Mitä jokaisen naisen tulee tietää sijoittamisesta?

31.03.17 Esseen kirjoittaja: Hanna Kallio
Kirjapisteet: 2
Kirja: Mitä jokaisen kotiäidin (ja naisen) tulee tietää sijoittamisesta?
Kirjan kirjoittaja: Ninni Myllyoja ja Emilia Kullas
Kategoriat: Oppiva organisaatio

 

 

Ninni Myllyoja ja Emilia Kullas ovat kirjoittaneet yhdessä kirjan kotiäideille, joka kertoo sijoittamisesta. Yhtälö on joidenkin mielestä ehkä hieman erikoinen, koska sijoittaminen yleensä mielletään miesten puuhaksi eikä varsinkaan kotia ja lapsia hoitavien naisten. 

Kirjan ensimmäisessä osassa käsiteltiin sitä miksi pitäisi sijoittaa, toisessa osassa mennään taas itse asiaan. Toisessa osassa kirjaa kerrotaan, miksi naisen tyypilliset ominaisuudet toimivat heidän edukseen sijoittamisessa. Miten määrität riskisi ja mitä muuta taloudesta kannattaa tietää ennen sijoittajan elämän alkua. Mitä virheitä kannattaa jättää tekemättä? Toisessa osassa selviää miten tehdä osakesalkku ja mitä vaihtoehtoja ja omaisuus lajeja on olemassa.

 

Miksi juuri naisen tulee sijoittaa?

 • Koulutuksestaan ja työllisyydestään huolimatta nainen on yleensä taloudellisesti se heikompi lenkki.
 • Naiset loistavat kouluissa, mutta työelämässä heikommin koulutetut miehet valtaavat paras palkkaiset paikat.
 • Miehen ura- ja palkkakehitys on naista nopeampaa.
 • Perheen perustaminen heikentää naisen taloutta enemmän kuin miehen. Naiset pitävät lähes kaikki perhevapaat ja jäävät mielellään kotiin lasten kanssa useammaksi vuodeksi.
 • Vaikka naisten palkkakehitys ja kukkaro ovat miehen lompakkoa kevyemmät, yleensä naiset vastaavat perheen yhteisistä hankinnoista. Kun pienet hankinnat kustannetaan omasta pussista, niistä kertyy iso summa.
 • Yleensä nainen vastaa perheen hankinnoista ja ostoista, mies tekee sijoituspäätöksen ja sijoitukset – omiin nimiinsä.
 • Avioeron sattuessa lapset jäävät yleensä äideille. Yksinhuoltajat ovat muita ihmisiä suuremmassa vaarassa jäädä köyhyysrajan alapuolella Suomessa.
 • Jos nainen elää onnellisen avioelämän todennäköistä on, että hän jää jossain vaiheessa leskeksi. Naisen haltuun jää omaisuutta, jota hänen on opittava hoitamaan.

 

Tutkimusten mukaan naiset ovat luontaisesti loistavia pitkän aikavälin sijoittajia. He osaavat realistisesti arvioida oman riskinsietokykynsä, ottavat maltillisesti riskejä ja pitävät sijoituksensa pitkään. Siksi naiset onnistuvat saamaan sijoituksilleen usein parempaa tuottoa kuin miehet, jotka yleisesti yliarvioivat riskinsietokykynsä ja käyvät sijoituksillaan liikaa kauppaa. Tämän voin allekirjoittaa ainakin omalla kohdallani sillä minulla on erittäin matala riskinsietokyky, mutta olisin valmis sijoittamaan rahani johonkin riskittömään mutta pitkällä aikavälillä tuottoisaan sijoitukseen. Yleisimpi naisten virheiisin en kuitenkaan usein sorru joitan ovat se etteivät he ota raha-asioita vakavasti ja luottavat liikaa ulkopuolisiin.

 

Taloudellinen heikommuus ja sen välttäminen ovat ykkös lähtökohtana, miksi naisten on kiinnostuttava rahasta ja rahoitusjärjestelmästä. Naisten on itse kurottava sukupuolten välinen ero umpeen, miehet eivät sitä naisten puolesta tee. Suurimmat syyt jotka estävät naisia sijoittamasta ovat itsevarmuuden puute, naisen perinteinen rooli ja sijoittamisen vaikeus.  Mutta tutkimusten mukaan naisten havaittu olevan jopa parempia sijoittamisessa kuin miesten, koska:

 • Naiset asettavat sijoitushorisonttinsa pitemmälle kuin miehet
 • Naisen salkkujen kiertonopeus on pieni. Naiset ostavat ja pitävät eivätkä vaihtele osakkeesta toiseen.
 • Naiset ajattelevat myös jälkeläisiään sijoittaessaan: he haluavat  turvata myös lastensa talouden.
 • Naiset ottavat riskiä sijoituksissaan vain sen verran kuin kestävät.

 

Kuittipäivällä alkuun

Päästäkseen alkuun oman taloustilanteensa ja rahaliikenteen kartoittamisessa kirjassa kehoitetaan ensin tekemään kunnon taustatyö itsestä ja varoistaan ja siitä, miten paljon pystyisi sijoittamaan. Sen jälkeen selvitä seuraavat asiat:

 1. Minkälainen on taloutesi rahatilanne?
 2. Minkälainen on mahdollisten lainojesi korko?
 3. Minkälainen on eläkkeesi?
 4. Mikä on vakuutustesi tilanne?
 5. Minkälainen olet sijoittajana?

Keskityin itse varsinkin tuohon viidenteen kohtaan eli siihen millainen olen sijoittajana. Silloin tulee miettiä miten paljon olen valmis säästämään kuukaudessa. Paljonko sinulla on säästöjä, joita et tarvitse normaalissa elämässäsi? Onko tiedossa tilanteita, joita varten rahaa kuitenkin olisi hyvä olla saatavilla? Oman riskinsietokykynsä määrittely on myös tärkeää ja siihen liittyvän testin voi tehdä esimerkiksi Nordnetin sivuilla. Riskitesti sisältää 22 kysymystä, joilla kartoitetaan taloudellinen tilanteesi, tietotasosi, kokemuksesi rahoitusmarkkinoista ja säästötavoitteesi.

 

rahastosäästäminen

Kuvassa oman testini tulokset

 

Nordnetin testin ja kirjan perusteella minulle sopisivat matala riskiset pitkän aikavälin sijoitukset rahastoihin. Rahastosijoittaminen on itseasissa paras tapa säästää rahaa, jos ei ole valmis käyttämään aikaa pörssikurssien ja osakkeiden analysoimiseen. Tilille säästäminen ei ole kannattavaa, sillä inflaatio syö rahan arvoa nopeammin kuin korkoa kertyy etenkin nyt, kun yleisimmät viitekorot ovat miinuksella.

 

MITEN PÄÄSEN ALKUUN?

Voit aluksi keskustella vaikka oman pankkisi sijoitusneuvojan kanssa ja tehdä suunnitelmaan vaikkapa kuukausittaisesta sijoituksesta muutamaan eri rahastoon.

Toinen vaihtoehto on aktivoida kaupankäyntipalvelu verkkopankissasi, jossa voit ostaa rahastoja itse huomasin itse, että se on jopa mahdollista S-pankin mobiilisovelluksessa.

Huomattavasti edullisemman ja laajemman valikoiman rahastoja löydät kuitenkin esimerksiksi Nordnetiltä, joka ei ole pankki, vaan erikoistunut ainoastaan arvopaperikauppaan. Itse päätinkin lähteä sijoittamaan rahojani Nordnetin ehdottamiin rahastoihin. Alkuun pääsin helpostin pelkillä verkkopankkitunnuksillani ja varsinkin piensijoittajille Nordnet on edullisin välittäjä.

Erilaiset rahastot

 • Osakerahastot sijoittavat pääomansa nimensä mukaisesti pörssiosakkeisiin. Kullakin osakerahastolla on oma tapansa valita sopivat sijoituskohteet. Eräät osakerahastot, esimerkiksi kehittyville alueille keskittyvät rahastot, tarjoavat korkeaa tuottoa korkealla riskillä. Toiset rahastot puolestaan tyytyvät maltilliseen tuottoon ja ovat miltei riskittömiä.
 • Korkorahastot tarjoavat erityisen vakaata tuottoa, sillä ne seuraavat korkomarkkinoiden kehitystä. Korkojen nousu heikentää korkorahastoa, kun taas korkojen lasku lisää sen arvoa. Korkorahastot ovat tyypillisiä paikkoja ”parkkeerata” pääoma siksi aikaa, kun sijoittaja etsii varsinaista kohdetta pääomalleen.
 • Yhdistelmärahastot ovat kombinaatioita kahdesta edellisestä. Ne ovat vähemmän riskialttiita kuin osakerahastot, mutta tuottoisampia kuin korkorahastot. Usein sijoittajan on tuottoisampaa sijoittaa osa rahoistaan suoraan korkorahastoihin ja osa osakerahastoihin, sen sijaan, että käyttäisi yhdistelmärahastoa.
 • ETF-rahastot eli pörssinoteeratut rahastot (exchange traded fund) ovat rahastoja, joiden osuuksia kaupataan pörssissä. Suurin osa niistä on passiivisia indeksiosuusrahastoja, mutta on olemassa myös korko-, hyödyke- ja kiinteistömarkkinoille sijoittavia ETF-rahastoja.
 • Hedgerahastot ovat osakerahastoja, jotka pyrkivät erilaisin enemmän tai vähemmän kekseliäin ja enemmän tai vähemmän kunniallisin keinoin ylittämään rahaston indeksinmukaisen voitto-odotuksen riippumatta markkinoiden kokonaistilanteesta.
 • Vipurahastot pyrkivät lisäämään sijoituskohteensa arvonvaihtelua ja näin mahdollistamaan korkeatuottoisen ja korkeariskisen sijoittamisen pienelläkin pääomalla.
 • Raaka-ainerahastot sijoittavat nimensä mukaisesti raaka-aineisiin, kuten kultaan. Nämä rahastot ovat menestyneet hyvin viime vuosina.
 • Hyödykerahastot sijoittavat pääomansa raaka-ainerahastoja kehittyneempiin kohteisiin, raaka-aineiden jalostetumpiin muotoihin. Myös nämä rahastot ovat menestyneet hyvin viime vuosina. Huomioi kuitenkin, että osa hyödykerahastoista ei hajauta kylliksi.

 

Rahastojen vertailu

Vuonna 2011 parhaat rahastot ovat Arvopaperi-lehden mukaan olleet:

 1. Seligson Global Top 25 Pharmac. 17,2%
 2. Danske Invest Kontra K 16,4%
 3. FF – US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 13,4%
 4. Nordea SVE Reaalikorko K 12,8%
 5. SEB Concept Biotechnology 12,4%

Nämä Finanssialan keskusliiton jäsenien rahastot olivat puolestaan tuottoisimpia kesästä 2009 kesään 2014. Tiedot on poimittu Taloustaito-lehden vertailusta:

 1. SEB Concept Biotechnology. 28,4%
 2. Evli Ruotsi Pienyhtiöt B. 28,3%
 3. Handelsbanken Svenska Småbolagsf. 25,5%
 4. Fondita Nordic Micro Cap. 25,1 %
 5. Fondita Nordic Small Cap. 22,3%

 

Parhaat rahastot

Yllä olevista vertailuista käy ilmi, että kivijalkapankkien ja muiden isojen finanssitalojen rahastot eivät ole millään olennaisella tavalla parempia kuin pienten yritysten rahastot. Vaikka pankeilla onkin käytettävissään paljon työntekijöitä ja dataa, se ei aina heijastu rahastojen todellisessa tuloksessa. Oikeastaan ainoa syy valita juuri ison pankin osakerahasto on halu keskittää kaikki henkilökohtainen taloudenhallinta yhden katon alle. Tämä ei edes ole kovin hyvä syy, sillä keskittäminen ei ole useinkaan tehokas tapa säästää. Ainakin näiden kahden tilaston perusteella voi melko turvallisesti sanoa, että pienen, ylpeydellä hoidetun rahaston asiakkuus on sijoittajalle viisas ratkaisu.

Harkitse kuitenkin tarkoin ennen rahastosijoittamisen aloittamista, olisiko suora osakesijoittaminen kuitenkin parempi vaihtoehto. Sen haasteena on vaativuus: sijoittajan pitää tietää tarkasti, mitä tekee. Etuna on parempi kyky hallita sijoituksiaan ja potentiaalisesti korkeampi tuotto.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mitä jokaisen naisen tulee tietää sijoittamisesta?, 4.0 out of 5 based on 1 rating Tagit: , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!