Esseeohjeistus

Julkaiseminen esseepankissa

Julkaise jokainen essee Esseepankissa. Merkitse esseen alkuun tieto, minkä ”kategorian” esseestä on kyse (yksilö-, solu- vai blogiessee). Blogiesseen yhteydessä kerrot, missä blogissa tai muualla verkossa olet tekstin julkaissut.

Kaikki kirjoittamasi esseet ovat julkisia ainakin Proakatemia-tasolla. Salaaminen vaatii, että keskustelet asiasta valmentajan kanssa etukäteen. Laadullisesti heikko essee ei ole peruste salaamiselle. Salattuja esseitä lähtökohtaisesti julkaistaan vain hyvin henkilökohtaisista syistä. Ilman keskustelua salattuna julkaistu essee ei ole hyväksytty tapa toimia, eikä oikeuta kirjaesseen hopsaukseen. Proakatemialla omista opeista, kopeista ja virheistä täytyy pystyä viestimään avoimesti.

Ohjeet eri esseetyypeille

Yksilöesseet ovat henkilökohtaisia tuotoksia, jotka teet kirjallisuuden tai muiden lähteiden innoittamana. Merkitse lähde tai lähteet näkyviin. Muista, että essee on reflektointia ja ajattelemista kirjoittamalla. Mindmap sellaisenaan ei milloinkaan riitä korvaamaan esseetä, vaan sen oheen on avattava ajattelua sanallisesti esim. parin sivun verran. Yksilöessee on 2 pisteen arvoinen lähdekirjallisuudesta huolimatta. Yksilöesseetä et voi kirjoittaa ilman lähteitä. Voit jatkossakin kirjoittaa projekteista esseitä, mutta tuo siihen uutta sisältöä kirjasta tai muista lähteistä – reflektoi oppimaasi uutta tietoa käytäntöön! Yksilöesseessä käytät lähteenä vähintään yhtä kirjaa, tai useaa muuta lähdettä.

Soluesseen kirjoitat 2 – 4 henkilön ryhmässä. Sitä varten tarvitaan aina useita lähteitä, kirjoja ja mielellään muita lähteitä, kuten ajankohtaisia artikkeleita. Soluesseeseen teette tekstiin viittaukset lähdemateriaaliin (niiltä osin kuin tuotte esille kirjassa tuotuja näkökulmia) ja loppuun lähdeluettelon TAMKin opinnäytetyön raportin vaatimusten mukaisesti. Soluessee on lähtökohtaisesti mittava tuotos, n. 5-10 sivua riippuen kirjoittajien määrästä. Video tms. ei käy tuotoksena tähän kategoriaan. Soluesseen myötä perehdyt aiheeseen niin paljon, että siitä kannattaa tehdä alustus pajaan. Ohjeet teksti- ja lähdeviitteisiin ovat intrassa https://intra.tamk.fi/fi/web/tutkinto-opinto-opas/opinnaytetyon-raportointiohjeet, sivulta 22 alkaen.

Blogiessee on lyhyt ja ytimekäs teksti, jonka julkaiset jossain verkossa, esim. Proakatemian, tiimisi tai omassa blogissasi, nettisivuilla tms. Huolehdi, että teksti on edustuskelpoista eli oikeakielistä kirjakieltä. Siihen kannattaa sisällyttää ajatuksellisia kärkiä, erityisyyksiä, keskustelua herättävää, kenties kärjistävääkin asiaa. Joku lähde on mainittava blogiesseenkin yhteydessä.
Esseiden hylkäys

Luvattoman huonot tai selkeästi puutteelliset (lähde-, julkaisu- ym. linjaukset) esseet tulevat pallona takaisin sitä mukaan, kun valmentaja niitä lukee. Esseet jotka palautetaan uudelleenkirjotiettavaksi, korvataan esseepankkiin uudella esseellä, sekä lähetetään valmentajalle sähköpostiin.