Aallopohjana valetiimi

20.11.16 Esseen kirjoittaja: Riku Mäki
Kirjapisteet: 0
Kirja: Kuinka kasvaa tiimiyrittäjäksi
Kirjan kirjoittaja: Lehtonen, T.
Kategoriat: Erikoistuminen toimialalle, Johtaminen, Oppiva organisaatio

Alkusanat

Seuraavassa kirjoituksessa käsitellään Timo Lehtosen kirjaa, Kuinka kasvaa tiimiyrittäjäksi. Kirja kertoo Tiimiakatemian näkökulmasta tiimiyrityksen eri vaiheista ja se onkin oivallinen opas matkalla tiimiyrittäjäksi, tarjoten kattavan näkökulman tiimiyrittäjyyteen. Oheinen kirjoitus keskittyy Katzenbachin & Smithin teoriaan, joka kertoo huipulle tähtäävän tiimin viidestä kehitysvaiheista. Näiden kehitysvaiheiden tunnistaminen auttaa ymmärtämään laajemmassa merkityksessä tiimin ja sen jäsenten toimintaa.

 

1) Työryhmä

Työryhmävaihe on tyypillinen vaihe mille tahansa ryhmälle. Työryhmä koostuu ihmisistä, jotka eivät vielä ennalta tunne toisiaan, mutta ovat valittu toteuttamaan jotakin ennalta määrättyä tehtävää. Työryhmävaiheessa ihmiset ovat epävarmoja ja varautuneita. Tämä heijastuu siihen, että jäsenet eivät tuo avoimestiin mielipiteitään esille, vaan tyytyvät hiljaa enemmistön päätöksiin. Jäsenet välttelevät ristiriitatilanteita. Myös ympäristö ja toimintatavat tuntuvat vieraalta, joka entisestään ruokkii epävarmuuden tunnetta. Näiden takia yksilö saattaa kokea voimakasta stressiä ja hakeutua työryhmän sisällä pienempiin ryhmiin, joista löytää saman henkisiä ihmisiä. Samaan aikaan yksilö käy mielessään lävitse monenlaisia tunteita ja epäilyksiä: Mitä minä vaadin muilta ihmisiltä, mitä muut ihmiset vaativat minulta ja riitänkö minä ylipäätänsä ihmisenä tässä joukossa? Työryhmävaihe kestää tyypillisesti ensimmäiset neljä kuukautta.

 

2) Valetiimi

Valetiimivaiheessa (myös. kuohuntavaihe) aletaan tuntea jonkin asteista yhteenkuuluvuuden esiasteita. Pääsäännön mukaan hauskuus ja kiva määrittävät tekemistä. Tässä on se riski, että se luo eräänlaisen illuusion ryhmän toimivuudesta, vaikka todellisuudessa huumori on hyvin kevytlähtöistä yhdessäoloa ja hyvä keino pitää riittävää etäisyyttä muihin ihmisiin. Ulospäin näytettävät tunteet ovat pääsääntöisesti positiivissävytteisiä, sillä muita tunteita ei uskalleta vielä tässä vaiheessa näyttää kasvojenmenetyksen pelossa. Valetiimivaiheessa yksilön sitoutuminen on vielä varsin kevyttä, ja tiimin vaikutusta ja merkitystä omaan toimintaan saatetaan vähätellä. Tämä heijastuu siihen, että tapaamisista ollaan myöhässä, kirjapisteitä puuttuu tai oma tekeminen priorisoidaan yhteisesti sovittujen tehtävien edelle. Tässä vaiheessa myös asioista ja ihmisistä aletaan puhua pienporukoissa selän takana negatiivisa asioita. Ei osata nähdä, että jokainen tiimin jäsen vie toimintaa eteenpäin, vaan halutaan olla tiimin omassa nurkassa tai tehdään asioita yksin. Tiimi käsitetään puheen tasolla, mutta tiimin todellinen olomuoto ei vielä ole auennut. Valetiimivaihe tulee tyypillisesti vastaan 5-12 kuukauden kohdalla.

 

3) Potentiaalinen tiimi

Jotta tiimi voi kasvaa potentiaaliseksi tiimiksi, niin pääsäännön mukaan se tapahtuu parhaiten erilaisten kokemuksien kautta. Usein vaikeat ja jossain suhteessa jopa negatiiviset kokemukset paineistavat tiimiä siten, että jossain kohtaa ollaan menty jo niin syvälle ihmisten henkilökohtaisiin asioihin, että sen päälle on hyvä lähteä valamaan uudestisyntyneen tiimin kivijalkaa. Tässä suhteessa valetiimivaihe näyttäytyy erittäin tärkeänä osana prosessia, jonka tehtävä on viedä toiminta syvemmälle tasolle. Potentiaalisen tiimin vaiheessa negatiivisuudessa oleminen jää taustalle ja kaikki ihmiset tulevat syvemmällä tasolla toimeen keskenään. Toimenkuva ei yksin muodostu hauskuuden kautta, vaan vaikeistakin asioista osataan keskustella avoimesti tiimin jäsenestä riippumatta. Myös kuppikuntaryhmät sulautuvat hiljalleen takaisin tiimiin ja ehyeksi kokonaisuudeksi. Keskeistä on, että koko toimintaa leimaa pienimutoinen positiivinen henki ja avoimuus. Jos jokin asiaa tuottaa ongelmia, niin se uskalletaan nyt tunnustaa. Tiimi on valmis etsimään yhdessä keskeisimmät ongelmat ja sitoutunut kehittämään niitä. Tässä vaiheessa tiimin sisällä alkaa muodostua vakiintuneita rutiineja, jotka luovat ympärille hyvät toimintaedellytykset. Tyypillisesti tämä tapahtuu noin 12-24 kuukauden kohdalla.

 

4) Todellinen tiimi

Tässä vaiheessa tiimi osaa toimia yhdessä, tuntee sen jäsenten vahvuudet ja heikkoudet sekä tekee yhdessä töitä niiden kehittämisen eteen. Myös tiimin toiminta on vakiintunut jo niin pitkälle, että ihmisten ja asioiden ohjaamiseen ei tarvitse kuluttaa turhaa aikaa, vaan tiimi ja sen jäsenet voivat alkaa paremmin toteuttamaan vahvuuksiaan tiimin eteen. Tiimi on tullut itsetietoisemmaksi toiminnastaan ja pystyy myös vaikeissa olosuhteissa ja haasteiden edessä luottamaan siihen, että asioita tapahtuu ja tiimistä saa aina tukea. Tiimin sisäinen vuoropuhe on sujuvaa ja mahdolliset ristiriitatilanteet käsitellään kehittävästä näkökulmasta. Yleisellä tasolla koko toiminta saa enemmän varmuutta ja uskottavuutta. Tässä kohtaa tiimillä on jo mahdollisesti muutamia isoja projekteja, joiden rahavirta mahdollistaa jopa palkkojen maksamisen. Tavallisesti tämä tapahtuu noin 24-32 kuukauden kohdalla.

 

5) Huipputiimi

Huipputiimin toiminnalla on selkä tarkoitus, ja jokaisella tiimin jäsenellä on selkeä kuva pelipaikastaan ja sen merkityksestä kokonaiskuvaan. Tiimin jäsenet tuntevat toisensa hyvin, ovat itseohjautuvia ja sitoutuminen on sillä tasolla, että jäsenet osaavat ja haluavat auttaa jo ennen varsinaisen ongelman syntyä. Tiimin jäsenillä on luja usko tiimiin ja sen jäseniin. Tiimin jäsenet ovat valmiit kantamaan vastuusta ja tarvittaessa jopa uhrautumaan jonkin asian eteen. Jäsenet kehittävät itseään määrätietoisesti, ja jakavat uutta tietoa ja taitoa tiimin tarpeisiin. Tässä kohtaa voidaan maksaa jo säännöllisesti palkkaa. Hupputiimivaihe saavutetaan tyypillisesti 36 kuukauden jälkeen ja sen toiminta lakkaa, kun alkuperäinen päämäärä tai tehtävä on tullut saavutetuksi.

 

Havainnekuvan ilmentää hyvin tiimin kehitysvaiheiden vaikutusta, suhteessa osallistumiseen (sitoutumiseen) ja tehokkuuteen.

kehitysvaiheet

Yhteenveto

Hyvän tiimin rakentuminen tarvitsee aikaa. Aika on yksi keskeisimmistä resursseista, jota ilman jalostumista ei tapahdu. Käytännön haasteena, eritoten alussa onkin se, että kaikilla tiimin jäsenillä on valtava kiire toteuttaa itsenään. Tämä saattaa johtua yksinkertaisesti siitä syystä, että ihmiset ovat erilaisia, ja varsinkin Belbin-tiimiroolitestin kautta kootussa hyvin heterogeenisessa joukossa. Kiire saattaa heijastua myöhemmin siihen, että varsinaisen pohjalaatan valaminen jää alussa vähemmälle, kun tiimin jäsenet vielä sinkoutuvat kuka mihinkin ja etsivät vielä toimintansa suuntaa sekä itseään ja paikkaansa tiimissä. Näin ollen tiimin rakentuminen ja lopullinen muotoutumiselle pitää antaa kosolti aikaa ja se vaatii ennen kaikkea luottamista prosessiin.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (10 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Aallopohjana valetiimi, 5.0 out of 5 based on 10 ratings

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!