Bostonin neliö, swot ja johtamisen päätöksenteko

30.04.15 Esseen kirjoittaja: Nea Kekkonen
Kirjapisteet: 2
Kirja: Pieni suuri päätösten kirja
Kirjan kirjoittaja: Mikael Krogerus & Roman Tschäppeler
Kategoriat: Johtaminen

Jokainen liiketalouden opiskelija muistaa varmasti, ainakin etäisesti, ensimmäisenä opiskeluvuonna käsitellyt liiketoiminnan arviointimallit Bostonin neliön ja swot-analyysin. Nopeasti sivutut mallit olivat leikkifirmatoiminnassa pakollisia suoritteita ja bostonin neliollä oli käyttöä vasta lopputentissä. Mallien esitetty kapea-alaisuus sai ne vaikuttamaan lähinnä vanhanaikaiselta ja turhanpäiväiseltä opintosuunnitelman täytteeltä. Suhtautuminen oli tietysti sen mukaista. Mieleenkään ei tullut, että samaa mallia voi hyvin soveltaa paljoon muuhunkin kuin liiketoiminnan arviointiin paperille.

Tarkemmin ajateltuna molemmat mallit ovat syvempi versio pros & cons -listasta. Swot-analyysi tarkastelee yhtä ideaa, toimintaa tai ajatusta eri puolilta ja ominaisuuksilta. Bostonin neliöllä taas arvotetaan monia erilaisia toimintoja niiden tuottaman hyödyn mukaan. Pointtina siis, että samoja asioita, joista kehotetaan tekemään plussat & miinukset -lista, voidaan tarkastella yhtä lailla näiden mallien kautta. Oli kyseessä sitten suuria elämän valintoja tai johtamisen linjauksiin liittyviä päätöksiä. Ensimmäisen vuoden liko-opetuksessa näiden kahden mallin todellinen potentiaali päätöksenteon työkaluna on jäänyt täysin pimentoon.

Swot-analyysi on neljään laatikkoon jaettu työkalu. Neljä laatikkoa ovat Vahvuudet (strengths), Heikkoudet (weaknesses), Mahdollisuudet (opportunities) ja Uhat (threats). Kuhunkin kenttään kirjoitetaan analysoitavan asian ominaisuuksia sen mukaan, mihin niiden koetaan kuuluvan.

swot

Bostonin neliö on samalla tavalla neljään kenttään jaettu kuvio, mutta kentät kuvaavat arvioitavien asioiden tuoman hyödyn astetta. Kentät ovat nimeltään Tähdet (stars), Lypsylehmät (cash cows), Kysymysmerkit (question marks) ja Koirat (dogs).

Boston

Neliö on 70-luvulla Boston Consulting Groupin kehittämä työkalu, jolla alunperin havainnollistetaan yrityksen investointien merkitystä ja hyödyllisyyttä. Tähdet ovat korkean tuoton ja hyvän menekin huipputuotteita, Lehmät jatkuvan tuoton ja menekin tuotteita, Kysymysmerkit mahdollisia huippuja tai epäonnistujia ja Koirat tuottamattomia tai muuten hyödyttömiä, joista pitäisi päästä eroon.

Yrityksen tuotteiden arvioimisen lisäksi malli taipuu muuhunkin. Yrityksen näkökulmasta mallilla voidaan arvottaa prosessien suvujuvuutta ja erilaisten prosessien hyödyllisyyttä. Johtaminen on merkittävä osa yrityksen prosesseja ja myös johtamisen käytäntöjä voidaan arvioida Bostonin neliössä.

Bostonin neliö on päätöksenteon työkalu erityisesti silloin, kun on ongelmia ja jostain pitää karsia. Oli kyse sitten työntekijöistä, materiaalisista resursseita, prosesseista tai Proakatemian näkökulmasta esim. projekteista, Bostonin neliöön sijoittamalla voi tehdä pros & cons -listaa laajemman ja kattavamman analyysin siitä, mikä on merkityksellistä, mikä hyödyllistä ja mistä joutaa luopua.

Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta kumpikin malli sopii erityisesti henkilökohtaisten ongelmien ja liian työmäärän karsimiseksi. Mielestäni henkilöstöjohtamisessa on tärkeää huomioida ja keskustella kaikkien tiimin jäsenten kanssa ja huolehtia yksilöiden hyvinvoinnista. Akatemialla moni ottaa helposti liikaa töitä ja Proakatemia kuormittaa hyvin paljon myös vapaa-aikaa, joten opiskelijat stressaantuvat varsinkin ensimmäisenä vuonna lähes tulkoon varmasti. Henkilöstön johtamisen kannalta HR-päällikön apu ja ohjaus on tarpeessa, koska omalle toiminnalleen ja sen virheille sekä omien vaatimustensa epärealistisuudelle sokeutuu helposti.

Bostonin neliöllä voidaan eritellä työ- ja yksityiselämän toimintoja. Tässä tapauksessa Tähdet ovat kaikista eniten hyödyttäviä projekteja, jaksamisen kannalta tärkeimpiä aktiviteetteja tms. kun koirat taas ovat turhia aika- ja energiasyöppöjä niin projekteissa kuin yksityiselämässäkin. Tähtitoimintoja voivat olla esim. projekti, joka vie kohti tulevaisuudenvisiota, liikunta ja rauhoittuminen. Lehmät ovat tässä yhteydessä mielestäni projekteja, joista hyötyy tasaisesti, mutta jotka eivät juuri kehitä, sekä päivittäistarpeet kuten säännöllinen syöminen. Kysymysmerkkeihin taas kuuluvat erilaiset halut ja ideat, joiden toteuttamiseen ei välttämättä ole aikaa tai muita resursseja. Neliön avulla päätöksentekoa voi helpottaa: mitä jättää, mihin panostaa ja mistä luopua.

Toisaalta neliö käy myös henkilökohtaisten ominaisuuksien analysointiin ja kehittämisen tarpen etsimiseen. Oman kokemukseni mukaan monille ihmisille on todella vaikea löytää omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, osaamisiaan ja kehittymisenpaikkojaan. Bostonin neliöön voi sijoittaa oman osaamisensa Tähdet, Lehmät, Koirat ja Kysymysmerkit. Tai miksei oman persoonallisuutensa. Näin kehityskohtien ja omien parhaiden ominaisuuksien löytämistä voisi helpottaa. Harjoituksen voisi toki tehdä myös tiimissä, jossa tiimin jäsenet kirjoittavat ikään kuin palautteena toistensa ominaisuuksia Bostonin neliön mukaan.

Bostonin neliö on swot-analyysiä käytännöllisempi, kun arvioitavana on monia erilaisia asioita tai toimintoja. Swot-analyysi taas sopii yhden asian toimivuuden tai kannattavuuden syvempään analysointiin ja on tämän vuoksi lähempänä perinteistä pros & cons -listaa. Swot-analyysi käy myös Bostonin neliön jatkeeksi. Kun asiat on jaettu neliöön, voidaan yksittäisiä asioita, esimerkiksi aiemmin mainituin perustein valittuja Kysymysmerkkejä, analysoida ja päättää, kannattaako niihin lähteä panostamaan vai ei.

Elämänhallinta on tärkeä osa työssäjaksamista ja itsensäjohtamista. Ohjaaminen oman toiminnan analysointiin ja havainnollistamiseen on sen vuoksi tärkeää ja erilaiset vanhatkin mallit ovat sovellettuina erittäin hyviä työkaluja sen tekemiseen. Pyöräähän on tunnetusti turha keksiä uudestaan. Mallinnettu ja kirjattu päätöksenteko jää myös paremmin mieleen, mikä sitouttaa tehtyihin päätöksiin.

Johtaja missä tahansa organisaatiossa johtaa aina ihmisiä, jolloin tulokseen vaikuttaa aina johdettavien ihmisten hyvinvointi. Niin fyysinen kuin henkinenkin. Jos johdettava on hukassa itsensä ja oman elämänsä kanssa, näkyy se varmasti tämän sitoutumisessa ja työpanoksessa. Minulla ainakin. Mielestäni johtamisessa yksi tärkeimmistä asioista on auttaa johdettavia löytämään paras mahdollinen potentiaalinsa ja se onnistuu vain, jos johdettava tuntee itsensä. Erilaiset mallit, kuten nämä kaksi, auttavat havainnollistamaan omaa elämää ja omia ominaisuuksia ja näin niitä voidaan liiketoiminta-aspektin lisäksi käyttää esimerkiksi itsetutkiskelun ja palautteen välineenä.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Bostonin neliö, swot ja johtamisen päätöksenteko, 5.0 out of 5 based on 3 ratings

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!