Johtajuus koostuu ihmisten kohtaamisesta

11.11.17 Esseen kirjoittaja: Removed User
Kirjapisteet: 2
Kirja: The Leadership Challenge. How to Make Extraordinary Things Happen in Organizations. 5th Edition.
Kirjan kirjoittaja: Kouzes, Jim & Posner, Barry
Kategoriat: Globaali yrittäjyys, Johtaminen, Oppiva organisaatio

Moni Finlaysoninkujalla aikaansa viettävä on varmaankin jossain vaiheessa huomannut Akatemian seiniä koristavat taulut sekä opasteet. Näistä tauluista voit löytää niin Proakatemian arvot kuin opastuksen WC:n sijainnistakin. Kun tauluihin perehtyy tarkemmin (WC-kylttejä lukuunottamatta), niistä löytyy erittäin varteenotettavia neuvoja ja viittauksia muun muassa yritystoiminnan, johtajuuden ja markkinoinnin perusteoksiin ja best sellerihin. Näistä teoksista tulee olemaan jokaiselle hyötyä jo Proakatemian aikana ja myös varmasti sen jälkeen. Idea tämän kirjan, The Leadership Challengen lukemiseen lähti juuri tällaisesta muistitaulusta.

Käsissäni on The Leadership Challengen viides painos, joka on julkaistu vuonna 2012. Alkuperäisteoksen julkaisusta on tänä päivänä kulunut jo huimat 30 vuotta ja kirja on edelleen yksi maailman luetuimmista johtajuuden kirjoista. Alkuperäinen sanoma ei ole muuttunut juurikaan vuosien kuluessa, vaan pikemminkin se on hioutunut ja vahvistunut maailmanlaajuiseksi ohjenuoraksi ihmisten käytöksestä, haluista ja kyvyistä suhteessa johtajuuteen. Esimerkkejä kirjan viidestä pääkohdasta, jotka ovat myös nähtävillä tässä Proakatemian taulussa, on kertynyt valtavasti vuosikymmenten aikana eri aloilta ympäri maailmaa. Ja juuri nämä esimerkit tekevät teoksesta helposti ymmärrettävän, käytännönläheisen ja sovellettavan.

Yksin vai yhdessä?

Ihmisellä on tarve kuulua johonkin joukkoon, jotta hän tuntee itsensä tarpeelliseksi ja kokee teoillansa olevan merkitystä. Paradoksaalisesti samaan aikaan ihmiset jakavat toisiaan ryhmiin ja kuppikuntiin ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuuripiirteiden, musiikkimaun, uskonnon, vaatteiden, koulutuksen ja ties minkä asian perusteella. Riittää jopa, että eri urheilujoukkueen kannattaminen saa tietyn ennakkokäsityksen aikaan. Ryhmä ja ympäristö ohjaavat vahvasti yksilöiden toimintaa. Kuitenkin ihmiset ovat lopulta hyvin samanlaisia ja haluavat samoja asioita ulkoisesti erilaisilta näyttävistä asetelmista huolimatta. Miten joukko yksilöitä saadaan toimimaan yhdessä?

Model the way

Johtaminen esimerkin kautta on todettu toimivaksi kaiken tyyppisissä ympäristöissä. Johtajan oma käytös inspiroi alaisia paremmin kuin käskeminen. Tällä tarkoitetaan johtajan omien arvojen esiintuomista kaikessa toiminnassa. Pelkkä arvoista puhuminen ei riitä vaan käytännön toiminta saa ihmiset toimimaan yhdessä. Arvot ovat ihmisen sisäänrakennettu ominaisuus, joka löytyy kaikilta. Työstään välittävä työntekijä on tehokkaampi kuin sellainen, jonka motivaatio jää pinnalliseksi. Kirjan esimerkissä Charles Law, American Expressin sai eri etnisyyksiä ja tuotantoaloja edustavat työntekijät työskentelemään tehokkaasti luomalla koko projektitiimille yhteiset arvot, joihin he kaikki saivat vaikuttaa. Charles keskusteli jokaisen kanssa henkilökohtaisesti ja avasi sitten heidän yksittäisiä arvojaan ja ajattelua niiden takana ryhmän kesken, jonka johdosta ryhmä onnistui löytämään omat yhteiset arvot yksilöiden näennäisestä erilaisuudesta huolimatta.

Inspire a shared vision

Seuraava kohta motivoi työntekijöitä tulevaisuuden näkymän kautta. Jatkuvuus ja merkityksellisyys ovat myös jokaisen ihmisen perustarpeita ja suuria motivaation lähteitä. Pätevät johtajat pystyvät kuvittelemaan suuria mahdollisuuksia ja onnistuvat myös jakamaan tämän vision alaisilleen. Parhaiten tämä toimii käytännössä kartoittamalla ja kuuntelemalla työntekijöiden tulevaisuuden toiveita ja luomalla yhteys toiminnan ja tulevaisuuden välillä. Monien tuotteiden ja palveluiden perimmäinen tehtävä on parantaa ihmisten elämänlaatua. Menestyvä johtaja luo linkin yrityksen, tiimin ja sen yksilöiden tulevaisuuden ja tavoitteiden välille, jolloin kaikki ajavat samalla omaa, mutta myös kaikkien yhteistä asiaa.

Challenge the process

Pelkkä inspirointi ei kuitenkaan saa aikaan mullistavia tuloksia. Suuri muutos tai saavutus tarvitsee haasteen, joka pystytään ratkaisemaan ja ylittämään. Parhaat johtajat inhoavat rutiinia ja ovat valmiita kokeilemaan uutta. Historia on täynnä esimerkkejä, joissa oman aikansa suuryritykset ovat kuihtuneet pois, koska ne eivät ole osanneet uudistua ja hakea uusia ratkaisuja. Uusia ajatuksia kannattaa hakea joka puolelta ja odottamattomista paikoista. Johtajan tehtävä on myös haastaa. Haastamiseen kuuluu myös tiimien sekoittaminen ja erilaisten ihmisten avoimen keskustelun rohkaiseminen. Työntekijöitä tulee haastaa juuri heille sopivalla tavalla. Liian iso haaste johtaa epäonnistumiseen ja liian pieni tylsistymiseen. Haastetta tulee nostaa asteittain, jolloin vaikeampien haasteiden aloittaminen tulee myös luonnollisemmaksi ajan kuluessa. Tämä liittyykin osittain seuraavaan ohjeeseen.

Enable others to act

Suuri ajatus ei kehity varteenotettavaksi todellisuudeksi vain yhden henkilön toiminnalla. Antamalla juuri oikean kokoisia haasteita ja ennen kaikkea vastuuta työntekijöille saavutetaan huikeita tuloksia. Tämä onnistuu rakentamalla luottamusta tiimin jäsenten ja johtajan välille. Jälleen sama toimintamallin on huomattu esiintyvän ympäri maailmaa. Työntekijät niin Hong Kongissa kuin Tanskassa turhautuvat, jos he kokevat, että heitä seurataan ja että luottamus puuttuu. Yrityksen asioiden ja johtajan toimien läpinäkyvyys ja kommunikointi luovat luottamusta, joka johtaa parempiin tuloksiin. On motivoivaa työskennellä, jos tuntee, että omat toimet vaikuttavat lopputulokseen.

Engourage the heart

Viimeisenä johtajuuden neuvona esitellään rohkaisu. Kaikilla on elämässään ylä- ja alamäkiä. Parhaat johtajat jakavat kiitoksia yksilöllisesti hyvin tehdystä työstä. Kun huomionosoitus on henkilökohtainen, niin sen muistaa huomattavasti pidempään kuin kerran vuodessa jaettavan massakiitoksen. Ihminen arvostaa sitä, että hänen vuokseen on nähty vaivaa ja tehty jotain persoonallista. Hän kokee, että hänestä välitetään ja on valmiimpi antamaan vastavuoroisesti jotain johtajalle ja yritykselle. Tämäkin kohta pätee kaikkiin ihmisiin.

Ihmislähtöinen johtaja menestyy?

Johtaminen on ennen kaikkea ihmisten johtamista. Mitä enemmän johtaja antaa itsestään työyhteisölleen, niin sitä enemmän hän myös siltä todennäköisesti saa. Ihmisen käyttäytymismallit ovat universaaleja ja samat tarpeet ja toiveet voidaan löytää mistä maailman kolkasta vain, oli tiimissä kuinka erilaisia ihmisiä tahansa. The Leadership Challengen ohjeita noudattava johtaja on nöyrä ja aina valmis auttamaan alaisiaan ja tiimiään. Itsekkyys ja suuri ego ovat rajoittavia tekijöitä menestymisen tiellä ja jokaisen johtajaksi aikovan olisikin syytä tutkiskella ensin omia ajatuksiaan ja motiivejaan ennen toimiin ryhtymistä. Jotta voi ymmärtää ja johtaa muita, pitää ensin ymmärtää itseään.

En ihmettele miksi The Leadership Challenge on edelleen yhtä ajankohtainen kuin 30 vuotta sitten sen ilmestyessä. Vaikka ajat, teknologia, ongelmat ja ihmiset itse muuttuvat, johtamisen perusperiaatteet ja vaikutusmekanismit eivät muutu. Ne toimivat vuosikymmenestä toiseen eri puolilla maailmaa kaikilla ihmisillä samalla tavalla. Oli yritys sitten Proakatemian tiimiyritys Finlaysoninkujalla tai vaikkapa

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tagit: , , ,

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!