Miten uusia ideoita esitellään ja kehitetään?

13.11.17 Esseen kirjoittaja: Removed User
Kirjapisteet: 2
Kirja: Originals-How Non-conformists Rule the World
Kirjan kirjoittaja: Adam Grant
Kategoriat: Johtaminen, Luovat tuotteet ja liiketoimintamallit

Tämän vuoden Nordic Business Forumin kolme pääteemaa olivat resposibility, purpose ja leadership. Eräs kovia kolauksia aiheuttanut puheenvuoro oli Adan Grantin Originals- How Non-conformists Rule the World. Grant on karismaattinen puhuja ja hänellä riittää tolkuttomasti hyviä esimerkkejä. Puheenvuorossaan hän kertoi kuinka originaalit ovat uuden maailman ruhtinaita ja kuinka uudet ideat esitetään tehokkaasti. Tässä esseessä esittelen myös innovointitekniikan nimeltään Disney, jolla niitä omaperäisiä ideoita voi lähteä kehittelemään.

Keitä ne originaalit oikein ovat? Mikä heistä tekee niin omaperäisiä? He ovat toisinajattelijoita, jotka valtaväestöstä poiketen ovat valmiita viemään uudet ideat käytäntöön. He erottuvat yhteisöstään ja ottavat asioihin kantaa. Originaaleilla on kolme ominaisuutta, jotka edesauttavat luovuutta ja uusien ideoiden syntymistä.

  1. Viivästely

Viivästely ei välttämättä ole hyvä asia tehokkuudelle, mutta se on eittämättä hyvä luovuudelle. Kun asiat pääsevät hautumaan mielessä suorituksen loppumetreille saakka, jätetään mieli avoimeksi uusille ajatuksille. Tällöin saadaan parempia ja luovempia tuloksia. Organisaatiopsykologi Adam Grant teki viivästelystä tutkimuksen, jossa opiskelijoita pyydettiin keksimään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Niitä arvioitiin luovuudessa ja toteutettavuudessa. Kontrolliryhmä lähti suorittamaan tehtävää heti toimeksiannon saatuaan, kun muut kaksi ryhmää taas joutuivat toimeksiannon jälkeen pelaamaan 5-10 minuuttia miinaharavaa. Se ryhmä joka viivytteli viisi minuuttia miinoja raivaten, sai parhaat tulokset innovoinnissa.

  1. Epäilys

Originaalit ovat jatkuvassa epäilyksen tilassa. Epäilys ei kohdistu omiin taitoihin, vaan niihin ideoihin joita luodaan tai jotka ovat jo olemassa. Originaalit eivät käytä internetin selaamiseen Internet Exploreria tai Safaria, vaan he kyseenalaistavat valmiiksi asennetut ohjelmat, ja käyttävät sen sijaan Mozillaa ja Chromea. Epäilykseen liittyy aina pelko. Mutta originaalit eivät pelkää epäonnistumista, sen sijaan he pelkäävät yrittämättä jättämistä. Tässä alla on kuva luovasta prosessista, johon liittyy paljon epäilyä ja ideoiden kriittistä arviointia.

  1. Huonot ideat

Tarvitaan monia huonoja ideoita, jotta voidaan löytää edes muutama hyvä idea. Ideoiden määrän kasvu lisää variaatiota, joka taas mahdollistaa sen, että löydetään jotain oikeasti omaperäistä. Originaalit ovat niitä, jotka epäonnistuvat eniten sillä he myös yrittävät eniten.

Miten saada muut uskomaan omaan ideaan? Grant antoi puheessaan tähän kaksi selkeää neuvoa. Näistä ensimmäinen on se, että kun idea esitellään, täytyy esitellä myös sen heikkouksia. Tällöin saadaan kuulijan edessä uskottavuutta. Toinen neuvo on saada uusi idea tuntumaan tutulta. Sen sijaan että esitellään jotain mistä ei olla koskaan kuultu, on hyvä linkittää se toiseen samankaltaiseen tuotteeseen tai palveluun. Kun Disneyllä pitchattiin Leijonakuninkaan käsikirjoitusta, ei tarina tahtonut muille aueta ennen kuin sanottiin sen olevan kuin Hamlet, mutta leijonilla. Kts. kuva alla.

Miten niitä omaperäisiä ideoita sitten luodaan? Eräs minulle uusi innovointitekniikka on Disney. Tällä tekniikalla ideoita voidaan luoda, arvioida ja kritisoida sekä ratkaista ongelmia. Tekniikka perustuu kolmeen huoneeseen: the dreamer, the realist ja the critic. Ideoinnin alkuvaiheessa astutaan ensimmäiseen, unelmoijan huoneeseen. Tässä huoneessa ideoiden annetaan virrata vapaana eikä niiden toteutettavuutta arvioida, jolloin saadaan suuri massa uusia ideoita. Ideoiden kanssa edetään toiseen, realistin, huoneeseen. Tässä huoneessa ajatellaan rakentavasti ja ideoiden eteen aletaan tekemään suunnitelmia. Pyritään siihen, että kuvitteelliset ideat saavat hallittavan toimintasuunnitelman: miten idea voidaan viedä käytäntöön, millä aikataululla ja kuinka sitä arvioidaan.

Viimeinen huone on kriitikon huone. Edellisestä huoneesta saatu toimintasuunnitelma otetaan kriittiseen tarkasteluun, ja pyritään löytämään esteitä idean toteuttamiselle ja kuinka ne ylitetään. Pohditaan mikä ideassa mättää, mitä siitä puuttuu, miksei sitä voi toteuttaa ja mitkä sen heikkoudet ovat. Kolmannen huoneen jälkeen ideat voidaan ottaa jatkokehitykseen tai ne voidaan laittaa uudelleen läpi kaikkien kolmen huoneen. Mikä tässä tekniikassa on tärkeää, on se, että jokaisessa huoneessa keskitytään siihen mitä siellä pitää tehdä. Ideat ovat vaarassa tuhoutua, jos unelmointivaiheessa pistetään kriittinen vaihde silmään.

Jokainen meistä tuntee ainakin yhden originaalin ajattelijan, sen joka uskaltaa sanoa mielipiteensä ääneen ja jolta tulee paljon myös huonoja ideoita. Hän tulee elämänsä aikana tekemään jotain suurta, se on varmaa. Mutta sen sijaan että seuraamme sivusta hänen saavutuksiaan, voimme ottaa oppia Adam Grantiltä ja lähteä muokkaamaan toimintatapojamme siihen suuntaan, että meistäkin tulee edes vähän enemmän originaaleja. Uusien ideoiden innovoimiseen voidaan käyttää Disney-tekniikkaa, tai jotain monista muista. Ja kun idea on valmis esiteltäväksi, kerrotaan sen mahdolliset heikkoudet ja autetaan kuulijaa ymmärtämään se vertaamalla sitä johonkin jo olemassa olevaan.

Lähteet:

Elmansy, R. Disney’s Creative Strategy: The Dreamer, The Realist and The Critic. http://www.designorate.com/disneys-creative-strategy/

Grant, A. Originals-How Non-conformists Rule the World. Nordic Business Forum 2017:Helsinki.

Grant, A. The Surprising Habits of Original Thinkers. TED-talk. https://www.ted.com/talks/adam_grant_the_surprising_habits_of_original_thinkers?language=fi#t-824822

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tagit: ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!