Anna ja ota vastaan palautetta

30.09.16 Esseen kirjoittaja: Nelli Sillanpää
Kirjapisteet: 2
Kirja: useita lähteitä
Kirjan kirjoittaja:
Kategoriat: Johtaminen, Vastuullinen ja kestävä yrittäjyys, Oppiva organisaatio

Palautteenannon tärkeys

Palaute + muutos = oppiminen. Palautteen antaminen on äärimmäisen tärkeää niin työssä kuin muussakin elämässä. Palaute tulee antaa ystävällisesti, suoraan ja selkeästi, jotta se on helposti vastaanotettavissa. Palautteenanto koetaan usein suomalaisten keskuudessa vaikeaksi. Monesti ajatuksena on, että palautetta antaa pomo ja sitä saa alainen. Tosiasia kuitenkin on, että palautteen pitää kulkea myös alaiselta pomolle sekä työkaverilta toiselle, jotta kukin voi kehittyä palautteen myötä omassa roolissaan. Suurin osa ihmisistä ottaa palautetta vastaan hyvin, kunhan palaute on kohteliasta ja sisällöltään oikeutettua. Palautetta tulisi saada ja antaa useammin kuin kerran vuodessa kehityskeskustelussa, jolloin se olisi molemmille osapuolille luontevaa ja kehittävää. Tutkimusten mukaan ihmiset kaipaavat enemmän palautetta kuin mitä he saavat.

Myönteinen palaute

Kenestä tahansa tuntuu hyvältä, kun toinen osoittaa huomanneensa pienet onnistumiset. Positiivinen palaute motivoi ja kannustaa hyvän työn jatkamiseen.  Jo pelkästään sana kiitos tuo hyvän mielen sekä antajalle että vastaanottajalle, eikä se kulu käytössä. Myönteinen palaute saa ihmisen tuntemaan itsensä tärkeäksi ja hyödylliseksi työympäristössään. Risto Ahonen vinkkaa: ”Muista sääntö 5:1. Anna positiivista huomiota ja palautetta viisi kertaa enemmän kuin kielteistä palautetta.” Mitä enemmän työpaikalla on myönteistä palautetta, sitä helpompi on vastaanottaa myös kritiikkiä. Myönteinen palaute saa olla henkilökohtaisempaa kuin korjaava palaute. Myönteistä palautetta voi antaa esimerkiksi henkilön iloisuudesta ja positiivisuudesta tai vaikka pukeutumistyylistä kun taas korjaavan palautteen osalta on hyvä keskittyä tekemiseen, johon halutaan vaikuttaa.

kriittinen (korjaava) palaute

Palaute on muutoksen ja oppimisen olennainen osa. Uuden oppiminen niin työelämässä kuin elämässä yleensäkin vaatii kriittistä palautetta koskien esimerkiksi vanhoja tai virheellisiä toimintatapoja. Kriittisen palautteen tavoitteena on oppiminen ja virheen korjaantuminen. Palautteen antaminen etenkin sen korjaavassa tarkoituksessaan voi olla haastavaa. On hyvä perustaa kritiikki havaintoon ja jättää tulkinta sekä johtopäätökset sikseen. Palautetta annettaessa on hyvä muistaa, ettei siihen kuulu ohjeiden, käskyjen tai määräysten antaminen. Miten siis antaa kriittistä palautetta siten, että se on rakentavaa? On tärkeää kohdistaa palaute käytökseen ja toimintatapoihin sen sijaan, että se kohdistuisi kykyihin, persoonallisuuteen tai luonteeseen. Huomioitavaa on myös se, kohdistuuko palaute asiaan, johon toisella on mahdollisuus vaikuttaa. Palautteenanto on hyvä ajoittaa tilanteeseen, jolloin ollaan kahden kesken, sillä kritiikin vastaanottaminen muiden kuullen voi olla epämiellyttävä tilanne. On hyvä pyrkiä antamaan palaute heti, kun siihen on mahdollisuus. Näin palautteenantoon johtanut tilanne on vielä tuoreessa muistissa. Mitä kauemmin aikaa esimerkiksi virheen tekemisestä on kulunut, sitä vaikeampaa asia on ottaa esille.

Palautteen merkitys tiimiyrityksessä

Tiimiyrityksessä, kun henkilöitä voi olla jopa vajaa kaksikymmentä, on tärkeää, että voidaan antaa toisille palautetta ja puolestaan osataan ottaa sitä myös vastaan. Vääjäämättä tulee tilanteita, joissa kaikkien toimintatavat eivät miellytä tai tulee tilanne, että joku tiimin jäsenistä ei toimi kaikkien etua ajavalla tavalla. Näissä tilanteissa on hyvä pystyä keskustelemaan reilusti aiheesta ja pyrkiä selvittämään asia niin, että kaikkien asianosaisten mielipide tulee kuulluksi. Kun rakentavaa tai positiivista palautetta voidaan antaa avoimesti, luo se tiimin keskuuteen luottamusta. On kuitenkin tärkeää tässäkin tapauksessa pysyä asialinjalla, eikä tarkoitus ole moittia ketään vaan ennemminkin pyrkiä keskittymään positiivisiin asioihin ja kannustaa toisia. On hyvä asennoitua huomaamaan ja huomioimaan pienetkin onnistumiset. Ei kuitenkaan ole tarkoitus lakaista epäkohtia maton alle, vaan keskustella asioista rehellisesti. On parempi avata suunsa ja pyrkiä selvittämään häiritsevät asiat, saati jäädä märehtimään ja käyttämään ylimääräistä energiaa vatvomiseen oman pään sisällä tuloksettomasti.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Anna ja ota vastaan palautetta, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Keskustele artikkelista

Kirjoita kommentti

Kirjoita allaoleva koodi viereiseen kenttään roskapostin suodattamiseksi, kiitos!