken sen läheisyyden kaipuun täytettyä kotona, joten ehkä en vain kaipaa aina uusia ihmisiä hektiseen elämääni, vaikka pidän ihmisten seurasta ja arvostan kaikkea sitä, mitä voin heiltä oppia. Pidän myös erityisin paljon hiljaisuudesta ja rauhasta, sitä kun ei kotona kauheasti tällä hetkellä ole. 🙂

  Tiedän, että sisälläsi on pehmoinen nallekarhu ja olen oppinut myös sinua tuntemaan monellakin tavalla. Luulen, että osaan olla hiljaa seurassasi, kuitenkin läsnä ja myös seurassasi silloin, kun kaipaat enemmän keskustelukaveria. En ole paras mahdollinen keskustelukaveri, sillä omat rajoitteeni estävät minua tuomasta itseäni esille parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä asiassa haluaisin kuitenkin kehittyä ja toivon, että minua sinun olisi ainakin helppo lähestyä, mikäli koet sen luonnolliseksi.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!